Zoek

Oktober 1945. Prinses Juliana in geteisterd Limburg

H. K. H. Prinses Juliana bracht een officieus bezoek aan de getroffen gebieden van Noord- en Midden-Limburg, dat wij een studiereis zouden wllen noemen. We volgden H. K. H. van Mook tot Roermond, van ’s morgens 10 uur tot ’s avonds half zeven en het viel ons telkens weer op. dat Zij onvermoeid steeds intense interesse aan den dag legde voor omvang van schade, manier van hulpverleening etc. Het viel ons op dat H. K. H. volkomen op de hoogte was van de groote lijnen in de hulpverleening en van het herstel, en we zijn ervan overtuigd, dat Haar bezoek aan Limburg niet zonder resultaat zal blijven.
Het bezoek was officieus en slechts weinigen waren op de hoogte. De ontvangstplechtigheden in de verschillende plaatsen waren sober maar een gerucht gaat snel en er waren dorpen, als Reuver waar schoolkinderen een haag vormden en waar de auto’s langzaam reden, waar H. K. H. spontane hulde in ontvangst nam. Aan de Limburgsche grens, in het Kweekschoolgebouw te Mook, werd Prinses Juliana opgewacht door lr. Dewee, den Eerwaarde Heer Miedema en de heeren burgemeesters der gemeenten Mook-Middelaar, Gennep en Bergen, die in korte toespraken H. K. H. op de hoogte van de toestanden brachten. 
Het eerst werd het volkomen vernielde Middelaar bezocht. H. K. H. inspecteerde nauwgezet de in aanbouw zijnde noodwoningen, en de noodbakkerij van den heer Smits kreeg hoog bezoek! Van Mook en Middelaar naar Gennep, waar de Prinses de zieken in het noodziekenhuis bezocht.

(Foto gemaakt in BergenDan naar Bergen, waar de „school-kerk” en het „school-café” bezichtigd werden. Langzaam reed de lange rij luxewagens door het uiterst zwaar beschadigde Well en dan naar Venlo, waar de Prinses den lunch gebruikte ten huize van den heer Schrijnen, plaatselijk H.A.R.K.-voorzitter. Na de lunch naar het gebouw der Katholieke Arbeiders-vereeniging, waar het H.A.R.K. textiel' verdeelkantoor gevestigd is. Het zusterklooster in Steyl, het groote voedseldepot voor de getroffen gebieden, werd bezocht en dan naar Asselt, Pastoor Mulder ontving de Prinses en leidde haar rond. Hij sprak met zijn rustige stem over lang vervlogen tijden. Het gezelschap vergat deze tijden en bezichtigde een mooi gebouw, dat eeuwen en eeuwen trotseerde. De Prinses was zichtbaar geroerd, toen de Zeer Eerw. Heer Pastoor Haar een aandenken gaf in den vorm van een bronzen plaquette, het beroemde kerkje voorstellend. Asselt was ’n hoogtepunt van de reis, H. K. H. was dankbaar en de omgeving ontlokte Haar een „Zeg, wat is ’t hier mooi!” 
Dan naar Roermond, het H.A.R.K.- textieldepot, het bureau adoptatiegoederen, het noodziekenhuis en daarna naar het Bisschoppelijk paleis. Door niemand werd de Prinses hartelijker ontvangen, dan door Vader Bisschop. De verwoestingen aangericht aan het gebouw der Zusters van de Steenen Trappen werden bezichtigd en de weeskinderen zongen voor de Prinses, kleintjes zeiden versjes op en H. K. H. onderhield zich, als overal elders, op ongedwongen wijze met de kinderen en volwassenen.
H. K. H. gebruikte het diner in het Bisschoppelijk Paleis als gast van Vader Bisschop, mede zaten aan o.m. de Zeer Eerwaarde heeren Op ’t Veld en van Odijk en uit het gevolg derr Prinses Mej. Mr. Sneller, Mej. Tjeenk Willink en Kolonel Baron Baud.
De Prinses bezocht Limburg en inspecteerde vooral het werk van de H.A.R.K.. Het provinciaal bestuur van de H. A. R. K. de heeren Hoenen, Reijnards en vooral de Eerw. Heer Op ’t Veld gaven Haar uitleg. De Prinses zag volledig het verwoeste land en zij liet zich geheel op de hoogte brengen van ’t herstelwerk. Dit bezoek was geen formaliteit, maar een studie, een troost door intens medeleven van een Prinses met de armsten van Haar volk.
Flitsen: H. K. H. droeg een sportief bruin mantelpak, met bruin hoedje, bruine schoudertasch en bruine schoenen. Het gevolg der Prinses spoorde, het tijdschema voor oogen houdend, vaker tot spoed aan. Dit belette de Prinses echter niet alles toch zeer nauwkeurig te bezichtigen. De Prinses arriveerde in „een Cadillac 1945 „’n ware droom-slee” maar prefereerde op de stoffige binnenwegen een open Lincoln Zephyr, die Haar in staat stelde de verwoestingen volledig te zien. In het gebouw der Eerw. Zusters te Steyl versjouwden N.S.B. ers balen meel. Het was merkwaardig stil inde gelederen toen H. K. H. binnentrad. Het noodziekenhuis te Gennep; de Prinses treedt binnen en als afgesproken beginnen de gezamenlijke baby’s te huilen! Zelfs fondant hielp niet.... Een der sprekers noemde de Prinses; „Een lichtend voorbeeld van, hulp aan lijdend Nederland.”

Uit de Gazet van Limburg 13-10-1945


"Tegen 6 uur Zaterdagmiddag verliet de Prinses bij het veer te Well het Limburgs gebied".