Zoek

Het wapen van Well

Een zilveren pijl, met de punt naar boven gericht,

op een azuurblauw veld.

De pijl is een symbool voor strijdvaardigheid, snelheid en behendigheid. De kleur zilver (argent) staat voor vrede en oprechtheid.

De symbolische betekenis voor blauw (azuur) in de heraldiek is loyaliteit en waarheid. Azuur is een helder blauwe kleur, zoals een stralende hemelsblauwe lucht zonder wolkendek.  


 

Opgedrukt zegel van de schepenbank Well en Bergen in was onder papieren ruit. Omschrift : "Si Scab IN. Wel - Et - Bergen".

De eerste vermelding van deze rechtbank dateert van 12 juni 1368. De eerste vermelding van een eigen wapen was op 30 november 1449. (Bron: De zegels der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelre, van Dr. Frankewitz en Venner)


 

Het wapen van Straelen

Tot de heerlijkheid Well behoorden de parochies Bergen en Well. Sinds 1625 gebruikte de schepenbank van deze Heerlijkheid als zegel de afbeelding van een schild met rechtstaande pijl,de punt naar boven gekeerd.

 Dit zegel is ontleend aan het Wapen van Straelen; in de 13e eeuw waren de heren van Straelen namelijk de bezitters van Well.


 

Dit is de alleroudste afbeelding van het schepenzegel Wel - Bergen, met daarin het wapen en de bekende pijl.

Zoals u ziet werd destijds in de 15e eeuw, WELL nog met één L geschreven.


 

Een oude afbeelding van het wapen van de Heerlijkheid Well.


 

Het wapen van Well als onderdeel in het (vorige) wapen van de gemeente Bergen.

Het ontstaan van de gemeente Bergen uit de heerlijkheden Afferden, Heijen en Well komt tot uitdrukking in het wapen van de gemeente. De afbeeldingen op het wapen zijn namelijk afgeleid van de zegels van de schepenbanken (de rechtbanken van de heerlijkheden). Siebengewald en Wellerlooi komen niet in het gemeentewapen voor; zij zijn immers veel later ontstaan dan Afferden, Heijen en Well. 

Bergen maakte in ieder geval sinds de zestiende eeuw deel uit van de schepenbank Well en had geen eigen zegel of wapen. Bergen behoorde verder bij het Overkwartier van Gelre of Spaans Opper - Gelre.  Tijdens de Spaanse Succesieoorlog werd het door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper - Gelre ongeveer een eeuw lang Duits (tot 1814). Op het Congres van Wenen in 1815 kwam er een nieuwe staatkundige indeling. De grens tussen Nederland en Pruisen (nu Duitsland) werd bepaald op een afstand van een kanonschot gemeten vanaf de rivier de Maas. Dit om een bufferzone te vormen in geval van een aanval uit het oosten.


 

Dit wapen in azuurblauw is te vinden op de gevel van het pand op Grotestraat 53.


 

Het wapen van Well, in een  andere, (onbekende) uitvoering.


 

Glas in lood in pand  "Brienen aan de Maas" Grotestraat 11.


 

Het wapen als bloemenperk aan de Kasteelgracht.


 

Ook bij de verkiezing van het leukste dorp van Limburg, stond het wapen met de pijl centraal. Hij wijst omhoog en Well won!


 

Als voorbeeld voor deze Wellse vlag diende het wapen. De (eenmalige) vlag werd door Bertha van Soest gemaakt ter ere van het Wellenium feest in 2000.


 

Ook bij de ingang van het voetbalterrein van de Wellse club EWC'46 (Erica Walaria Combinatie) ontbreekt het wapen niet !