Een kerkklok uit Well in de kerktoren van Heijen.

In ons nieuwe jaarboek staat een artikel over een Wellse kerkklok uit 1783, die Hay Eickmans in augustus kocht en die zodoende weer terugkeerde in Well.
In voetnoot 1. onder dat artikel staat vermeld dat een van de klokken die toen vervangen zijn, aan de kerk van Heijen geschonken of verkocht werd. 
Of die klok uit 1650 ook een adellijke gift was is niet helemaal duidelijk. De naam van de toenmalige kasteelvrouwe, Anna Maria gravin van den Bergh, de weduwe van Bernard Albrecht graaf van Limburg-Stirum, stond in de klok gegraveerd evenals die van pastoor Reinerus Raets. Maar dat is waarschijnlijk om aan te geven wie er in 1650 de dienst in de toenmalige parochie uitmaakten.
In de voetnoot staat ook dat de Wellse klok, samen met de andere klok uit de kerktoren van Heijen, tijdens de laatste wereldoorlog door de Duitse bezetter in beslag genomen werd en voorgoed verdween. Dit laatste nu blijkt gelukkig niet waar te zijn.
Wel haalden de Duitsers de klokken uit de kerktoren, maar op onverklaarbare wijze kwam die uit Well in Heerlen terecht. De pastoor uit die plaats liet in het voorjaar van 1946 (via Well?) aan pastoor Rutten in Heijen weten dat bij hem een klok in de toren hing die uit Heijen afkomstig was. Na controle van de inscripties kwam hij weer in Heijen terug en deed eerst dienst in de noodkerk aldaar. Bij het gereedkomen van de nieuwe kerk in 1955 verhuisde de klok naar de nieuwe klokkentoren waar hij nu nog steeds hangt. 
Een aangename verrassing, want na de klok uit 1783 blijkt er nu een nóg oudere kerkklok uit Well te bestaan. Weliswaar niet in Well zelf, maar toch niet ver hier vandaan. En wie weet keert ook deze klok ooit weer eens terug in Well.
Een afvaardiging van ons archief gaat binnenkort een kijkje nemen in de kerktoren van Heijen en hoopt daar een paar mooie foto’s van de klok te kunnen maken, die we straks graag aan het Wellse publiek willen laten zien. Wordt vervolgd!