De huidige Vitusschool

Eerder Sint Vitusschool en Basisschool Sint Vitus genaamd.

Begin 1999 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de huidige basisschool.Op donderdag 24 juni ging de vlag in top en was er feest aan de Kasteellaan. De Rabobank sponsorde een ballonnenwedstrijd en Foto - Video van de Hurk sponsorde een camera als hoofdprijs. Alle leerlingen werden op een ijsje getrakteerd. Behalve de leerlingen, leerkrachten waren hierbij aanwezig : Het schoolbestuur, een afvaardiging van de Gemeente Bergen, Nelissen van Egteren bouw en de Architecten van de nieuwe school: de heren Olieslagers Sr. en Jr.

Het idee voor de school is afkomstig van zoon Stan Olieslagers. Deze architect zocht naar een vorm, waarbij een vloeiende overgang zou onstaan van een dichtere bebouwing naar een open gebied. En rust in de klaslokalen, met uitkjk op de weidse natuur, richting weilanden, met het dorp op de achtergrond.

Het  beschikbare budget was niet zo hoog. Aanvankelijk werd dan ook gedacht aan renovatie van de bestaande school in de Hoenderstraat. Toch werden er twee lokalen meer gebouwd dan eerst de bedoeling was. De vele lokalen geven de mogelijkheid om leerlingen apart te nemen of in groepjes en ook de brede gangen en de gemeenschapsruimte zijn hiervoor uitermate geschikt. De nieuwe onderwijsvormen vereisen dit en de mooie leeromgeving zal zeker zijn vruchten afwerpen.

Zo ging de huidige Basisschool Sint Vitusschool het nieuwe millenium in, met Ger Smits als directeur en Jan van Kesteren als adjunct directeur.

Met ingang van het schooljaar 2010 / 2011 werd Con Lijnders directeur deze werd opgevolgd wederom door Janneke Folker. Nadat het naastgelegen MFC de Buun klaar was konden alle leerlingen hierin gebruik gaan maken van de prachtige gymzaal op de bovenverdieping van de Buun. De wekelijkse gang naar de Kubus was daarmee verleden tijd. De Brede school is daarmee ook een feit in Well. De naam van de school werd in in ander jasje gestoken en wordt nu kortweg Vitusschool genoemd.


 

 

De huidige Basisschool aan de Kasteellaan.


 

Een klas komt terug van de Kubus, waar ze gymles hadden.

Nu hoeven ze niet meer ver te lopen, gymlessen worden voortaan in het naastgelegen MFC de Buun gegeven.


 

Ook ouders, opa's oma's en verzorgers wachten op de toeter....


 

Vitusschool in 2010 met links het in aanbouw zijnde MFC de Buun


 

In schooljaar 2016-2017 wordt de school bezocht door ongeveer 200 kinderen, verdeeld over 8 groepen. Het team bestaat uit 1 fulltime leerkracht, 14 parttime leerkrachten, een klassenassistente, een IB-er, een directeur, een administratrice, een conciërge en 3 schoonmaaksters. 


 

Onze Wellse basisschool heeft een eigen website.