Zoek

Wellse Minister Ir. Leo Peters

Leonard Antoon Hubert Peters werd geboren in Well op 8 juli 1900. Zijn vader Gerard Peters was rentmeester bij de fam. von Schloissnigg op het kasteel Well, daarna van 1904-1918 burgemeester van de gemeente Bergen (Limburg). Zijn moeder was Rosalie Derckx, een burgemeestersdochter uit Arcen.

Het gezin Peters - Derckx woonde vanaf 1899 op de hoek Hoenderstraat / Kasteellaan. Daar was in opdracht van baron von Schloissnigg door rentmeester Antoon Truyen, een oom van Gérard Peters, de rentmeesterswoning gebouwd voor Gérard, die hem spoedig zou opvolgen.

Leo ging naar de lagere school in Well. Daarna naar het gymnasium op internaat Rolduc. Vervolgens studeerde hij in Wageningen voor landbouweconoom, waar hij in 1923 afstudeerde.

Gezien vanaf de Hoenderstraat: Het ouderlijk huis van Leo Peters op de hoek Kasteellaan / Hoenderstraat.


 

De kleine Leo in 1901


 

Leo met zijn zusje Carla in de tuin van het ouderlijk huis, met de "kleine Kasteellaan", de huidige Hoenderstraat op de achtergrond. Het gedeelte vanaf de huidige Kasteellaan tot aan de pastorie heette vroeger ook Kasteellaan.


 

Leo met zijn zusje Carla en moeder Rosalie.


 

De lagere school Well in 1909. Op de achterste rij, zesde van rechts, met de donkere haren, staat de toen 9 jarige Leo Peters.


 

De 20 jarige student Leo.


 

04-06-1923


 

Uit de krant van 30-07-1923.


 

Tijdens zijn studie in Wageningen liep Leo stage bij de ontginning Gerber aan de Duitse grens bij Twisteden / Wellerlooi.


 

Van 1924 tot 1927 was hij directeur Uitvoer Controle Bureau voor groente, fruit en aardappelen.


 

 

Op 13-05-1925 trouwde hij in Den Haag met Geertruida Maria Witkam *Goes 02-08-1898 †Maastricht 21-09-1981. Het echtpaar kreeg 3 dochters en 1 zoon. 


 

Hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington van 1927 tot 1934.


 

Uit de krant van 02-07-1927.


 

Leo's zus Carla (1902-1973). 

Zij was op 25-04-1934 getrouwd met Mr. Dr. Aloijs Joan Josef Marie Mes (1899-1974), burgemeester van Heinekenszand, lid van de Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten van Zeeland.


 

Leo's vader Gerard Peters.

Burgemeester van de gemeente Bergen van 1904-1918. Daarna werkzaam in Den Haag als directeur der Boeren en Tuinders Onderlinge.

Gerard had grote interesse in de geschiedenis van Well en heeft veel hierover geschreven. Hij had steeds heimwee naar zijn geboortedorp. Ook zoon Leo was- en bleef zijn leven lang een echte Wellenaar.

Zie ook deze pagina over Gerard Peters en het gezin 

 


 

Verder was Leo landbouwattaché in de Nederlandse ambassade te Brussel, tevens secretaris van minister Deckers van 1934 tot 1937 en zat hij in de landbouwraad  van de Nederlandse ambassade te Washington, van 1937 tot 1 juli 1948.

Hij was Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 1 juli 1948 tot 30 maart 1951.

In 1951 en 1952 was hij Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in het 1e kabinet Drees. Tijdens zijn bewind als minister vestigden zich 12.000 Ambonezen in Nederland.


 

Artikel uit dagblad "Het Vaderland" van 10-11-1937


 

Het Vaderland 25-11-1937


 

Leo Peters in 1944. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij in de USA een belangrijke rol als lid van de Nederlandse economische missie. Lees HIER een artikel over Leo Peters en het Franklin Delano Roosevelt House.


 

14-06-1948


 

29-06-1948.  Beschrijving van Leo Peters in de pers.

Lees deze leuke anekdote wanneer twee Wellenaren elkaar ontmoeten op Curaçao.


 

Curaçao 1948. Gouverneur Peters inspecteert Versterkt Peloton Mariniers Nederlandse Antillen. 


 

In januari 1950 bezoekt Prins Bernhard de Nederlandse Antillen, hier wordt hij ontvangen door gouveneur Leo Peters. 


 

Verschenen in de pers op de Nederlandse Antillen 18-01-1950.


 

Gouverneur van de Nederlandse Antillen, Leo Peters. Geschilderd door Carel Willink.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 12-06-1950

Leo Peters zag zijn bezoek aan Well als thuiskomen en kende nog veel Wellenaren met naam en toenaam. Zo riep hij tijdens zijn toespraak: "Och kiek, daor hedde Schaopen Tinus!".


