Zoek

Bevolkingslijst van de gemeente Bergen in 1810

De Heerlijkheid Well - Bergen en Aijen behoort tot het verleden!

Bij traktaat van 5 april 1795 werd tussen de koning van Pruissen en de Franse Rebubliek de bezetting van de Hertogdommen GELDER en KLEEF geregeld: een minder brutale manier om te zeggen dat deze landen bij Frankrijk werden ingelijfd.

Dit traktaat (een overeenkomst tussen staten of andere politieke machten) werd gevolgd door een geheim verdrag, gesloten te Berlijn op 5 augustus 1796. 

Het Frans bestuur werd ingericht, zoals dat in in de Franse Republiek bestond en de heerlijkheid Well, Bergen en Aijen werd met de heerlijkheden gevormd, die behoorden onder het Kanton Goch, Arrondissement Kleef en het Departement van de Roer. Deze indeling geschiedde op 23 januari 1798 door de Gouvernements Commisaris Rudler. Twee jaar later op 17 februari 1800 werd de eerste Franse gemeentewet afgekondigd.


Via onderstaande link kunt u een PDF bekijken: de Bevolkingslijst per gezin in alle dorpen van de gemeente Bergen in 1810.

Er wordt duidelijk uitleg gegeven over de bewoners met hun namen en beroepen.

GA NAAR: Bevolkingslijst 1810