Zoek

Tolhuisje aan de Rijksweg

Door de gemeente Bergen werd jarenlang tol, oftewel weggeld geheven voor iedereen die over de grote wegen van de gemeente kwam. Aan de zuidkant van Well gebeurde dat in dit huisje. Een dikke boomstam versperde de weg, zodat niemand zonder betalen er door kon. Met het tolgeld werd het onderhoud van de wegen bekostigd.

Het vervoer over land ging tot in de twintigste eeuw met kar en paard, per rijtuig, hondenkar of kruiwagen. Verharde wegen waren er vóór 1848 niet. Een enorme verbetering voor de ontsluiting van de gemeente Bergen was de voltooiing van het traject Venlo-Nijmegen van de Rijksweg naar Maastricht. Een verharde weg die over een lengte van 27 kilometer over Bergense grond liep.

Zo betaalde men lange tijd voor elk paar wielen 2,5 cent en voor een paard moest 5 cent worden neergeteld. Het recht om tol te heffen werd door de gemeente verpacht. Vanaf 1916 heeft de gemeente op haar wegen geen tol meer geheven.

In 1890 werd ook aan de grensovergang "de Wellsche Hut" tol geheven.

Destijds ( jaren '60) woonde de fam. Baltissen in deze woning.

Het voormalige tolhuis anno 2010.