Archief Well

Stichting Archief Well  heeft als doelstelling de historie van Well te verzamelen en openbaar te maken.

De verzameling, die uiteraard steeds groeit, bestaat  o.a. uit boeken, brochures, kaarten, krantenknipsels en aantekeningen.

Verder een  zeer groot aantal bidprentjes en enkele DTB (doop - trouw en begrafenisboeken), foto en filmmateriaal, gebruiksartikelen en ander materiaal.

Archiefmedewerkers zijn bezig met het ordenen en digitaliseren, waardoor de toegankelijkheid steeds groter wordt.

Ook de jeugd en kinderen kunnen voor werkstukken en spreekbeurten putten uit een breed scala aan materiaal over ons dorp en de regio.

                                       ------------------------------------------------

Bezit u plaatselijk materiaal dat in een van de bovenstaande verzameling thuishoort, dan is het Archief Well graag bereid om die stukken in haar documentatie op te nemen.

Gooi oude foto's, archiefstukken, bidprentjes, verenigingsmateriaal etc. daarom nooit weg, maar schenk ze aan ons Archief Well. U doet er het dorp en het nageslacht een plezier mee!