Zoek

Juliana (op doorreis) in Well 1952

Uit de landelijke pers:

Er heerste ongedwongenheid bij eenieder die tussen Posterholt en Gennep door Hare Majesteit werd bezocht: een ongedwongenheid, die een speciale charme verkreeg door de nervositeit welke zich nu eenmaal van een ieder meester maakt die met de Landsvrouwe in aanraking komt. Dat is ook door Hare Majesteit zeer op prijs gesteld. Zij verklaarde later tegenover mr. dr. Frans Houben, Commissaris van de Koningin in Limburg, enthousiast te zijn over dit bezoek en volkomen tevreden gesteld te zijn met hetgeen haar tijdens de verschillende besprekingen is voorgehouden.

Op 18 september bracht H.M. Juliana een bezoek aan Noord- en Midden-Limburg om kennis te maken met het werk op verschillende terrein van de de agragische organisatie, zoals b.v. het werk ten behoeve van de vrouwelijke agrarische jeugd en de emigratie-voorbereiding. H.M. de koningin werd op de daags daarvoor geopende huishoudschool Marianum in Venray ontvangen door de voorzitter van de Emigratiecommissie de heer M. Niesten, de provinciale voedselcommissaris.

In Roermond, in de Harmoniezaal. hebben de boerinnen van Limburg, die daar haar Boerinnendag hielden, de gelegenheid gekregen Hare Majesteit voor te lichten over hetgeen in haar organisatie gebeurt. Daarbij waren aanwezig mgr. dr. Lemmens, bisschop van Roermond. B. en W. van de stad en het voltallig hoofdbestuur van de Boerinnenbond. Met het voorlezen van het jaarverslag gaf mej. B. Kleuters, consulente van de Bond, Hare Majesteit een overzicht van de verrichtingen der organisatie in het voorbije jaar. En die verrichtingen waren vele, zowel op cultureel, sociaal als godsdienstig gebied. Rector J. Joosten beklemtoonde het godsdienstig program, waarbij hij sterk de nadruk legde op het behoud van het katholieke gezin, dwars tegen alle tegenstromen van deze moderne tijd in. Ria Dings declameerde het „Boerinnengebed" van mgr. Cruysberghs en mevr. Gijbels las het smakelijk geschreven jaarverslag van de afdeling Stamproy voor, dit om Hare Majesteit een indruk te geven dat ook de plaatselijke afdelingen serieus werken.

 

In de Harmoniezaal te Roermond werd een Limburgse koffietafel gebruikt te midden van de afgevaardigden van de Boerinnenbond. Rechts Beth Nijsen - Weijs van de Halve Maan. Zij was voorzitter van onze Wellse L.V.B. afdeling en voorzitter van het kringbestuur Noord Limburg. 


WELL

Na Venray ging de tocht vervolgens naar Gennep. Maar na de pontvaart bij Well over de Maas werd Hare Majesteit verrast door het St. Antoniusgilde met vendelzwaaiers en hun koning Frits Koppes, landelijke ruiterij en een muziek- en dansensemble van het Ambonezenkamp aldaar. Ze werd begroet door de burgemeester van de gemeente Bergen Adriaan van Mackelenbergh.

In Gennep werd het sanatorium "Zonlichtheide" bezocht. Het was intussen gaan regenen, nadat het de gehele morgen zeer fraai weer was geweest. Hare Majesteit onderhield zich geruime tijd met verschillende patiënten, om tenslotte de provincie voldaan te verlaten, uitgeleide gedaan door de Commissaris van de Koningin.