Zoek

De eerste 11 jaren van de Maasjoerts

Heel even heette de Wellse Carnavals vereniging : 'De Keieschieters', maar omdat er in de regio al een vereniging was met die naam werden de Wellse Keieschieters al snel  'Maasjoertsen'.


Carnavalszondag:

1960 28 februari

1961 12 februari

1962 04 maart

1963 24 februari

1964 09 februari

1965 28 februari

1966 20 februari

1967 05 februari

1968 25 februari

1969 16 februari

1970 08 februari


 

Maasjoerts oh Maasjoerts. 

Deze schlager, geschreven door Mantje Stevens, eindigde als derde in 1962 maar is het meest bezongen Maasjoertsenlied.

Maasjoerts oh Maasjoerts,
zet owwe kuuf is ovverènd.
Maasjoerts oh Maasjoerts,
zing now zònder ènd.
Blief now nie ien owwe nèst,
duut now efkes goed ow bèst.
Maasjoerts oh Maasjoerts,
zing now zònder ènd!

 

1959 : Jan van Bommel, Herman van den Hoef en Mich Simons vieren carnaval in zaal Klabbers. Er is nog geen georganiseerde carnaval met een officiële vereniging in Well, maar die komt er in het najaar van dat jaar.


 

1959.​ Onder de 18 jaar kwam je beslist niet binnen in de zaal om carnaval te vieren. Iedereen moest zich legitimeren. Maar kijken in het halletje aan de zaaldeur mocht wel!

v.l.n.r. Paul Meijer - Jeu Roosen - Rinus Koenen - Toon van Vegchel - Frans Fleuren - Wim Koppes - Gerry Haumann en Theo Hagens.


 

Lees hier over het ontstaan van de Maasjoerts en de eerste Prins 

Gerard Schoonderbeek was de eerste Maasjoerts Vorst. Hij bezat een groot organisatie talent en kon met een ongelooflijke woordenstroom iedereen toespreken. Ook zorgde hij voor orde en dicipline bij de vereniging. Een dronken prins of raadslid was uit den boze, daar lette deze Vorst op. Vijf jaar lang zette hij zich grandioos in als Vorst voor het Wellse canaval.

Op de melodie van de Böhmerwals werd de tekst van de eerste Wellse schlager geschreven door Mich Simons : Beej oons is 't Carneval... 

 

Een pagina uit de 3x11 uitgave (bij gebrek aan de originele foto's)


1961 Prins Theo d'n Urste

De tweede Prins in ons dorp was Theo Krebbers. Als echte Wellse jongen zei hij tegen zijn vriendin Hannie: "Kôm, weej gon naor d'n Prinsenbal". Hannie wilde wel mee en was benieuwd wie er prins zou worden. "Ik in ieder geval niet, zei Theo. Hij kon liegen alsof het gedrukt stond. Bij de zaal aangekomen had hij een smoesje. " Ik mot nog efkes nor keplaon Schreurs", zei hij. Hij ging er tussenuit om terug te komen als Prins. Met een grote babykop op zijn hoofd, dacht hij niet herkend te worden. Maar zijn zus Minni herkende Theo aan zijn ring en Hannie aan zijn manieren!

Zijn statiefoto liet Theo maken bij van Wiekeren in Kevelaer. Toen de hele vereniging met Carnaval bij de rondgang langs de cafés ook " de Wellsche Hut " aandeed, kreeg men daar een rondje. " Duut ze d'r hier mar allemôl enne van de smid uut 't Mèr", bestelde Bèr van de Fransen-boer. De smid zelf was er niet bij, maar hij heeft wel alles moeten betalen....

Winnende schlager 1961: Op de Carneval ien Well, van Mich Simons

Math Sprunken was dat jaar de eerste officiële Jeugdprins.

