Zoek

De tram van de MBS

Een belangrijk moment was 31 mei 1913, toen de N.V. Maas Buurt Spoorweg de tramlijn Nijmegen - Venlo in gebruik stelde. Alle dorpen van de gemeente Bergen (met uitzondering van Siebengewald) kregen hierdoor zowel voor het personen- als het goederenverkeer een voor die tijd goede verbinding met Gennep, Nijmegen en Venlo.

De Tweede Wereldoorlog heeft zoveel schade aan het materiaal van de MBS toegebracht dat de tramverbinding na afloop van deze oorlog is opgeheven. Het personenvervoer is daarna uitsluitend met autobussen voortgezet.

In 1913 was het druk in Well voor het molenhuis van de familie Sjef Vink.

Het Café Molenzicht was "tramhalte Well" geworden. Veel inwoners van Well en vooral de jeugd, waren op de been om de eerste tram hier voorbij te zien rijden.

Bij het café van Vink kwam ook een soort loswal met bijbehorende loods voor de aan- en afvoer van tramgoederen. Sjef Vink zelf werd er de beheerder van. De functie was zo belangrijk dat hii zelfs een telefoon kreeg.

Ansichtkaart uit ca. 1915


 

U ziet hier het eerste diesel-electrische tramstel. Ondanks de moeilijke crisistijd van de jaren dertig heeft de M.B.S. getracht de ontwikkeling bij te houden.

In 1934 ging de M.B.S. van stoom- op diesel-electrische tractie over.

Een bekende tramconducteur in de omgeving was Hannes Hendriks, bijgenaamd "Hannes van de tram" . Hij overleed op hoge leeftijd in het Wellse bejaardenhuis.


 

Artikel Dienstregeling 05-06-1923 


 

Artikel 09-08-1924.


 

Krantenartikel 02-11-1933.


 

Ongevallen.

In Wellerlooi botste op 1 oktober 1929 de tram op een verhuiswagen, die gedeeltelijk op de rails stond geparkeerd. Door de dichte rookwolken van de stoomlocomotief was het uitzicht op de Rijksweg vaak belemmerd, waardoor er gevaarlijke situaties en ernstige ongelukken ontstonden.

De opzichter van het Wellsmeer, dhr. Zijlstra, verongelukte in 1929 bij Heijen toen hij met zijn motor door de rookwolken van de tram reed. Hij vloog in volle vaart tegen een boom. Ook zijn medepassagier kwam hierbij om het leven.


 

Artikel van 28-07-1934.

BOTSING TUSSCHEN TRAM EN VRACHTAUTO.

Een vrouw gedood. — Groote verwoestingen aangericht.

Gisteravond omstreeks zeven uur heeft tusschen Well en Wellerlooi in Noord-Limburg een vreeselijk ongeluk plaats gehad.  De tram van den Maas-Buurt-spoorweg, die te 18 u. 42 uit Wellerlooi naar Gennep was vertrokken passeerde op dat tijdstip een groote vrachtauto, komende uit Nijmegen en op weg naar Maastricht. De weg is ter plaatse volkomen recht. De vrachtauto reed rechts van den weg en passeerde de locomotief van de tram, die bestond uit een postwagen, een personenrijtuig en daarachter drie goederenwagens, op normale wijze. De vrachtauto was de locomotief nog niet goed gepasseerd, of het trampersoneel hoorde een hevigen slag, gevolgd door een luid gekraak. Het bleek, dat de vrachtauto in volle vaart tegen den postwagen was gereden. De gevolgen waren verschrikkelijk. De postwagen werd zwaar gehavend; alle uitstekende deelen waren er vanafgerukt en het onderstel was geheel ontzet. De ruiten waren verbrijzeld, maar het zich in den wagen bevindende trampersoneel was er wonder boven wonder zonder letsel afgekomen. De vrachtauto werd na de botsing tegen een personenwagen geslingerd. De uitwerking hiervan was catastrophaal. Het voorbalcon van het rijtuig werd ingedrukt, het portier verbrijzeld, terwijl de zijkant werd opengereten. De brokstukken van de vrachtauto drongen in den wagon en richtten daar groote verwoestingen aan. Op een bank, in de onmiddellijke nabijheid van het portier, zat de 54-iarige weduwe Willemsen uit Bergen, die haar zoon, die in het ziekenhuis te Venlo wordt verpleegd, had bezocht. De vrouw werd door de brokstukken van de auto getroffen en afgrijselijk verminkt. Een stuk hout was haar geheel door het onderlichaam gedrongen en haar beide beenen waren versplinterd. De ongelukkige, die het bewustzijn niet verloren had en verschrikkelijke pijnen leed, werd in een tegenover staande boerderij binnengedragen, waar zij na korten tijd overleed. Een kind, dat naast haar gezeten was, bekwam als door een wonder geen letsel. In de coupé bevonden zich in totaal tien passagiers. Onder hen ontstond een vreeselijke paniek, maar behalve een liefdezuster, die eenige bloedende verwondingen in het gelaat gekregen had, die evenwel niet van ernstigen aard bleken te zijn, werd geen van hen gewond. De vrachtauto slingerde daarna nog tegen de drie goederenwagens, die eveneens zwaar gehavend werden en kantelde vervolgens ondersteboven op den rijweg. Tot groote verbazing van de aanwezigen, konden de twee mannen, die in de cabine gezeten hadden, zich geheel ongedeerd uit de wrakstukken bevrijden. Direct was de gemeentepolitie en de marechaussee ter plaatse, die tram en auto in beslag namen. Hoe de aanrijding precies is ontstaan kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Vermoedelijk heeft de bestuurder de macht over zijn stuur verloren. Beide mannen werden aangehouden en naar de marechausseekazerne in Well overgebracht. De tram werd in zooverre weer opgekalefaterd, dat omstreeks half elf de reis naar Gennep kon worden voortgezet. De vrachtauto bleek volkomen te zijn vernield. De rechterzijde was er finaal afgescheurd en van voren was het voertuig geheel in elkaar gedrukt. Men sleepte het vehikel naar den kant van den weg en bevestigde er een roode lantaarn aan, zoodat het verkeer weer voortgang kon hebben. Het lijk van het slachtoffer werd naar het klooster te Wellerlooi overgebracht, terwijl de tweede zoon van de weduwe, die thuis was, omzichtig van het gebeurde in kennis werd gesteld. In den loop van den avond arriveerde hij te Wellerlooi. Van heinde en verre kwam het publiek toestroomen om de plaats van het ongeluk in oogenschouw te nemen. In het dorpje heerschte groote verslagenheid. Vast is komen te staan, dat het trampersoneel niet de minste schuld treft.


 

Grote delen van het traject worden ook nu nog bereikt door buslijn 83


 

Bovenstaande en onderstaande foto werd ingestuurd door André Simons, die een MBS tramstel tegenkwam in het Trammuseum Ouddorp, op de kop van Goeree in de provincie Zeeland.