Zoek

Lijst van enkele oude boerderijen

Het landgoed " Meerschen Hof" grenst aan het gebied van het Wellsmeer en was vroeger eigendom van de kasteelheren van Well. Als pachters zijn nog bekend: de families P. Nelissen, Christiaan Kessels, Driessen en Surminski.

De fam. Driessen was pachter van 1899-1911 en hadden in het pand ook een cafeetje ingericht voor bedevaartgangers, die via de Kevelaersedijk te voet naar Kevelaer gingen.

Het echtpaar Michaël en Paranka Surminski - Szumkow was vanaf 1911 de laatste pachter. Zij vestigden zich met hun gezin op 18-03-1924 in Blitterswijck.

In 1906 werd het kasteel aangekocht door Dr. Richard Wolters en hij kreeg hiermee ook landgoed Meerschenhof in zijn bezit. Hij verkocht de landerijen aan de uit Duitsland afkomstige Arthur Maurits, die ze later weer doorverkocht aan Walther Buff uit Asperden (D.), grondeigenaar en eigenaar van de Aspermühle

Van 1922 tot 1932 was Laurens Aengenheister eigenaar van het landgoed. Deze liet de ca.100 jaar oude Meerschenhof afbreken en bouwde er een statig ruim herenhuis.

In 1932 werd het ca. 200 ha. omvattende landgoed aangekocht door de gebroeders Hannes en Jozef Laarakker uit Bergen. In 1934 werd het verdeeld in twee bedrijven. In de fronttijd 1944-1945 vonden hier veel vluchtelingen en evacué's onderdak. De Meerschenhof was in 1945 het enige huis in Well, waarvan de bewoners niet zijn geëvacueerd. Jozef Laarakker liet rond 1950 de oude schuur ombouwen tot koestal.Na Jozef Laarakker woonde de familie Krabbenborg in de boerderij en runde er een veebedrijf. Destijds adres Wellsmeer 6. De koestal werd omgebouwd tot machineloods.

Hierna wordt het pand aan het huidige adres Veenweg 3-5 bewoond door familie Ed de Vries


 

Boerderij aan de Wezerweg 9  is gebouwd in 1848, destijds genaamd 'de Kolenvense Hof'.  Het Kolenven was een van de vele vennen in dit gebied dat toen nog bestond uit woeste grond, begroeid met heide. De foto maakte Theo Laarakker in februari 1974.

Reinier en Johanna Jacobs-Heselmann waren eigenaar van 1904-1920. Toen kocht Philomena van Ophoven het pand en later was de fam. van Wylick uit Venlo eigenaar. In 1938 pachtte de familie Peters, toen ze vanuit Frankrijk terug kwamen. Zodoende noemde men hen 'de Fransen boer'. Toon en Marie Kopczinski-Huijgen woonden er enkele jaren na hun trouwen in 1941 en kregen er hun enigst kind Toon jr. Daarnna gingen ze in het z.g. Polenhuis wonen. Bèr Peters (ook bijnaam D'n Fransen boer) woonde er met zijn gezin. Hij was met Mie Zegers uit het Wolfsven getrouwd. Hun twee zonen zijn Frans en Jan. Frans is vrijgezel en woont in de boerderij. Jan en zijn vrouw Marielle Baartz bouwden ernaast een woning op huisnummer 9a. Samen vormen ze vanaf 1985 de Maatschap Peters Graszoden. 


 

"St. Jacobshoeve", gebouwd in 1935 door aannemer Linskens uit Blitterswijck. Hij had bij de aanbesteding ingeschreven voor ƒ7852,00. De boerderij is gelegen op de Kamp naast de Sint Jacobsberg. Ze werd jarenlang bewoond door de fam Kessels-Koppes. Eerst door zijn grootvader Piet en oma Caat en nadat zijn vader Fried (Godefridus) Kessels en zijn moeder waren overleden, werd deze boerderij nog bewoond door zoon Peter Kessels. Hij verkocht het pand in 2013 aan een ontzandingsfirma i.v.m. het aan te leggen Maaspark.