 


 

1962 Prins Jan d'n Urste

Jeu van Asten, die Piet Driessen opvolgde als Hofnar en  bestuurslid Jacob Stevens hadden de taak gekregen om Jan Janssen van de Brouwershof te gaan vragen om prins te worden. Hanna de zus van Jan vond het maar raar dat die twee mannen nog laat aanklopten. "We komen vragen of jij Prinses wilt worden", grapte Jeu. Hanna werd rood en wist niet wat haar overkwam. "Schrik maar niet, wij komen Jan vragen voor Prins, vervolgde Jeu. "Maar dat doet hij nooit van zijn leven", aldus Hanna.  Jan werd uit de schuur geroepen en vroeg zijn zus om koffie te gaan zetten voor de heren en hemzelf. "Ik denk dat jij wel iets sterkers nodig hebt dan koffie, lachte Hanna. Jan had een paar dagen bedenktijd nodig en wilde eerst nog een gesprek met kapelaan Schreurs.

Op het prinsenbal kwam hij tevoorschijn uit een grote luciferdoos, want dat jaar begon de vereniging doosjes lucifers te verkopen om de kas te spekken.

Na zijn aftreden is Jan Janssen voorzitter geworden van de Maasjoerts en is dit maar liefst 20 jaar gebleven.

De Prinsenwagen, gebouwd door zijn  buurt Elsteren in 1962 van Prins Jan den Urste (Jan Janssen)

v.l.n.r. Tractor chauffeur Wim Josten - Prins Jan I - Commandante van de Prinsengarde Mia Coppers - Mia van Opbergen - Toos van Opbergen - Vera Belgers en Nellie Wijnhoven.

1962 : Prins Jan samen met jeugdprinses Wilmie en vorst Gerrit in de zaal van Koenen : " Walaria".  Op de voorgrond een gedeelte van de eerste Prinsengarde.

Wilmie Peeters ( de Vissert) was de eerste Jeugdprinses. 

Frans van Dooren schreef dit jaar de winnende Schlager : Kus toch Gieleke... 

Zie verder deze pagina over Vastenaovend 1962.


1963 Prins Pierre d'n Urste

De ouders van de 19 jarige Pierre, Jacob en Billa van den Hoef, stemden in en beloofden aan niemand iets te vertellen toen hen gevraagd werd of hun zoon Prins wilde worden. Ze vonden het zwijgen wel lastig, er werd immers iedere week gekaart en dan is de kans dat je jezelf verpraat aanwezig. Boven het buffet in zaal Klabbers was een deur naar de zolder. Daar boven werd Pierre in een groot zeil gewikkeld en vervolgens aan een touw naar beneden gehaald. Het zeil zat zo stevig dat Pierre onwel werd.... Pierre was een goeie Prins, die vooral met de jongeren goede contacten had. Op 10 november 1963 trad Prins Pierre d'n Urste af op het z.g. "Scholleken bal". (Schollek betekent schort)

Wim Laarakker had de winnende schlager geschreven met als titel: "Ennen herring vur de kater".

Hans op het Veldt was dit jaar Jeugdprins

In  het jaar dat  Prins Pierre d'n Urste heerser was over 't Joertsenest, adverteerden deze middenstanders in de Carnavalskrant:

