Zoek

Wellse Minister Ir. Leo Peters

Leonard Antoon Hubert Peters werd geboren in Well op 8 juli 1900. Zijn vader Gerard Peters was rentmeester bij de fam. von Schloissnigg op het kasteel Well, daarna van 1904-1918 burgemeester van de gemeente Bergen (Limburg). Zijn moeder was Rosalie Derckx, een burgemeestersdochter uit Arcen.

Het gezin Peters - Derckx woonde vanaf 1899 op de hoek Hoenderstraat / Kasteellaan. Daar was in opdracht van baron von Schloissnigg door rentmeester Antoon Truyen, een oom van Gerard Peters, de rentmeesterswoning gebouwd voor Gérard, die hem spoedig zou opvolgen.

Leo ging naar de lagere school in Well. Daarna naar het gymnasium op internaat Rolduc. Vervolgens studeerde hij in Wageningen voor landbouweconoom, waar hij in 1923 afstudeerde.

Gezien vanaf de Hoenderstraat: Het ouderlijk huis van Leo Peters op de hoek Kasteellaan / Hoenderstraat.


 

De kleine Leo in 1901


 

Leo met zijn zusje Carla in de tuin van het ouderlijk huis, met de "kleine Kasteellaan", de huidige Hoenderstraat op de achtergrond. Het gedeelte vanaf de huidige Kasteellaan tot aan de pastorie heette vroeger ook Kasteellaan.


 

Leo met zijn zusje Carla en moeder Rosalie.


 

De lagere school Well in 1909. Op de achterste rij, zesde van rechts, met de donkere haren, staat de toen 9 jarige Leo Peters.


 

De 20 jarige student Leo in 1920.


 

Uit de krant van 04-06-1923


 

Uit de krant van 30-07-1923.


 

Van 1924 tot 1927 was hij directeur Uitvoer Controle Bureau voor groente, fruit en aardappelen.

In 1925 trouwde hij in Den Haag met Geertruida Witkam. Het echtpaar kreeg een zoon en drie dochters.

Hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington van 1927 tot 1934. Tijdens de tweede wereldoorlog speelde hij in de USA een belangrijke rol als lid van de Nederlandse economische missie.

Lees HIER een artikel over Leo Peters en het Franklin Delano Roosevelt House.


 

Uit de krant van 02-07-1927.


 

Leo's zus Carla (1902-1973). 

Zij was op 25-04-1934 getrouwd met Mr. Dr. Aloijs Joan Josef Marie Mes (1899-1974), burgemeester van Heinekenszand, lid van de Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten van Zeeland.

 

 

 

 

 

 

 


 

Verder was Leo landbouwattaché in de Nederlandse ambassade te Brussel, tevens secretaris van minister Deckers van 1934 tot 1937 en zat hij in de landbouwraad  van de Nederlandse ambassade te Washington, van 1937 tot 1 juli 1948.

Hij was Gouverneur van de Nederlandse Antillen van 1 juli 1948 tot 30 maart 1951.

In 1951 en 1952 was hij Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in het eerste kabinet Drees. Tijdens zijn bewind als minister vestigden zich 12.000 Ambonezen in Nederland.


 

 


 

Artikel uit dagblad "Het Vaderland" van 25-11-1937


 

29-06-1948.  Beschrijving van Leo Peters in de pers.

Lees deze leuke anekdote wanneer twee Wellenaren elkaar ontmoeten op Curaçao


 

Curaçao 1948. Gouverneur Peters inspecteert Versterkt Peloton Mariniers Nederlandse Antillen. 

Gouverneur Peters van Curaçao geschilderd door Carel Willink.


 

Limburgsch Dagblad 12-06-1950.

Leo Peters zag zijn bezoek aan Well als thuiskomen en kende nog veel Wellenaren met naam en toenaam. Zo riep hij tijdens zijn toespraak: "Och kiek, daor hedde Schaopen Tinus!".


 

 

Leo's vader Gerard Peters.

Burgemeester van de gemeente Bergen van 1904-1918. Daarna werkzaam in Den Haag als directeur der Boeren en Tuinders Onderlinge.

Gerard had grote interesse in de geschiedenis van Well en heeft veel hierover geschreven. Hij had steeds heimwee naar zijn geboortedorp. Ook zoon Leo was- en bleef zijn leven lang een echte Wellenaar.

Zie ook deze pagina over Gerard Peters 

 


 

Krantenfoto van 14 maart 1951, toen Leo Peters in het kabinet van Drees kwam. Hij werd Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.

Deze "Wellse jongen" wilde als kind alleen maar tramconducteur worden!


 

In juni 1951 was het 25 jaar geleden dat het grote schuttersfeest in Well werd gehouden. Dat was i.v.m. het 500 jarig bestaan van het St. Antonius gilde in 1926. Voor de te bouwen kerk was er een Vituskermis in het leven geroepen.

Zoals bovenstaand artikelen laten zien, kwam Leo Peters altijd graag terug in zijn geboortedorp Well.


 

Rechts Leo Peters die een glas bier aangereikt krijgt van burgemeester van Kempen in 1962.


 

Het feestje was in De Grote Waaij.


 

Achterneef en achternicht Sjef Vink en Rosemarie Hulshof Peters troffen elkaar in 2007 in café Vink.

De moeder van Sjef, Nel Koppers en de vader van Rosemarie, Leo Peters waren nicht en neef van elkaar.


 

Na zijn afteden werd Leo, net als zijn vader Gerard  en zijn opa van moeder's kant, burgemeester. Van 1952-1965 was hij dat van Bergen op Zoom.

Voor zijn vele verdiensten ontving Leo Peters twee grote onderscheidingen: Hij werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau en op 26 september 1952 werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Nadat zijn vrouw was overleden, huwde Leo in 1982 te Maastricht met Paulina van Hasselt.

De oud-Wellenaar stierf in Bergen op Zoom op 5 april 1984.


 

Rosemarie Peters en haar man Wim Hulshof met in het midden een portret van haar opa Gerard Peters.