De oude boerderij lag vroeger meer terzijde aan de weg naar het veer Well-Maashees. Destijds heette de oude boerderij Henckenshof. Vroeger was hier een café gevestigd zoals men in die tijd veel aantrof in grote boerderijen. Later was het pand eigendom van de familie Jean en Anna Koppers-Diebels. Anna was een dochter van Peter Johannes Diebels en Hubertina Henckens.

In 1916 verkochten de erven Koppers de boerderij aan Peter Johann Kessels en Cornelia Catharina Koppes, die in dat jaar trouwden. De oude Henckenshof werd afgebroken nadat de nieuwe boerderij Jacobshoeve in 1935 klaar was.


 

"Op de Bèj", (de Bije - de Beje) was een pachthoeve waar men (de naam zegt het al ) veel bijen hield.

Deze boerderij is al zeer oud. Er zijn documenten uit 1540 en wordt ook in de archieven van het kasteel vaker genoemd.

De hoeve werd in 1635 bewoond door Henrich van Loene, in 1679 door ene zekere Claes Deckers, in 1795 Henrich Coenen, in 1810 de fam. Boll en in 1829 door de fam. Schreurs.

Later woonde hier de vrijgezel Hannes Smits.Toen zijn zus Mechtildis Haumann - Smits in Maashees in 1912 weduwe werd, liet hij haar en de vier kinderen Gert - Peter - Sophie en Bertha naar Well komen. Mechtildis zoon Gert trouwde met de Wellse Grada Kessels en zij woonden daarna op de boerderij. Hun zoon Piet Haumann en echtgenote Diny Hesen volgden daarna, tot aan de ruilverkaveling.

Wim van den Beuken kocht de boerderij op de Halve Maan en maakte er een paardencamping - kampeerboerderij van die de naam "De Beukenhof" draagt. Wim overleed in 2014. Zijn zoon Paul zette het bedrijf verder voort.


 

"Leuker Hof" is gelegen aan het adres Leuken 12 en werd door aannemer Linskens uit Blitterswijck voor de fam. Rijk gebouwd in 1933, naast de oude Saksische boerderij van familie Peter Jacobus Rijk - Anna Maria Goosens, die werd afgebroken. Zoon Carel nam de hoeve over van zijn ouders en ook later wordt deze boerderij bewoond door de volgende generatie van de familie Rijk.


 

" Piloriushof - Pyloriushof" op de Kamp werd eertijds bewoond door de familie Martinus en Maria Linders-Ingenpass. In 1965 kwam de famile Piet Fleuren hier te wonen nadat ze uit hun woning moesten i.v.m. het baggeren van het Leukermeer.

Heel vroeger was deze boerderij  eigendom van de zusters Annunciaten van het klooster Trans - Cedron aan de Kleine Beekstraat te Venlo en woonde er ooit de familie van Hoek. Op 16 maart 1662 kocht Mechtild Pilorius uit Venlo (1610-1707)  de hoeve. Zij was de dochter van Johann Pilorius, destijds de Venlose peyburgemeester (tweede burgemeester, verantwoordelijk voor de financiën). Mechtild was getrouwd  met  Jacob van Bree. Hij was eerst schepen - en van 1644-1648 burgemeester  van Venlo. En in haar tweede huwelijk (1651) met Peter Roemer ( Römer), ook hij is burgemeester van Venlo geweest.

Na deze verkoop zal waarschijnlijk ook wel de naam "Piloriushof" zijn ontstaan. De voordeur van de hoeve zat oorspronkelijk aan de Maas zijde, dus naar de zon, een oude van wijsheid getuigende bouwwijze.  De van origine Nerdersaksiche boerderij is later helemaal verbouwd tot een burgerwoning.

De laatste jaren werd er weer flink verbouwd en het pand biedt nu plaats aan twee gezinnen. Aan een kant de fam. Simon Thijssen en in het andere, nieuwe gedeelte wonen zijn ouders Albert en Marianne Thijssen - Stevens.