 

Krantenfoto van 14 maart 1951, toen Leo Peters in het 1e Kabinet Drees kwam. Hij werd Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Zijn officiële ambtsperiode was van 30 maart 1951 tot 2 september 1952. Deze Wellse jongen wilde als kind alleen maar tramconducteur worden!


Minister Leo Peters en vervolgens pastoor Reiné deden een poging maar de 'Kop van Jut' weerstond Staat en Kerk.

In juni 1951 was het 25 jaar geleden dat het grote schuttersfeest in Well werd gehouden. Dat was i.v.m. het 500 jarig bestaan van het St. Antonius gilde in 1926. Voor de te bouwen kerk was er een Vituskermis in het leven geroepen.

Zoals bovenstaande artikelen laten zien, kwam Leo Peters altijd graag terug in zijn geboortedorp Well en bezocht daar zijn moeder, het graf van vader, tante Marie Koppers-Peters en verdere familieleden.


 

02-01-1952.


 

De Wellse gezinnen Sprenkels - Mercus - Janssen en Verhoeven ontvingen in 1952 een brief met oorkonde van Minister Peters, ter nagedachtenis aan hun overleden zonen die in de Tweede Wereldoorlog in Indonesië en aangrenzende gebieden de dood vonden.


 

Na zijn aftreden als minister werd hij burgemeester, net als zijn vader Gérard en zijn opa van moeder's kant uit Arcen. Van 1952-1965 was hij dat van Bergen op Zoom.

Voor zijn vele verdiensten ontving Leo Peters twee grote onderscheidingen: Hij werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau en op 26 september 1952 werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Daarnaast ontving hij diverse grote internationale onderscheidingen. Leo Peters bleef altijd een bescheiden man en een Wellenaar in hart en nieren.


 

Rechts Leo Peters die een glas bier aangereikt krijgt van Bergens burgemeester van Kempen in 1962.


 

Het feestje was in De Grote Waaij. Verdere aanleiding en gegevens hierover zijn niet bekend. In de Grote Waaij woonden vroeger de voorouders van Leo Peters.


 

Bergen op Zoom 24-11-1952

Zaterdag is ir. L.A.H. Peters, oud-minister van Overzeese Gebiedsdelen en oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen, geïnstalleerd als burgemeester van Bergen op Zoom. De plechtige raadszitting werd onder meer bijgewoond door de oud-burgemeester, ir. H. Witte, minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, en door burgemeesters van de omliggende gemeenten. Na de raadsvergadering vond een défilé plaats voor het stadhuis van een veertigtal verenigingen. Met een druk bezochte receptie werd de installatieplechtigheid besloten.


 

Februari 1958 De Berregse Vastenavend in het Krabbegat


 

Op 05-06-1964 werd door Minister van Verkeer en Waterstaat Jan van Aartsen de opening verricht van de nieuwe Theodorushaven.  Ze ligt ten noordwesten van Bergen op Zoom en is van 1959 tot 1964 aangelegd. De sluis werd vernoemd naar burgemeester Leo Peters (rechts), die hier het doek opentrekt en zijn naam ziet verschijnen. 

Via de Burgemeester Peterssluis staat de haven rechtstreeks in verbinding met het Schelde-Rijnkanaal, waardoor zeeschepen met een diepgang tot 4,5 meter de haven kunnen bereiken.  De Burgemeester Peterssluis aan de Van Konijnenburgweg te Bergen op Zoom levert nog dagelijks een belangrijke bijdrage aan de infrastructuur van het industrieterrein Noordland en de Theodorushaven, die in verbinding staat met het Schelde Rijnkanaal. Het complex omvat een sluiskolk met dubbele deuren, een beweegbare basculebrug en landhoofden met remmingwerken. Gemeente Bergen op Zoom is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheid en bedrijfszekerheid van de Burgemeester Peterssluis. 


In 1965 ging burgemeester Peters met pensioen. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot eerste burger van Bergen op Zoom en ontving de zilveren erepenning van deze stad. Hij ging later met zijn vrouw in Maastricht wonen, in de buurt van hun jongste dochter. Hier schreef Leo Peters een historische boek met de titel 'Pruisisch Gelder in de achttiende eeuw'. In 1982 trouwde weduwnaar Leo Peters met Pauline Josephine Maria van Hasselt (1899-1988) - weduwe van Antonius Adrianus Josephus Dirven. 

Een selectie uit de vele krantenberichten met Leo Peters.


 

Achterneef en achternicht Sjef Vink en Rosemarie Hulshof-Peters troffen elkaar in 2007 in café Vink. De opa van Rosemarie, Gérard Peters en de oma van Sjef, Marie Koppers-Peters waren broer en zus van elkaar.


 

Rosemarie Peters en haar man Wim Hulshof met in het midden een portret van haar opa Gerard Peters.