Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Well

 

Deze stichting werd op 1 juni 1967 in het leven geroepen.  Hierin namen plaats : Twee personen namens het R.K. Kerkbestuur van de St. Vitusparochie. Twee personen namens de Congregatie van de Missiezusters van de H. Geest te Baexem en 3 - 4 personen namens de ouders van de leerlingen.  De eerste mensen die hierin zitting namen waren : de heren Nöl Albers, Karel Derckx, Gert Janssen ,  Piet Lamers en Piet op het Veldt. Verder Mevr. Grada Jacobs - Leenen en de zusters Giovanni (M.H. Bouwhuis) en Borgias (J.E. Meijer) De Zeereerwaarde Heer Th. W. Driessen was Bisschoppelijk Commissaris.  

Tegenwoordig is er (verplicht) een Schoolraad, een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) , een Oudervereniging met een Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten.