Grotestraat

De Grotestraat, (in de oude spelling Grootestraat) is de vroegere "Dorpsstraat". Een gedeelte daarvan (vanaf hoek Hoenderstraat) werd vroeger Schoolstraat genoemd en die liep (vanaf de Molenbeek) verder door in de Broekstraat.

Tegenwoordig dus samengevat onder een naam: Grotestraat

Aan de Grotestraat liggen Kloosterhof (met seniorenwoningen) en Eldershof. Deze straatnamen herinneren ons het vroegere klooster en de familie Elders die het bejaardenhuis gesticht hebben.


 

Gezicht op Well rond 1900 met de Grotestraat, die toen nog gedeeltelijk Schoolstraat werd genoemd.


 

De Grotestraat ca. 1915.


 

De Grotestraat vóór de oorlog, gezien vanaf de hoek Kasteellaan-Nicolaasstraat- Grotestraat. De grote bomen begrenzen de tuin van de kazerne, waar na de oorlog het dorpsplein (kermisplein) kwam. Vooraan rechts nog een klein stukje van het huis van Piet Klabbers (nog zonder dakgoot!).

Fietsers in de Grotestraat in 1941, gezien vanaf de andere kant. Rechts Walaria, dat toen aan de linkerkant nog een doorgang had bij het toenmalige huis van Jacobus Drissen.

Het midden van de Grotestraat vóór de oorlog. Rechts het huis van bakker Wim Janssen met blijkbaar nog een stokoud pannendak.

Het laatste stuk van de Grotestraat net na de oorlog. Het ergste puin is opgeruimd. Op de achtergrond de kruising met de Kasteellaan en de nog onverharde Nicolaasstraat. Links een hek voor de tuin van de kazerne, nu het dorpsplein. De kazerne was vanaf de andere kant van de Maas kapotgeschoten, vandaar ook dat alle huizen in het directe schootsveld aan de andere kant van de Grotestraat in puin lagen. Aan de linkerkant van de weg het huis van Sraar Stevens. Op de achtergrond dat van Piet Klabbers. Aan de rechterkant het huis van Sjang Simons, dat juist weer bewoonbaar is gemaakt. In 1961 werd dit pand gesloopt.

Uitzicht vanaf de hoogste appartementen aan Eldershof

Koop- en huurappartementen aan Eldershof