Zoek

Gebrandschilderd raam in trappenhal gemeentehuis Bergen.

De wethouders Herman Koppers uit Well en Sjang Clevers uit Afferden haalden het benodigde geld bij elkaar voor dit raam.

Het werd geschonken door diverse personen en onthuld op zaterdag 13-04-1929.

Limburger Koerier 27-11-1928

In het jaar 1917 midden in den wereldoorlog, werd in de gemeente Bergen geopend het nieuw gestichte Raadhuis dat dadelijk in het oog valt op het pleintje van 't dorp Bergen, tegenover den veerweg Bergen - Vierlingsbeek. Den ruime secretarie met raadzaal en lokalen voor andere diensten omsluiten eene hal, waarin een groot raam het licht brengt. De kunstzinnige burgemeester Peters en zijne raadsleden wilden, dat dit raam lang ook na onze tijden een sieraad zou zijn van het raadhuis en zou gevuld worden met gebrandschilderde vensters, die de herinnering aan de tegenwoordige tijden zouden bewaren. Men heeft na rijpe overweging gedacht daarin te plaatsen de wapens der vroegere deelen der gemeente : Well, Bergen. Aijen, Afferden, Siebengewald en Heijen. Ook de oude kasteelen Well, Bleijenbeek en Heijen met hunne belangwekkende bouwvormen. Dan nog de bronnen van bestaan : landbouw, boschbouw, arbeid en rust, alles geflankeerd door de wapens van Nederland en Limburg. Het ontwerp, toevertrouwd aan den bekenden Limburgschen kunstenaar Victor van Schoonhoven-van Beurden, leeraar en bekroond met de gouden medaille vertoont dit alles in beelden met schitterende kleuren en vormen. De kosten met plaatsing van dit raam zijn berekend op f 700,- De tot standkoming ervan op kosten der gemeente kon bij het meerendeel der raadsleden geen steun vinden. Wethouder Koppers en wethouder Clevers namen toen het initiatief om bij de voornaamste ingezetenen dezer gemeente en de kasteelbewoners aan te kloppen om de tot standkoming van dit raam te verwezenlijken. Met succes is hun werk bekroond, daar het benoodigde bedrag zonder veel moeite, mede door milde bijdragen van vooraanstaande personen, die zich bij deze gemeente interesseeren, er is gekomen. Eerlang zal het provisorische lichtraam dan verdwijnen om plaats te maken voor de gebrandschilderde vensters, waarin de namen der milde gevers zullen worden aangebracht.


 

Uit de krant van 16-03-1929.


Limburger Koerier 15-04-1929

Het raam van ƒ 700,-  kostte aan de huidige "koopkracht" ca. €12.000,-


 

13-04-1929. Zittend v.l.n.r. Wethouder Herman Koppers (Well) - Gerard Peters (oud burgemeester van 1904-1918) - burgemeester Otten - wethouder Clevers (Afferden) - gemeentesecretaris Wilhelmus Johannes Derks - NN. 

Staand: Veldwachter Gerardus Ploem (Bergen) - onderwijzer Albert Rouschop - Toos de Gronckel (onderwijzeres in Bergen) - raadslid Piet Cornelissen (Well), met naast zich molenaar / kastelein Sef Vink (Well) - opzichter Giel van Bommel - gemeenteontvanger P. Franssen - Rijkskantonnier Pullen (Afferden) - Miet Derks (dochter van de gemeentesecretaris) en journalist Stroeken van de Venlosche Courant.

 Bovenaan: gemeenteopzichter Antoon Kersten (Well) - raadslid Sjang Joosten - NN - eerste ambtenaar Pierre Wijnhoven.


 

Bij zijn terugkeer van de evacuatie uit Groningen, maakte de Wellse Pater Canutis, Jan Peters van de Grote Waaij in 1945 een foto reportage door de hele gemeente Bergen, waaronder deze opname van het gemeentehuis. 

Tijdens de langdurige frontperiode van 1944-1945 werd het gemeentehuis zwaar beschadigd. Hier gezien vanaf de Maasstraat.


 

Het pand werd na de oorlog weer opgebouwd en in 1970 helemaal gesloopt, nadat in Nieuw Bergen het huidige gemeentehuis in 1969 geopend was. Wat er met het kostbare raam is gebeurd, blijft een raadsel. Is het vernield in de oorlog of was het er nog bij het slopen in 1971?