Grotestraat:  Frans Coppers- Kruidenier ......P. Dohmen Kapperszaak "Piet de Kapper"......Naaimachinehandel Toon Derks.....Nellie Drissen, Hotel-Café-Restaurant " 't Veerhuis"......Sraar Stevens, Erkende waterfitter.....Gert Coppers, Drukwerken en grafstenen.......Grad Albers, Bakkerij, levensmiddelenen kruidenierswaren...... Jan Koppers-Hertwell, limonade- & siroopfabriek..... Hein Brauers & zonen, erkend installateur van gas, electrisch en waterleiding.... Piet Klabbers & zonen, Transportbedrijf en kolenhandel......Theo Simons, Assurantiekantoor.....Herman-Truus Vissers Schilders-/ winkelbedrijf.....Fa. Surgers Franssen Drogisterij, Huishoudelijke waren .....J. Koenen, Zaal-Café-Bioscoop "Walaria"......Wiel Holla, Schoenhandel en hofleverancier van het Joertsenrijk.....Coöperatie, Bakkerij-levensmiddelen en kolenhandel.....Hub Smits, Kapper...... Piet Linders-Verkoelen, Zaden-Koloniale waren-Groenten & fruithandel....Boerenleenbank, de spaarbank voor iedereen.....Math Smits, voor ploegen en ander loonwerk.....W. Geraedts, Zelfbediening-Textiel.....Jeu van Asten, Bakkerij en levensmiddelen......M. Verbaandert-Bazelmans, Kleding & Textiel.....Leo Koppers, Rund-Kalfs-& Varkensslagerij.....Wim Janssen-Gerards, Brood & Banketbakkerij en kruidenierswaren......Chris Lenssen, Esso gas & Petroleum - Kruidenierswaren.....Fa. Gebr. Huygen, Aannemers van bouwwerken en complete woninginrichting.....Mantje Klabbers, Café & Melkhandel- Harmoniezaal..... Piet en To Peters- Friteskraam op het plein. - Vur enne  lekkere friet, nor de kraom van Piet ! 

Hoenderstraat: Jan Schraven, Groenten-fruit-bloemen en diepvriesproducten.....Wiel van den Hoef, Rookartikelen en Manufacturenhandel......Piet Rutten, Groenten en fruithandel......A.H. Coppers-Maasen, Verf-behang-huishoudelijke & cadeauartikelen.....Piet op het Veldt, bekroonde kleermaker & hofleverancier van de Maasjoerts.

Nicolaasstraat: Ben Reiniers & Zoon,  Behang- & Schildersbedrijf

Pastoorstraat: Garage Thei Janssen, Autoreperatie-Caltex benzine & olie- Taxibedrijf

Kasteellaan: Aannemers-Combinatie-Well, voor alle bouw en betonwerk....Fa. Man Valckx Kuikenbroederij & opfokbedrijf.....Gerrit Krebbers, Rund-Kalfs & Varkensslagerij......L.L.T.B. Alles voor de moderne boer.... M. Broekmans, Smederij- Fietsen-Haarden en huishoudelijke artikelen.

Moleneind: De jongens van Krebbers, Esso service tankstation.....Jac Krebbers en zonen, Electriciteitszaak & smederij...... Piet Krebbers, Hotel-Café-Pension & Lunchroom "Molenhoek", Brood-Banketbakkerij & Levensmiddelen..... Garage Grad Wijers, Fietsen en brommers...... Shellstation Wijers, Supershell, Multigraat & olie...... A.J. Vink & Zoon, Mengvoeders & Zaden..... Zuid Nederlandse Kapokfabriek, Slaap gezond op Kapok!.....W.J.Klabbers, Aannemersbedrijf

Sterrenbos: Grad Huebers, Agent van A. Vissers Land- & Tuinbouwzaden....Café-Restaurant-Pension "Molenzicht" Th. Vink.....

Elsterendijk: Grad Xhofleer, Koopman in oude metalen.

Bosserheide: Jan Rühl, Varkensmeel Suberba van Calvé- .....Jeu van Opbergen, Levensmiddelen-Rookwaren & Agentschap van P. Honig Afferden / Land-en Tuinbouwzaden. 

Weezerweg:  Voor Calpamgas-kachels en olie: Toon Kopczinski

Halve Maan: Gert Valckx, Loonbedrijf.

Knikkerdorp: Jos Verrijdt, Schoenmakerij.

Pierre d'n Urste tijdens de optocht met zijn Prinsengarde op de Prinsenwagen. De Raad van Elf bouwde, zoals in voorgaande jaren, zelf een wagen.

De Prinsengarde in 1963: Ineke Stevens - Marian Stevens - Tonny Stevens - Maria van Rhee - Annie Rutten - Thea Belgers - Fien Verdellen - Gerry van Pinxteren en commandante Mia Coppers.

