Verkenners & Welpen André de Thaye

Verkenners en welpen 'André de Thaye'

In 1943 was hij als boekhouder naar Well gekomen en werkte op het landgoed "Wellsmeer" bij Van Ophoven. Het kantoor waar Kemper werkte was in de witte villa, hier was in de beginjaren ook het hoofdkantoor van de verkennerij.

Deze Gerard Kemper (1915-1976 ) was, met kapelaan Rutten, de grondlegger in Well van de verkenners in 1946. De officiële oprichting vond plaats op 04-01-1947. Na de tweede wereldoorlog vond de eerste groep Wellse jongens een onderkomen onder het priesterkoor van de gebombardeerde kerk aan de Maas. Daarna verhuisden ze nog enkele keren naar o.a. het Moleneind en de oude jongensschool in de Grotestraat. Kemper zijn verkenner schuilnaam was "Arendsoog". 25 jaar lang was hij de leider en ook was hij tevens zwemleraar voor iedereen die de Maas in wilde.

In 1951, enkele jaren nadat de verkenners waren opgericht begonnen de zusjes Lucy en Tiny Thissen als akela en baloe met een groep welpen. Aan de verkennerij kwam in de begin jaren '70 een einde.

De huidige Wellenaren, die inmiddels rond de zeventig zijn, zullen zich nog namen kunnen herinneren als: Politie Wilbers en kapelaan Geurts.

Veel Wellse jongens zijn in de jaren 40-50 en 60 bij de welpen en de verkenners geweest. Akela Lucy Thissen,vaandrig Mich Simons en vele andere leiders, hebben net als Gerard Kemper grote verdiensten verricht voor de jeugd van Well.

Verhalen, informatie en foto's zijn welkom. Stuur een bericht naar de webmaster


 

Bovenstaande foto is gemaakt in 1947, toen de verkenners in opkomst waren. De uniformen waren nog niet geheel compleet. Om de nek hadden de jongens nog een rode zakdoek, met lucifersdoosje.

Kapelaan Rutten  -  Ben Simons - Hay Simons - Jef Vullings - Gerrit Lenssen - Gerrit Kooter - Theo Krebbers - Hans van Sas - Mich Simons.

Tweede rij: Theo Wijenberg - Frits Peters - Frans Reiniers - Leo Verdijk - Broer Klabbers - Simon Kooter - Jan Holla - Leo Derks - Gerard Kemper.

Derde rij: Math Linders - Theo Wilbers - Geert Vullings - Jo Valckx - Piet Reiniers - Hein Brauers - Tonny van Sas..

Voorste rij: Arno Wilbers - Sjef Vink - Jan Klabbers - Hein Peeters - Flip Boeser - Jan Reiniers.


 

19 maart 1950 in Well


 

Op kamp in Bladel. Staande: Will Brauers - Pater Noten - Karel Janssen - Mich Simons - Paul Reiniers - Huub van Rhee - Gerard Kemper.

 Zittend: Camiel Krebbers - Math Sprunken en Jan Stevens (Jacob)


 

Hopman Kemper met zijn eerste groep verkenners in 1947 in het Elsteren bij “ ’t Groeët stuk”, tegenover Geijsteren. Hier kregen de jongens zwemles. 

v.l.n.r. Gerard Kemper Hay, Ben en Mich Simons.

2e rij:  Math Linders, Broer Klabbers, Frits Peters, Leo Derks, Theo Krebbers, Gerrit Lenssen, Theo Wilbers, Sjef Vulling, en Piet Reiniers.

3e rij: Theo van Bommel, Theo Wijenberg, Frans Reiniers, Hans van Sas en Flip Boeser. Onderaan: Leo Verdijk, Jo Valckx, Hein Peters,  Arno Wilbers, Jan Reiniers, Jan Klabbers, Hein Brauers, Sjef Vink en Gerrit Kooter. 


 

Veel gezongen canon door de Wellse welpen en verkenners:

Trara! Zo blazen de jagers

Trara! Zo blazen de jagers, Trara! Trara! 

Als zij in het groene woud jagen gaan, Trara! Trara!

Tekstvariant tweede regels:

Door woud en bos weerklinkt hun roep: Trara! Trara!

Als zij er te paard in de velden gaan. Trara! Trara!


 

De Welpen zijn op 8 augustus 1953 op kamp in Herkenbosch.

v.l.n.r. Akela Lucy Thissen - Bertje Wijnen - Tonny Linders - Paul Reiniers - Fransje van 't Hullenaar - Pierre van den Hoef - Theo Hendriks - Fré Thissen - Hayke Moerkerken - Baloe Tiny Thissen - Gé Laarakker - Antoine Vullings

Knielend: Willy Brauers - Josje Aarts - Jeu Klabbers


 

Op 07-06-1952 werd deze foto in Well gemaakt.

 v.l.n.r. Bert Wijnen - Akela Lucy Thissen - Antoine Vullings - Gerrit Hagens - Herman Stevens - Frans Laarakker -  Leo Aarts - Paul Reiniers - Hulpleidster, naam onbekend. (Zij woonde op de kazerne) - Herman van den Hoef

Voorste rij: Jan Jenneskens - Pierre van den Hoef - Lody Koppers ( Hij verongelukte niet lang hierna , op 11 jarige leeftijd in 1953) - Jan Stevens - Hayke Moerkerken - Gé Laarakker en Jeu Klabbers.


 

De machtigste koning van storm en van wind
Is de arend geweldig en groot
De vogels zij sidd'ren en vluchten van angst
Voor zijn snavel en klauwende poot
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts
Dan verschrikt hij de dieren er mee
Ja, wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee

Tirallala , tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, hiep hoi
Ja wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee

Verschijnt er een schip op de oceaan
Dan juichen wij luide en wild
Ons trotse schip als een pijl uit de boog
Vliegt terstond door de wateren zilt
De koopman word bang en hij siddert van angst
De matrozen verwensen die dag
En daar klimt de mast langs omhoog
Onze bloedrode zeeroversvlag

Tirallala , tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, hiep hoi
Ja wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee

Wij werpen ons op het vijandige schip
Als een weggeslingerde speer
De kanonnen dreunen, 't geweer knalt rondom
En de enterbijl hakt keer op keer
En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag
Overwinningsgeroep klinkt alom
Lang leve de bruisende zee
Lang leve de zeeroverij

Tirallala , tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, hiep hoi
Ja wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee