Processie

Well kende vroeger veel soorten processies. Zo hadden we de veldprocessie van de drie kruisdagen, die deel uitmaakte van het dorpsleven. De drie kruisdagen zijn de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart. Het doel was te bidden voor het vruchtbaar gedijen van het landbouwgewas. Maar ook om van onweer verschoond te blijven. Na een lange droge periode trok de veldprocessie om te bidden voor regen. Ook ging men te voet vanuit Well naar Kevelaer en Tienray in de z.g. Mariaprocessies.

Een andere processie was de kindsheidoptocht, een soort processie ten bate van de missie. Kinderen werden verkleed als bisschop, engel, heidenkindje, chinees, missionaris, zuster etc. 

Uit de krant van 11-09-1906


 

Kindsheidoptocht ca. 1910 -1915.

Het Kindje Jezusbeeld links en het kindsheidvaandel werden meegedragen in de optocht, die hier op het schoolplein is verzameld. Op de achtergrond de woning van Tinus en Mina Simons-Visser, met een van de dochters in het bovenraam (nu Grotestraat 12). Leden van de harmonie rondom hun vaandel en het gilde met hun witte hoofddekels met zwarte rand, hun vaandels en koning staan in het midden.

De foto werd door de Wellse fotograaf Jos Drissen genomen vanuit de woning van de hoofdmeester. (Nu Grotestraat 16)


 

Op deze foto uit ca.1922 staan o.a. in de middelste rij links Sraar Stevens (*1915), hij draagt een lamsvacht en houdt een kruis met wimpel vast, waarop de tekst: “Agnus Dei”. Het Chineesje is waarschijnlijk Martin Drissen (* 1918) en rechts geknield is de Zouave Bèr Simons (* 1912)


 

 Wellse Kindsheid eind jaren '20 van de vorige eeuw.


 

De twee bovenstaande foto's werden op de speelplaats van de school gemaakt.


 

 Louis Koppes en Sraar Verheijen met de Kindsheidoptocht ca. 1930.


 

Lies Groenen mag dat jaar een kruis dragen in de Kindsheidoptocht. Deze en bovenstaande foto werden bij de Meisjesschool in de Grotestraat gemaakt.


 

Hanna Verrijdt uit 't Knikkerdorp ca. 1930


 

Bij de oude kerk aan de Maas en het kerkhof werd begin vorige eeuw deze foto gemaakt tijdens een kindsheidprocessie. De stoet vertrok vanaf hier.


 

Kindsheidprocessie in de voormalige Schoolstraat, (nu Grotestraat), nabij de oude kerk. Op de achtergrong café Vrede, rechts achter de muur bakkerij - café Achten.


 

Mie Vink uit 't Wolfsven als de Heilige Cecilia met twee kleine bruidjes eind jaren '30.


 

ca. 1935 in de Grotestraat. De bruidjes vooraan zijn ca. 1926 geboren. Het meisje links met het bord "Godsvrucht" is Truus Swemmers uit 't Elsteren. Vooraan loopt An Thijssen uit 't Wellsmeer met "Vreze Gods" en verder ook nog Anna Lemmen van de Kamp met het bordje "Raad".

Op de achtergrond het "Veerhuis".


 

Op Sacramentsdag en op kermiszondag - de laatste zondag van augustus - werd na de Hoogmis de Sacramentsprocessie gehouden.

Op deze foto uit 1925 zien we de processie vertrekken vanaf de kerk aan de Maas. Voor het sacrament liep een lange stoet bruidjes, begeleid door de zusters-onderwijzeressen. Enkele bruidjes droegen een vaandel. Beide zijden van de straat waren afgezet met geel-witte vlaggetjes. Links is de monumentale gevel van het huis Vos duidelijk te zien. Boven rechts is de kapelanie. Dat het kermis was  blijkt uit het kermiskraampje, rechts, dat nog juist te zien is. 

Piet Kessels uit de Hoenderstraat maakte deze foto vanuit het pand dat nu "Brienen aan de Maas "heet en toen bewoond werd door de familie Janssen (postkantoor).


 

Eind jaren '30 van de vorige eeuw.

Tweede meisje links is Annie Simons, dochter van Willem & Bertha Simons en het grotere bruidje in het midden is Mariet van Hannes Laarakker. Zij trouwde later met Thei Jenneskens en het paar emigreerde naar de U.S.A. Links het oude "Veerhuis" in de Grotestraat.


 

Sacramentsprocessie in 1941


 

Sacramentsprocessie begin jaren '70


 

Sacramentsprocessie begin jaren '70


 

Sacramentsprocessie begin jaren '70


 

Daags voor de Sacramentsprocessie wordt alles nog eens netjes gemaakt in " 't getske" van de Coöperatie door Bertha Simons-Lenssen. Overbuurvrouw Mina van Rhee-Rutten kijkt toe.


 

Sacramentsprocessie bij huize Timmermans - Grotestraat 37 in de jaren '80.