Stichting Archief Well e.o.

Gevestigd: in MFC de Buun

Kasteellaan 25 5855 AD  Well Limburg 

Openingstijden: iedere donderdag van 10.00 - 12.00 uur en volgens afspraak. 

E mail adres: info@archiefwell.nl

Postadres: Stg. Archief Well

Papenbeek 40 5855 BE Well

Bankrekening : NL 90 RABO 0158869788

Bestuur:

Ger Peters            0478-561866
Sraar Koenen      0478-501955
Michel Stevens    0478-853662

Twee bestuursfuncties zijn vacant

Ontstaan uit een hobby, direct na de oorlog eind jaren '40, groeide deze particuliere verzameling als kool en moesten de thuis opgeslagen ordners en mappen van Mia en Nelly Coppers op een andere plaats worden ondergebracht. Onderkomen nummer twee was het destijds juist leeggekomen winkelpand van de Familie Coppers - Maassen in de Hoenderstraat.Toen zich hier een nieuwe huurder meldde, werd er verhuisd naar het woonhuis van Hay en Ellie Hendriks - Schraven aan de Kasteellaan. De dochter des huizes echter had wegens huisbrand in het Knikkerdorp tijdelijk andere huisvesting nodig en gelukkig bood haar oma, Mevr. Nelly Schraven in haar lege winkel in de Hoenderstaat spontaan onderdak aan het Wellse archief. Totdat de Kubus in zicht kwam, waar de opbergruimte van de speel-o-theek vrij kwam. Vanuit de huidige locatie in de Buun hoopt het uitgebreide team van vrijwillige medewerkers u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wij willen graag het culturele en historisch materiaal zoveel mogelijk openbaar maken.

 

Hebt u foto's, bidprentjes, krantenknipsels, drukwerk, film- of videomateriaal, verhalen, voorwerpen of anderszins wat met Well  te maken heeft en wilt u dit afstaan, dan kunt u zich bij het Archief Well melden.

Een medewerker kan uw foto of artikel ook even scannen, het is "klaar terwijl u wacht" !

Zelf digitaal (foto)materiaal aanleveren kan natuurlijk ook en is erg welkom!  info@archiefwell.nl
 
Wel s.v.p. op minimaal 300 DPI  scannen.

 

 

 

 

 

Vrijwilligers.

Videomateriaal wordt gedigitaliseerd.

De bidprentjes zijn gesorteerd op alfabet en werden gedigitaliseerd. Bidprentjes zijn een bron van informatie, ook voor stamboomonderzoek. De databank is online.

De titels van alle boeken zijn in de computer  ingevoerd.

Woorden, gezegdes en uitdrukkingen in 't dialect worden ook verzameld.

Historische gebeurtenissen worden nagetrokken en verzameld.

Zonder heden geen toekomst : Ook het heden wordt zoveel mogelijk via foto's en ander materiaal verzameld.

Foto's worden gescand, een gedeelte hiervan komt op de website of in de reeks archiefboeken "WELL sporen uit het verleden".

Ook jij bent welkom als vrijwilliger!

Veel handen maken licht werk....Er is nog veel te doen om het cultureel erfgoed van ons dorp te bewaren.

Zo zoeken we nog mensen die het leuk vinden om in klein teamverband onze oudere dorpsgenoten te interviewen met een digitaal opnameapparaatje van het archief. Aan de hand van een klein lijstje met belangrijke punten laten ze de mensen hun verhaal over vroeger, familie enz. vertellen.

 Meld je aan bij een van de bestuursleden of kom eens op een donderdagmorgen naar het archief in de Buun voor meer informatie.