Grensbewaking 1939

Een foto gemaakt in de herfst van 1939 voor café de Wellse Hut. Deze en de volgende foto zijn ons gestuurd door dhr. Wim van Kamperdijk jr. Zijn vader, Wim van Kamperdijk sr. (liggend op de voorgrond), een geboren Rotterdammer, was gedurende de mobilisatie gelegerd in Wanssum. Hij was ingedeeld bij de 3e compagnie, 1e bataljon van het 41e Regiment Infanterie en wel bij de sectie Zware Mitrailleurs. De compagniescommandant was res. 1e luitenant J. B. Hoogerheide. De groep op de foto was belast met de bewaking van de grens in Well.

Hier soldaat Wim van Kamperdijk geknield 1e van links. Volgens Wim van Kamperdijk jr. had zijn vader in die periode contact met de Wanssumse families Lensen, Gielen en Poels en was hij ingekwartierd bij de familie Vergeld. Weet u wie er verder op deze foto's staan of herkent u manschappen van andere foto's? Graag namen en/of foto's via het contactformulier.