 

De "Huberdenhof" op de Kamp nr. 1 (ook Hubertushof genoemd), werd in 1888 door de kasteelheer van Well, baron von Schloissnigg, gebouwd. De voorloper van deze boerderij was volgens de eerste kadastergegevens van 1832 in het bezit van Louis Portmans uit Geldern. Deze familie had van oudsher vele bezittingen in Well. Op de Tranchotkaart 1803-1820 (Boxmeer) heet de oude boerderij Poldmanshof, maar waarschijnlijk is dit een verschrijving van Portmanshof. Niet duidelijk is waarom op deze kaart ook nr. 3 (Lemmen) Portmanshof wordt genoemd. Er hebben steeds pachters op gewoond. De kasteelheer kocht in 1887 de oude boerderij om er een nieuwe boerderij voor in de plaats te bouwen. Met de verharding van de Kampweg in 1958 werd vanaf de boerderij van Lemmen een stuk van het oude wegtraject afgesneden, waardoor de Huberdenhof niet langer meer pal aan de weg ligt.

Er hebben drie generaties Jenneskens op deze "nieuwe" boerderij gewoond. De eerste was Theodor Jenneskens, die in mei 1888 met vrouw en 7 kinderen vanuit Wanssum naar De Kamp kwam en de boerderij pachtte van het kasteel. In Well werden nog twee kinderen geboren. De oudste van deze kinderen, Peter Johannes Hubertus (Piet), trouwde in 1907 met Anna Maria Manders uit Well en nam de boerderij van zijn vader over. Hij kocht de boerderij toen de bezittingen van het kasteel in en na 1905 onder de hamer kwamen. Daarna was het de beurt aan Piet's zoon Antoon (Toeën Jen, in de volksmond geheten). De naam Huberdenhof wordt in 1938 genoemd door Gerard Peters in zijn Kroniek als zijnde het eigendom van Piet Jenneskens en heeft zodoende geen relatie tot de naam van de vrouw van zoon Toon: Berden.

In grote boerderijen was vaak een café gevestigd als bijverdienste, zo ook in begin 1900 in deze boerderij. De gelagkamer was een gezellig trefpunt en werd door jong en oud uit de omgeving bezocht. Voor landlopers en marskramers waren de café - boerderijen  rustplaatsen, waar men zijn dorst kon lessen met een glas gerstebier. Zoon Toon heeft het bedrijf dus weer overgenomen van zijn ouders. Hij was getrouwd met Lies Berden van Hoeve de Boostenhof uit Blerick. Toon Jenneskens had geen opvolger, niemand van de kinderen bleef in Well wonen en nu staat het pand al jaren leeg.


 

Uit de krant van 21-06-1924


 

'Brouwershof'. 15-04-1974 op de foto gezet door Theo Laarakker.


 

"Brouwershof" Het adres was vroeger "Aan het pad". Later de Paad, nu Elsterendijk 28. 

Voorheen woonde hier de familie Mathias (Thies) Janssen. Muijsen Thies was afkomstig van boerderij "de Grote Muijs" op de Halve Maan.

Daarna nam zoon Thei en echtgenote Hanna Wijenberg de boerderij over. Hij kreeg ook de bijnaam Muijsen Thies, terwijl hij Thei heette. Kleinzoon Jan werd zelfs nog Jan van Muijsen Thies genoemd. Hij woonde nog jarenlang met zus Hanna op de boerderij totdat de familie Zeekaf het pand kocht.  


 

"Beej Wèver Tieske" is het pand op het huidige adres de Kamp 13, nabij Jachthaven 'het Leuken'. Met wèver Tieske wordt bedoeld Mathias Martens, gehuwd met Hendrina Bus. Een van hun kinderen, zoon Louis trouwde met Gertruda van Oijen en bleef op de boerderij wonen. Hij had de bijnaam Pannewèvers Louis. Later werd het pand bewoond door dochter Drikske en haar man Jo Valckx.


 

"Guddenhof" / de Speulhof / Hoeve van den Speulhof.

Op het woonhuis is het jaartal 1727 aangegeven, maar de boerderij is al veel ouder. De historicus Pastoor Theo Driessen veronderstelt dat deze hoeve uit de Frankische tijd stamt. Deze eeuwenoude boerderij in de Grotestraat, nabij de brug, werd generaties lang bewoond door, de naam zegt het al, de familie Gudden. Op alle oude kaarten staat deze boerderij ingetekend. Familiegraven van steen, die in die tijd alleen belangrijke mensen hadden, zijn nog steeds te vinden op het oude kerkhof aan de Maas. In september 1869 werd de boerderij bij een openbare verkoop aangekocht door de rentenierster Mevr. M.A. Jenniskens uit Helden. In oktober 1869 verpachtte ze het pand,met de Maaswaarden en de landerijen aan de fam.Heijligers.

