Bewoners van de Vissert

Hen Remmen van de Vissert fietst hier door de Sterrenbos.

Hen was getrouwd met Maria Agnes Thijssen. Zij was weduwe van Johannes Brouwers.

De familie Remmen - Thijssen had vier kinderen. Een dochter, An , uit het eerste huwelijk van Maria Thijssen. Samen kregen ze zoon Frans en nog een  tweede zoontje dat dodelijk verongelukte in een dorsmachine. En de jongste is Mien . 

Later woonde Hen in bij zijn dochter Mien en Jan Verstraelen op de Elsterendijk.

Mantje Wijers met zijn vrouw Hanneke Wijers - Beek. Samen aan de wandel op de Vissert.

Het echtpaar had zeven kinderen: Truus (Gerritsen) - Chris - Stien (in 't Zand) - Riek (genaamd Drik Hinssen) - Jan - Nellie (Verzijl) en Sraar.

Nadat Jan en zijn vrouw Truus Lemmen & familie er jarenlang gewoond hebben is het ouderlijk huis afgebroken en heeft Jan's zoon Martien er nu een nieuw huis gebouwd.