Zoek

De Julianaboom, al 75 jaar in de Grotestraat.

Geplant op 6 september 1948.

Op het regenachtige kroningsfeest van koningin Juliana werd op de hoek Grotestraat - veerstoep een jonge zomereik (Quercus robur) geplant.

In een groot carré hadden Wellenaren, groot en klein, zich verzameld rondom deze plek. Dat waren o.a. burgemeester Douven met gemeenteraadsleden. Verder bestuursleden van de Wellse Oranjevereniging "Nederland en Oranje", de schoolkinderen, de Bayardruiters, schutterij St. Antonius, harmonie de Vriendenkring en de deelnemers aan de feestelijke optocht die aan het planten van de boom vooraf ging. Op een mooi versierde wagen stond het met oranje bloemen behangen eikenboompje. Burgemeester Douven hield een korte toespraak waarin hij uitlegde dat het planten van de boom een blijvende herinnering zou zijn aan deze historische dag, waarop Juliana onze koninging geworden was. 

Een oorkonde, waarop het feit van de planting was opgeschreven, met de naam van de burgemeester, raadsleden en van de leden van de Oranje vereniging werd in een verzegelde fles gesloten en onder de wortels van de jonge boom begraven. Toen de burgemeester de boom in het gat had geplaatst klonk het Wilhelmus. Twee kleine kinderen stortten een spade zand in het gat en vervolgens werd zand bijgeworpen door de burgemeester en andere aanwezigen. 

De inlandse eik oftewel de zomereik staat bekend als een zeer lang levende boom. Deze Julianaboom staat op een erg markant punt in Well, je kunt er niet omheen en als hij zou kunnen vertellen zouden er prachtige verhalen volgen van al die grootse dorpsfestiviteiten die zich aan zijn voeten hebben afgespeeld.

Bij het zilveren Kroningsfeest van koningin Juliana in 1973 werd hij nogmaals extra geëerd door hem helemaal te versieren met oranje lampen waar, nadat enkele herauten het dorp hadden wakker geblazen, een schitterende optocht langs trok van vrolijk versierde kinderfietsen, een feestelijke harmonie en trots gilde. Het Wilhelmus klonk opnieuw en weer werd er luid mee gezongen waarna een spetterend Oranjefeest voor jong en oud werd gevierd.


 

In de jaren '60 is de boom al flink gegroeid.


 

Grotestraat in maart 1972.


 

Bijna iedere winter en zelfs in de zomer van 1980 stond de Julianaboom in het Maaswater. In december 1993 stond de Maas erg hoog, en in januari 1995 zelfs nog 20 centimeter hoger.


 

Januari 1995.


In 1996 werden kademuren en dijken gebouwd. De stam van de eikenboom kwam voor een deel onder de grond te liggen.

In de winter van 1997 kreeg de boom geen natte voeten, de Maas stond bijna droog.


 

Gezicht op Well in 2007.


 

2008. De inmiddels 60 jaar oude eik spiegelt zich in de Maas.


 

 


 

De eik is in 2018 nog springlevend met zijn 70 jaren.


Zie ook boomplanting en feest op de Maas met gondelvaart : Kroningsfeest 1948 Well