Zoek

Gebrandschilderd raam in trappenhal gemeentehuis Bergen.

De wethouders Herman Koppers uit Well en Sjang Clevers uit Afferden haalden het benodigde geld bij elkaar voor dit raam.

Het werd geschonken door diverse personen en onthuld op zaterdag 13-04-1929.

Limburger Koerier 27-11-1928

In het jaar 1917 midden in den wereldoorlog, werd in de gemeente Bergen geopend het nieuw gestichte Raadhuis dat dadelijk in het oog valt op het pleintje van 't dorp Bergen, tegenover den veerweg Bergen - Vierlingsbeek. Den ruime secretarie met raadzaal en lokalen voor andere diensten omsluiten eene hal, waarin een groot raam het licht brengt. De kunstzinnige burgemeester Peters en zijne raadsleden wilden, dat dit raam lang ook na onze tijden een sieraad zou zijn van het raadhuis en zou gevuld worden met gebrandschilderde vensters, die de herinnering aan de tegenwoordige tijden zouden bewaren. Men heeft na rijpe overweging gedacht daarin te plaatsen de wapens der vroegere deelen der gemeente : Well, Bergen. Aijen, Afferden, Siebengewald en Heijen. Ook de oude kasteelen Well, Bleijenbeek en Heijen met hunne belangwekkende bouwvormen. Dan nog de bronnen van bestaan : landbouw, boschbouw, arbeid en rust, alles geflankeerd door de wapens van Nederland en Limburg. Het ontwerp, toevertrouwd aan den bekenden Limburgschen kunstenaar Victor van Schoonhoven-van Beurden, leeraar en bekroond met de gouden medaille vertoont dit alles in beelden met schitterende kleuren en vormen. De kosten met plaatsing van dit raam zijn berekend op f 700,- De tot standkoming ervan op kosten der gemeente kon bij het meerendeel der raadsleden geen steun vinden. Wethouder Koppers en wethouder Clevers namen toen het initiatief om bij de voornaamste ingezetenen dezer gemeente en de kasteelbewoners aan te kloppen om de tot standkoming van dit raam te verwezenlijken. Met succes is hun werk bekroond, daar het benoodigde bedrag zonder veel moeite, mede door milde bijdragen van vooraanstaande personen, die zich bij deze gemeente interesseeren, er is gekomen. Eerlang zal het provisorische lichtraam dan verdwijnen om plaats te maken voor de gebrandschilderde vensters, waarin de namen der milde gevers zullen worden aangebracht.


 

Limburger Koerier 15-04-1929

Het raam van ƒ700,-  kostte aan de huidige "koopkracht" ca. €12.000,-


 

Wellenaren op deze foto van 13-04-1929 zijn: zittend links Wethouder Herman Koppers met naast zich Gerard Peters (oud burgemeester van 1904-1918). 

Achter wethouder Koppers staat (als 4e) raadslid Piet Cornelissen, met naast zich molenaar / kastelein Sef Vink.  Bovenaan links is opzichter Antoon Kersten.


 

Bij zijn terugkeer van de evacuatie uit Groningen, maakte de Wellse Pater Canutis, Jan Peters van de Grote Waaij een foto reportage door de hele gemeente Bergen, waaronder deze van het gemeentehuis. 

Tijdens de langdurige frontperiode van 1944-1945 werd het gemeentehuis zwaar beschadigd.

Hier gezien vanaf de Maasstraat.

Het pand werd na de oorlog weer opgebouwd en in 1970 helemaal gesloopt, nadat in Nieuw Bergen het huidige gemeentehuis in 1969 geopend was.