Zoek

Fotoalbum Welpen André de Thaye.

Om veel jongens, die in de jaren '50 bij de welpen waren, een plezier te doen, heeft Lucie Thissen haar logboeken voor de dag gehaald en alle foto's laten scannen. Veel plezier en de groeten van Akela!

 

 

Akela Lucie Thissen.

Akela, wij doen ons best!.

 

Akela - Hayke Moerkerken - Tonny Linders - Jeu Klabbers - Theo Hendriks - Baloe .

Midden: Pietje Driessen (licht jasje) - ernaast knielend, Gradje Kessels.

Aalmoezenier Lebens - Ger Wijers - Jan Dolders - Gerardje van Soest - Harry Eikmans - Hub van Rhee - Jos Aarts - Willy Brauers - Géke Laarakker.

De foto is gemaakt in mei 1954.