Zoek

Willem Liedel keert terug op zijn kasteel

Directrice Dulcia Meijers van het Emerson College werpt in haar werkkamer in de toren van het kasteel een kritische blik op het zojuist gearriveerde schilderij uit 1771 van Willem Liedel (1713-1777). Jan Tunnissen uit Boxmeer, die het schilderij ontdekte in een huis van goeie kennissen in Nijmegen, kijkt toe. Hij zorgde ervoor dat het schilderij weer in Well terecht kwam.

Dulcia Meijers "in gesprek" met haar toekomstige hoogweledelgeboren gast Willem Liedel. Links antropoloog Peer Meurkens uit Boxmeer, ook bij het project betrokken.

Onder het toeziend oog van de heren uit Boxmeer onderzoekt Dulcia Meijers de gezondheidstoestand van patiënt Willem Liedel. 

Jan Tunnissen, Dulcia Meijers en Peer Meurkens praten nog even na over hoe alles een vervolg moet krijgen.

Dulcia Meijers maakt nog even wat kiekjes van de toekomstige kasteelbewoner voordat hij weer lekker warm ingepakt wordt. Ze is erg verguld met deze mooie geste van Jan Tunnissen.

Het gehavende schilderij, voordat het voor een grondige restauratiebeurt tijdelijk naar Nijmegen verhuist. De witte vlek is overigens van de flits!