In een publieke veiling verkoop op 6 juli 1933, werd de boerderij met bijbehorende Maaswaarden, groot ruim 14.75 ha. verkocht voor f 29.100,- aan de dames Antoinette en Emilie Winters te Venlo. Zij verpachtten de hoeve aan Martinus Smits als 'de Speulhof', (genoemd naar de achternaam van hun moeder Helena van den Speulhof). Daarna namen zoon Math en zijn vrouw Cis Hebben de pacht over. Weer later woonde er de dochter met haar gezin, de fam.Pingen - Smits, zij kochten de hoeve in 1999 van Emilie Winters en zetten de naam 'Hoeve van den Speulhof' op de gevel van de schuur. De voorgevel van het woonhuis ligt aan de Maas zijde, dus naar de zon, een oude van wijsheid getuigende bouwwijze. Frans en Gerdie Pingen-Smits verkochten het pand op Grotestraat 3 aan Maarten Hagens.

Zie ook pagina fam. Smits-Lenders


 

"Hoeve Ennenberg" was en is eigendom van de familie Zegers.

De oude hoeve werd bewoond door fam. Piet en Truuj Zeegers - Claes. Deze bouwden begin jaren '50 een nieuwe woning omdat de oude hoeve in de tweede wereldoorlog totaal verwoest werd. Latere bewoners van dit pand op de Kamp 2 is de familie Piet Zegers - Gerty Eickmans.


 

"Eijkelenboomse Hof" is een Saksische boerderij op de Kamp. Op de voorgevel is met muurankers het jaartal 1712 aangegeven. Waarschijnlijk is in dat jaar een restauratie aan het pand uitgevoerd want de boerderij is veel ouder. Rond 1600 omzoomden veel eikenbomen de hoeve, vandaar de naam. Een familietak van de fam. Daemen is in het bezit geweest. Door vererving kwam de boerderij in het bezit de familie Peter Jenneskens uit Wanssum, die het bedrijf verpachtte aan de fam. Heijligers uit Ayen. Daarna was de fam. Petrus Haenen lange tijd pachter. In 1905 werd de boerderij gekocht door P.H. Sprunken uit Arcen. Deze was getrouwd met de in Lottum geboren maar in Well woonachtige Maria Clabbers. Zoon Lei heeft het boerenbedrijf voortgezet tot in de zestiger jaren en het pand verkocht. Daarna werd het omgebouwd tot burgerwoning en werd verkocht aan de families Freddie Textor en Jan de Waard.

Zie ook pagina Sprunken-Mulders


 

Op de Tranchotkaart 1803-1820 (Boxmeer) heet deze boerderij de Portmanshof. Door vererving kwam kwam deze boerderij op de Kamp (nr. 3) het in bezit van Piet en Anna Jenneskens - Manders. Na hun vertrek naar de naast gelegen boerderij "Huberdenhof" ( ook Hubertushof), werd deze hoeve aangekocht door het echtpaar Johannes Jans - Maria Catharina Lenssen, waarvan dochter Josephina later trouwde met Johannes Mathias Lemmen uit Blitterswijck, ook wel bekend als Lemmen Thies. Zij namen de boerderij over. Rechts naast het oude pand, dat nu nog, met de voor de hoeve gelegen waterput aan de Kampweg ligt, werd een nieuw huis gebouwd. Sjaak van Lemmen Thies woonde er met zijn vrouw Drina Schreurs en hun kinderen Martien en Lineke.


 

Hoeve "DE HOLL"

"De Holl"  lag op de huidige Halve Maan, aan de voet van de Vossenheuvel, vlak bij "De Bèj / Bije", op een stuk land nabij de boerderij van Drikus Valckx (Facksen Drikus). Deze oude hoeve was heel vroeger in het bezit van de adellijke familie Van Broeckhuysen. De hoeve werd eeuwenlang bewoond door de fam. Kessels. Bekend in Well was Hollse Fien, geboren op 06-12-1889. Haar meisjesnaam was Josephina Antonetta Roeffen. (dochter van Peeter Roeffen en Elisabeth Broenen.)