Een foto uit dat jaar 1963, ergens in de Sterrenbos, met v.l.n.r. de "negertjes" Bep Kessels, Tonny van den Biesen, Ria van den Hoef (zusje van de Prins) met "Roodkapje" Luciënne Smals, Claar Koppers.


1964 Prins Huub d'n Urste

In het 1e lustrumjaar van de Wellse Carnaval was Huub Linders uit de Grotestraat, als Prins Huub d'n Urste Heerser van alle Joertsen. Marga Koppes van 't Moleneind werd uitgeroepen tot Jeugdprinses Marga de Urste.

Het was een ware kruistocht voor Huub Linders, de weg naar de zaal. Hij zat verborgen in een groot Joertsen ei, gemaakt door de Raad van Elf. Het was een zwaar gevaarte van gips met handvaten aan de binnenkant, maar eng aan de onderkant, zodat Huub zijn hakken helemaal kapot liep. Zijn vriendin Wilma van der Heijden, die van niets wist, was totaal verrast toen ze hoorde dat Huub Prins was geworden. Hetzelfde jaar trouwde Huub met Wilma en het paar was blij verrast toen de hele vereniging in uniform op hun recepsie verscheen. Zijn afscheid als Prins Huub I was op de zitting in zaal Walaria op 24 januari 1965. Dat jaar werd Huub voor een keer Vorst en volgde Gerard Schoonderbeek op. In 1966 ging hij een jaar bij het bestuur. Hij kwam terug: in 1986 en 1987 als penningmeester om daarna voor een aantal jaren voorzitter te worden van C.V. de Maasjoerts.

Jan Klabbers, de Hofcomponist van dat jaar schreef de tekst van de winnende schlager:

 Oh Keieschieter.

Oh keie keie keieschieter
wat hebbe ze mit ow gedaon?
Oh keie keie keieschieter
wo ziede geej hingegaon?
Oh keie keie keieschieter
ik heb ow ze lang gezôcht.
De Kamp zit vol mit keie,
mer die zien allang verkôcht.
De Maasjoerts het gewonne
van de Keieschieters hier.
Mar dat kan ons ga-niks bomme,
want weej drinke toch nog bier.
Oh keie keie keieschieter........

In de optocht stond de Prins met de Jeugdprinses in een hoge toren met daarvoor een brug van het kasteel.


 

Op de zitting trad Prins Huub d'n Urste af.


1965 Prins Wiel d'n Urste

Wiel Rutten stond in de beginjaren vaak in de Buut en dat hij een keer Prins zou worden, was te verwachten. Hij kwam in 1965 uit een groot ei gekropen, als Wiel den Urste en was de eerste gehuwde Prins. Net daarvoor was hij vanuit het huis van Harrie Krebbers in de Grotestraat stiekem door de tuin van Thissen de post en Brauers naar zaal Klabbers gegaan. Dat er in Well goede Maasklei is kon je wel zien aan de sokken, die Wiel over zijn schoenen had aangetrokken... Zijn vrienden waren uiteraard zeer verrast, toen Wiel tevoorschijn kwam. Wiel had al enkele dagen "ziek" in bed gelegen en kon absoluut niet mee naar het Prinsenbal. Ook zijn eigen kinderen, waarvan Annie en Nellie bij de Prinsengarde waren, wisten van niets en stonden letterlijk met de mond open te kijken toen hun vader onder het Joertse ei tevoorschijn kwam.

Op 25 januari was er een Carnavalszitting in zaal Walaria. Men maakte hiervoor flink reclame d.m.v. een groot spandoek over de Grotestraat te hangen, tussen de zaal en Geraedts Textiel. Voor de zittingsavond moest in Bergen een vergunning aangevraagd worden en de leges waren maar liefst ƒ 8,32....

Op carnavalsdinsdag in 1965 werd door EWC '46 een gecostumeerde voetbalwedstrijd gehouden. Er werden huis aan huis kaartjes verkocht voor 75 cent. De opbrengst was t.b.v. nieuwe trico's voor de jeugd.

