Het dorp rond 1850

Dit kaartje van de plattegrond van "Het dorp Well rond 1850" is een vereenvoudigde weergave van de Rivierkaart van 1850.

De bebouwing van het dorp Well was in die tijd practisch helemaal geconcentreerd langs de Kasteellaan, Hoenderstaat, Dorpsstraat, Schoolstraat,en de verderop gelegen Broekstraat samen "In het dorp" genaamd. Rond de huizen lagen de moestuinen en kleine erven. Het dorp en de div. buurtschappen waren omgeven door akkerland met benamingen zoals o.a.: Aan de Planke weg - Op de Band - In de Band - Op de Peul - Bandsche Weerden - Begijne Weert - Benne Veld - Op het Kesseling - 't Smeelen - Op de Ennenberg - Geijster Veld - Het Rood - Aen het Roetland - Boter Pas - Aan het Brouck - Het Beij Veld - Op den Fack - Op den Holl.

We hadden ook o.a. een Papenbeeksche Straete - Kamper voetpad - Land Straete (nu Rijksweg) - Roet Land weg -  Elsteren Dijk - Leuken en de Kemp.

Op het Kloosterveld stond het Augustinessenklooster. Westwaarts werd het akkerland voortgezet in het buurtschap Elsteren, met de historische boederij de Gulickshof. Het weiland van de uiterwaarden vond men op beide Maasoevers. Ook noordelijk van het dorp was een strook weiland, genaamd: het "Groot Gemeente Broek" en "De Kasteelsche Weiden"met de oude boerenhoeve "De Kasteelhof". Ook "de Guddenhof" aan de Maas in de Broekstraat was een bekende oude boerderij. Hier was een wegsplitsing. Links leidde die naar "de Kleine Waaij"en rechts kwam men uit bij het oude Mariakapelletje aan de Maas. Via "de Grote Waaij" en het Knikkerdorp volgden bedevaartsgangers naar Kevelaer deze weg. In de voksmond was dit dan ook "de weg naar Kevelaer". 

 

 

Het aan de rand gelegen oude kasteel (hier vanuit het westen gezien) met hoge bomenlanen en omringd door grachten, nam altijd een dominante plek in. Veel landerijen rond het dorp waren bezittingen van de kasteelheer/-vrouw.  

Well in 1849