Hollse Pèt (Peter) Kessels trouwde met Fien en zodoende werd zij voortaan Hollse Fien genoemd. Ook de kinderen kregen deze bijnaam: o.a. Nel van de Holl. Harrie Kessels trouwde met Doortje Luijpers (van de Vossenheuvel), dit paar ging aan de andere kant van de Rijksweg in de "nieuwe Holl" wonen. Peter stierf en de weduwe Fien hertrouwde op 16-09-1939 in de St. Vituskerk aan de Maas met weduwnaar Willem van Bebber. Pastoor A. Esser heeft hen getrouwd.

De oude boerderij is rond 1930 afgebrand na een blikseminslag. Alleen het naastgelegen kippenhok, de "hennekui" is blijven staan. Boerderij de Holl stond aan de voet van de Vossenheuvel, bijna in de paardenwei van het huidige pand Beukenhof Halve Maan 2, (vroegere boerderij 'de Beij'}. Er is in 1932 een nieuwe woning gebouwd aan de overkant van de Rijksweg op Halve Maan 7. Hier woonde later het gezin van Harrie Kessels en Doortje Luijpers.  De resten van de oude hoeve de Holl werden in 1936 gesloopt.

De omgeving van de hoeve heette vroeger op ghen Holl en later Hollsend.

Het volgende verhaal over de boerderij "de Holl" is uit de Maasgouw, 8 januari, no 27 jaargang 1887.

Bij de broekachtige gronden en vennen achter den Kamp in de nabijheid van het Bergsche gehucht Aijen treft men nog de flinke oude boerderij de Holl met allerhande stallen en nevengebouwen, weshalve de omtrek de Holkant genaamd wordt. Schuin tegenover de daaraangrenzende hofstede de Fack paalt het Holler- of Hölderbroek, waar de inwoners turven (turv steken). Wat er zij van de naam oorspronk Holl, daar staan ons betreffende deze geene gegeven ten dienste. In de 16 e eeuw heet het reeds Bast op dij Holl, later Jacob Derrix genamdt Heijlen op die Holl, omstreeks het midden der vorige eeuw geraakte zij aan Jacobus Kessels wiens erven ze nog bezitten. 

Het staat min of meer vast dat deze boerderij "de Holl" al minimaal sinds 1750 in het bezit is geweest van de fam. Kessels.  

Op de Holl is via Jacobus Kessels, die van een Wanssumse schepen-familie komt, en Aleidis Heijlen een verbinding gemaakt tussen twee voorname families uit eind 1600. Het huwelijk van Jacobus en Aleida was op 28-08-1706 te Well

Zie voor stamboom de website Kessels-Luijpers.


 

"Op de Fak" / "de Fack"  is een boerderij gelegen op de Halve Maanseweg 2. Er is een Welsh ponyfokkerij, "de Heidewinde", gevestigd.

Gradus Valckx en echtgenote, woonden al op deze boerderij. Daarna nam zoon Faksen Tinus de hoeve over en weer later dochter Nelly en schoonzoon Wim Peeters. Alle kinderen van Gradus Valckx kregen de bijnaam "de Fak": Gert van de Fak enz.


 

Hoeve - Herberg 'De Halve Maan'.  Bij de bouw werd in de muur een gevelsteen gemetseld met een afbeelding van een halve maan. Men is later het gebied  rondom de Rijksweg de Halve Maan gaan noemen.

Eigenaar was de vrijgezel 'Grad den Dekker' zo werd hij in de volksmond genoemd. Na vererving was het echtpaar Hendrikze eigenaar.

Gerardus Hendrikze *Well 27-11-1863 had hier deze boerderij annex cafè - logement. Hij werd Roeëje Grad genoemd en was op 24-11-1890 getrouwd met Anna Catharina Boetselaers *Well 20-11-1858. Hun zoon was Leonardus Hendrikze *Well 07-02-1892 en had de bijnaam Lèn van de Halve Maon. Zie ook deze pagina op Archief Aijen.

