Zoek

Boerderijen en pachthoeven

In "De Maasgouw", het orgaan voor Limburgse geschiedenis, Taal- en Letterkunde d.d. 31 oktober 1893 ( de 15e jaargang No.20) staat een in een artikel van onze Wellse kapelaan  M. J. Janssen:

De familien van Gulick, Daemen, Hoeck, Gudden en Heijlen behoorden tot de oudsten des dorps. Op het gehucht Elsteren ligt 'Gulickshof', dat eigendom is geweest van verschillende families o.a. Gülick, Peters en ook Kasteel Well.

Door Wellenaren wordt deze hof nog steeds: de boerderij van Rijs genoemd, oftewel "Ries' in het Wellse dialect.

Aan den Maaswaard ligt Guddenhof, sinds het laatst van de vorige eeuw (eind 1700) bewoond door de afstammelingen van Derk Heijligers.

De naam werd veranderd in 'van den Speulhof'. Voor oudere Wellenaren was het "Smitsboer".

We zien soms dat boerderijen en huizen in de loop van de tijd wel eens anders genoemd worden, maar in de historische artikelen, in oude aktes en archieven wordt steeds de oude benaming gehanteerd. Dus Gulickshof en Guddenhof. Zo ook Kamper- of Kapelhof.

* De familie Daemen bewoonde deze Kamperhof  (en afstammelingen wonen er nog steeds.)