Zoek

Boerderijen en pachthoeven

In "De Maasgouw", het orgaan voor Limburgse geschiedenis, Taal- en Letterkunde d.d. 31 oktober 1893 ( de 15e jaargang No.20) staat een in een artikel van onze Wellse kapelaan  M. J. Janssen:

De familien van Gulick, Daemen, Hoeck, Gudden en Heijlen behoorden tot de oudsten des dorps. Op het gehucht Elsteren ligt 'Gulickshof', dat eigendom is geweest van verschillende families o.a. Gülick, Peters en ook Kasteel Well.

Door Wellenaren wordt deze hof nog steeds: de boerderij van Rijs genoemd, oftewel "Ries' in het Wellse dialect.

Aan den Maaswaard ligt Guddenhof, sinds het laatst van de vorige eeuw (eind 1700) bewoond door de afstammelingen van Derk Heijligers.

De naam werd veranderd in 'van den Speulhof'. Voor oudere Wellenaren was het in de volksmond "Smitsboer".

We zien soms dat boerderijen en huizen in de loop van de tijd wel eens anders genoemd worden, maar in de historische artikelen, in oude aktes en archieven wordt steeds de oude benaming gehanteerd. Dus Gulickshof en Guddenhof. Zo ook Kamper- of Kapelhof, Huberdenhof.

* De familie Daemen bewoonde deze Kamperhof  (en afstammelingen wonen er nog steeds.)

 

Heinrich Ripkens, zijn vrouw Gertruda Thönissen en twee van hun kinderen Jan en Mia in 1937. Zij kochten deze boerderij in oktober 1925. Daarvoor was de boerderij van het echtpaar Theodorus (Thei) Koppes en Johanna Christina Sweijen. Zij stierven enkele maanden na elkaar in 1925 aan TBC. Deze boerderij aan de huidige Elsterendijk brandde in oktober 1939 geheel af. Door de vonkenregen sloeg de brand over op de naastgelegen boerderij met ook een dak van stro van de fam. Grad Peters-Hendrix. Op de fundamenten werd een nieuwe boerderij gebouwd door Heinrich Ripkens en werd later gekocht door Grad Xhofleer. Sjang Peters uit de Sterrenbos bouwde een particulier huis op de fundamenten na de brand.


 

Boerderijen in het Elsteren.


 

De Eendekooi in het Wellsmeer in 2006.