Later woonde hier fam. Gradus Leenen - de Jong, daarna zoon Toon Leenen die getrouwd was met Mientje Verhoeven uit Aijen, met hun gezin. Na Mientje en Toon de 3e generatie, familie Gerwin en Sylvia Leenen - Eulderink.

Gerhardus Johannes Leenen *Eerbeek 05-02-1896 †Venray 16-01-1980 Gehuwd in Brummen op 03-05-1924 met Wilhelmina Maria Hendrica de Jong *Nieuwer-Amstel 03-01-1894 †Venlo 11-04-1947


 

Gradus Leenen van hoeve 'De Halve Maon' laat zijn paard beslaan bij Math Broekmans (Math de Smid) in de Kasteellaan. Links zoon Frans Broekmans.


 

"De Kleine Muys" ligt aan de oostzijde van de Rijksweg op de Halve Maan en werd in 1926 gebouwd door Dries en Beth Nijsen - Weijs. Destijds heette het gebied, op het einde van Well, nog Holènd. In de jaren '50 begon dit echtpaar met groepaccommodatie voor verkenners en welpen. De welpen sliepen op stal en de verkenners in tenten in het bos. 

In deze langgevelboerderij woonde later zoon Lei en vrouw Miep Stiphout met hun gezin. Nadat Lei al jong stierf, zette zijn vrouw de kampeerboerderij voort. Hier is nu nog steeds kampeerboerderij met B&B, "Elisabeth", gevestigd.


 

Hoeve "de Grote Muys" Deze oude pachtboerderij was vroeger o.a. in het bezit van de kasteelheer.  Een van de gezinnen die hier woonden was de familie Janssen. Zoon Mathias werd altijd Muysen Thies genoemd, ook nog toen hij op de "Brouwershof" woonde.

Hannes Smits verhuisde met zijn zus, de weduwe Mechtildis Haumann - Smits van de Bèj (Bije) naar de overkant van de grote weg en zodoende kwam de familie Haumann op deze hoeve. Dit was in 1927. Later nam de familie Peter Haumann de boerderij over. En na zoon Gerrie, die het pand in 1972 kocht, woont hier nu de fam. Pascal Haumann. Naast het boerenbedrijf teelt hij o.a Callas.                   

De vroegst bekende eigenaar was ene Gerith Ghenen in 1470.

De naam is afgeleid van Bartholomeus Gehnen, die in 1525 op hoeve "de Meuss" woonde. Het adres was destijds "op ghen Holl".

In de loop der eeuwen heeft men diverse manieren gekend om de naam van de hoeve te schrijven: o.a. Meus - Meuss - Mewes - Heerenhoff - Meuws - Meuwshoff - Grote Meuws - Muys en Muyserhoff.


 

Saksische boerderij, gelegen aan de Paad 3. Oude boerderij van o.a. de familie Peter Antoon Seuren. Er was ook een café in gevestigd: "In de Nachtegaal". De voorgevel van de boerderij was helemaal begroeid met een druivenwingerd. Later Göbbels-Seuren. Mina Seuren was getrouwd met Sjang Göbbels en Dora Seuren bleef ongetrouwd. Zij verhuisden naar de andere kant van de weg, naar het pand van Zeekaf op de Paad, waar de ongetrouwde Dora nog jarenlang woonde. In den Nachtegaal gingen Giel en Door Trienekens-Willems wonen. De boerderij werd in de oorlog getroffen door granaatinslag, de schuur werd door brandbommen geheel verwoest. De nieuwe eigenaren, Cees en Diny Vane hebben het pand in eigen beheer gerestaureerd. Ook het oude bakhuisje is in zijn vroegere stijl behouden gebleven. De familie Antoon Splinter-Dupont kocht daarna het oude pand.

Opmerkelijk aan dit pand is, dat een vroegere deur van de oude St. Vituskerk, die exclusief toegang gaf aan de kasteelbewoners, nu als voordeur dient bij de fam. Splinter. De deur is door Seuren naar de Paad gehaald en in het pand gezet. Ook is ze naderhand iets verlengd, de adel was vroeger aanzienlijk korter van stuk.

Rechts dezelfde deur in de oude St. Vituskerk aan de Maas, gefotografeerd in 1927.