Na zijn aftreden werd Wiel de nieuwe Vorst tot 1973 en weer later in 1977 nog een keer.

Joep Koppers was dat jaar Jeugdprins Joep d'n Urste.

Wim Laarakker schreef de winnende schlager: De Maas ( dees daag is de Joerts wer los)


1966 Prins Jeu d'n Urste

Een echte Carnavallist was Jeu van Asten. Op het Prinsenbal kwam Jeu uit een grote biggenmand gekropen. Dat jaar liet de eerder uitverkoren jongeman, die als prins gevraagd was, het op het laatst afweten omdat hij niet meer durfde, aldus het verhaal wat de ronde doet. Jeu, lid van de Raad van Elf, zei zelf altijd: Ik was maar een "noodprins", maar dan toch een goeie!

Toen zijn broer bij Jeu op de receptie kwam, reed hij in Horst via een grote poort zo maar een koeiestal binnen! Hij was met de gedachten al in Well. Als de familie van Asten later via Horst naat Jeu's geboorteplaats Weert reed, dan werd altijd gezongen:"Ome Joep zien port". Jeu zijn schoonmoeder maakte voor alle kinderen een prinsencape. zodat ze met papa mee konden vieren. Ieder jaar deed Jeu mee als enkeling in de optocht, vaak verzon hij pas daags van te voren iets. Hij was hofnar, belleman op de zittingen en stond zelf ook een keer in de Buutton, lid van de Raad van Elf, Boerebruidegom, lid van Joekskapel Moi Zat. Kortom: een echte carnavalist. Het was hem in zijn geboorteplaats Weert met de paplepel ingegeven.

Riet Smits werd in 1966 gekroond tot Jeugdprinses Riet de Urste en de winnende schlager werd geschreven door Fien Verdellen, met de titel; Carneval is 't mar èns ien 't jaor....

De gardedans voor de kersverse Prins Jeu d'n Urste


1967 Prins Albert d'n Urste

Voorzitter Jan Janssen en bestuurslid Pierre Krebbers kwamen in het Wellsmeer  bij huize Thijssen aankloppen om de jonge Appie te vragen. Na overleg met zijn ouders stemde hij in en vervolgens moesten er in het geheim foto's gemaakt worden bij Gerard Kruijsen de fotograaf.

Toen Albert voor de statiefoto naar Venray was geweest, moest hij vanaf Oostrum terug lopen; zijn bromfiets was namelijk kapot. Dat was geen gezicht vond hij zelf: een Carnavalsprins lopend naast een kapotte brommer! En van alle kanten kreeg hij commentaar op het koffertje dat achterop de bagagedrager zat met een geheime inhoud: het Prinsentenue. Appie had al een oogje op Marianne Stevens en in zijn Prinsenjaar kreeg hij met de Prinsengardecommandante verkering. Na zijn aftreden ging Appie bij de Raad van Elf.

 

In dit jaar was Chris van Pinxteren uit de Hoenderstraat Jeugdprins en de winnende schlager was: "De Ratelbrug" van Piet Lamers en Wiel Rutten.

Zie ook deze pagina over Vastenaovend 1967

Aan het einde van de zondagoptocht is de Joerts zojuist gehesen op het plein in de Grotestraat door Prins Albert d'n Urste.

De kleuters hadden in 1967 hun eigen prins: Hubèr Simons. Hier met zuster Eugeria bij de kleuteroptocht in het bejaardenhuis met o.a.: Diny Roosen, Marianne Rötjes, Ria Janssen, Dot van Soest en Annemie Vissers.


