Zoek

Well en het Koningshuis

Maak uw keuze uit de subpagina's.


 

Limburger koerier 02-07-1898. Op 6 september in dat jaar werd Wilhelmina als koningin ingehuldigd. 

Molenaar Antoon Truijen  erevoorzitter,  Wethouder Antoon Peters voorzittter, Ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen H. H.. Stultiens secretaris, Brouwer Jean Koppers lid,  Hoofdkommies der belasting 1e categorie A. van Slijpe, Rentmeester van kasteel Well in spe Gérard Peters en (waarschijnlijk) Koopman Petrus Johannes Tax 


 

Uit de krant van 27-08-1898.


 

Uit de krant van 07-08-1937


Op 13 september 1937 werd er een officiële Wellse Oranjevereniging opgericht met een bestuur. 

Opperwachtmeester Aartsen van de Marechaussee, die al vaker het voortouw had genomen met de viering van Koninginnedag werd voorzitter. 

Uit de krant van 16-09-1937


 

Uit de krant van 15-10-1945.


 

Dagblad voor Noord Limburg 03-09-1948

WELL  Oranjefeest ter ere van H. M. Koningin Wilhelmina.

De laatste Koninginnedag in Augustus is ook in Well met enige luister gevierd. In de Noodkerk op het kasteel werd ’s morgens een plechtige Hoogmis gecelebreerd, die door vele inwoners werd bijgewoond. Na deze dienst trokken alle kerkbezoekers met de Harmonie aan het hoofd in een grote stoet naar de ingang van het dorp, waar te midden van versierde weien een feestmast stond opgericht en de burgemeester de feestelijkheden inleidde. Terwijl de Harmonie het Wilhelmus inzette, werd de driekleur gehesen, volkszang begeleidde het rijzen der vlag. Even later klonken de vrolijke tonen van de muziek door de dorpsstraat, toen de Harmonie, gevolgd door vele belangstellenden, naar het Zusterklooster marcheerde, waar voor de oudjes een muzikale uitvoering werd gegeven bij de versierde ingang. Na de terugtocht door het dorp werd voor de versierde woning van de burgemeester de muzikale ronde besloten met het Wilhelmus. In de middag werd op de electrische installatie van de kerk carillonklanken uitgezonden. Na de middag draaide op het kermisterrein de kindervermakelijkheden weer op volle toeren. Voor de groteren was dansmuziek op twee plaatsen en voor deze bijzondere gelegenheid werd deze avond nog een uurtje langer gefeest.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 03-05-1949