1968 Prins Theo d'n Twedde

Na zijn bekendmaking maakte Prins Theo d'n Urste de eerste dans met zijn moeder Grada Haumann-Kessels. Het bal werd opgeluisterd door "The Gramstars". Theo studeerde voor arts en liep stage in Oss op het woonwagenkamp. Op de receptie bleek dat Theo geliefd was bij de bewoners van het kamp, want ze waren er bijna allemaal en gaven "hun" Prins als cadeau een horloge. Hij was de eerste Prins die een bezoek bracht aan de schoolkinderen en hoste samen met hen op de speelplaats van de meisjesschool. Pierre(ke) Krebbers was dat jaar de kleuterprins.

In 1968 bestond de Garde uit: Commandante Marianne Stevens, Ria Lenssen - Agnes Stevens - Marga Koppes - Annie Rutten - Maria van Rhee - Rina Hendriks - Ria van den Hoef - Lenie Deckers - Marianne Jenneskens en Maria Stevens.

De Raad van Elf: Sjang Weijs- Leo Gramser-Math Linders-Thei Kessels-Joep Linders-Jeu van Asten-Huub van Rhee-Jan Holla en Wim Sijberts

Vorst: Wiel Rutten 

Componisten Toos en Mart Rötjes wonnen met de schlager: " Alle Wèllse Joertse".

Ger Peters was de Jeugdprins

Ger Peters, Pierre Krebbers en Theo Haumann in de rol van Jeugdprins - Kleuterprins en "grote" Prins.


1969 Prins Wim d'n Urste

Als eerste uit het Knikkerdorp werd  Wim Hendriks gekozen. Zijn bijnaam is Wim van de Pieël.  Zus Rina was dat jaar ook bij de Prinsengarde en de " Wellse dennen" werden allemaal in een nieuw uniform gestoken.

De optocht werd tot twee keer toe uitgesteld, vanwege het dikke pak sneeuw. De receptie, die op zondagmorgen in zaal Vink was werd die dag wel heel erg lang.... Voor het eerst toog de Prins met gevolg de Duitse grens over en bracht men een bezoek aan een carnavalsvereniging in Kevelaer. Ook genoot deze Prins van het schoolcarnaval en zijn bezoek op maandag aan Eldershome. 

Pieter Lamers was de jonge Jeugdprins Pieter d'n Urste en wederom wonnen Toos en Marh Rötjes de winnende schlager. Deze had de titel: De Maasjoerts ôp de maon.....

 

Schoolcarnaval in de sneeuw op het schoolplein in de Grotestraat. Op de voorgrond  Margareth van Soest en Prins Wim I met de kleuterprins.


1970 Prins Wiel d'n Twedde

Wiel was lid van de Hofkapel en het viel niet mee om voor de overige leden geheim te houden dat hij Prins zou worden. Hij verzon een goede smoes dat hij later zou komen op het Prinsenbal, waar de Hofkapel speelde en Mich Simons verving hem. Vermomd in een heel oud pak en zijn gezicht in wc papier gedraaid, werd Wiel op het Prinsenbal gekroond tot Prins Wiel d'n Twedde. Bij een bezoek aan het Bejaardenhuis reikte Wiel d'n Twedde 'n fruitmand uit aan zuster Landolina, waar hij bij op de bewaarschool had gezeten. Dat had de zuster vroeger niet kunnen denken! Het Alderwieverbal was een van de mooiste avonden die deze Prins meemaakte. Ook genoot hij hoog boven op de Prinsenwagen van de optocht en de Joertsen die naar hem zwaaiden. De 1x11 Jubileumreceptie werd druk bezocht. Op maandagmiddag werd er door Wellenaren verkleed voetbal gespeeld op het EWC '46 terrein.

Behalve de Prins en de Vorst hadden destijds zitting in het bestuur: Jan Janssen - Pierre Krebbers - Sjef Vink - Piet Lamers - Rein van Pinxteren - Sraar Sijberts en Mia Ummenthum

Peter Sijberts uit de Papenbeek was in dit jaar de Jeugdprins.

"Carneval vur den ellefde kier", was de titel van de schlager in het 1x11 jubileumjaar van CV "de Maarjoerts".

Zie ook pagina Carnaval 1970