Zoek

Grote Oranjeoptocht op 7 januari 1937

Uit de krant van 12-11-1936.


 

Op 7 januari 1937 trouwde Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe - Biesterveld en dat was een rede om in het hele land feest te vieren. 

Ook hier in Well uitte de vreugde zich in klokkengelui en uitbundig feestvertoon met versierde straten. Opper Aartsen trommelde een aantal mensen bij elkaar en er werd een comité in het leven geroepen. Gevels van woningen werden versierd, er was zelfs een prijs mee te winnen. Door de Wellse bevolking werd een Oranjeoptocht gehouden, waar jong en oud uit alle buurten aan meedeed. Versierde karren, getrokken door paarden, waren een onderdeel van de bonte stoet. Verenigingsmensen droegen oranje petten, sjerpen en oranje zakdoeken om de nek, of om de arm gebonden. Meisjes en kinderen waren verkleed, droegen lange witte bruidjes jurken of een sjerp over de jas.

Het feestprogramma uit de krant van 06-01-1937.

Om 6 uur in de morgen blies men de Wellenaren wakker met de reveille!


 

Het St. Antonius Gilde met o.a. links vaandeldrager Jan van Soest (Bosserheide), Schutterskoning Hen Hagens (de Paad) in het midden, vaandeldrager rechts Hannes Luijpers (Vossenheuvel) en daarnaast Hen de Rijk (Knikkerdorp). Achter de koning loopt Mathijs Jans (Grotestraat). De jonge tambours zijn Karel van Elsen (Bosserheide) en Willy van Bommel (Knikkerdorp). Rechts vooraan tambour maitre Grad Rutter (Grotestraat).


 

De leden van de L.L.T.B. Boerenbond van Well die deelnemen aan de stoet. Voorop met pijp en pet is de voorzitter Sjang Gubbels, daarnaast Mathias Lemmen en Piet Kessels ( van de Kamp). Achter de voorzitter de bekende promotor en nestor van de Boerenbond, Sjang Roeffen.


 

TROUW 'T KRUIS en trouw de ploeg. HULDE AAN VORSTENHUIS.

Dit is het opschrift van de wagen die de leden van de Jonge Boeren versierd hebben.


 

Koninklijke hulde, ook door Harmonie de Vriendenkring. De stoet startte bij zaal 'Onder de Linden' en is hier ter hoogte van Daniëls en Verblackt (nu Grotestraat 90 en 88). 

Rechts vooraan met oranje sjerp om de hoge hoed is Karel Janssen, de bakker uit de Grotestraat. Sraar Stevens draagt het vaandel en gedeeltelijk achter hem is Handrie Derks te zien. Achter Hendrik Krebbers, die zijn hoge hoed vasthoudt, loopt Thei Koppers van brouwerij "Het Hert", ook wel Thei den Bril genoemd. Met "dikke" trom: Sanders. Jan Simons? met piccolo, Sjang Krebbers met trombone en zijn broer Thei is de trompettist(?) met mutsje.

Tekst op de versierde kar, links: De Koninklijke familie in 1937.


 

Drie onbekende meisjes als middeleeuwse kasteelvrouw. In de deuropening de vrouw van Tinus Daniels.


 

Jonge dames met een meisje in het huwelijksbootje, zie ook foto nr.9 hieronder.


 

Nadat de stoet gedraaid is bij het bejaardenhuis, is men hier ter hoogte van de jongensschool en huize Kessels. (nu Grotestraat 14-16).

Dit is de wagen met het opschrift Hulde van "de Heide" van buurt de Bosserheide. Veel buren deden mee, o.a. Mathes Roosen sr. - Toon Rutten - Thei en Maria Hebben-Janssen met dochtertje Jo - Antoon en To Hebben-Beumers. Op de bok zit Jaap Ariaans en naast de wagen loopt Hen van den Hoef. Achter de wagen lopen Cis en Nel Hebben - Mie Roosen en Stien de Riet in jurkjes van crêpe papier. 


 

De Jonge Boeren in de Schoolstraat nabij de jongensschool. 


 

Links vooraan:  Jan Krebbers (Jacob zn.), verder een jongen en meisje verkleed als het Koninklijk bruidspaar: Jan en Minni Geurts.  Links moeder Riek Krebbers-Verhamme  met dochtertje Nellie en Minni Peters (dochtertje van Marie Peters-Krebbers). Rechts de moeder van het kleine bruidspaar: Nellie Geurts-Krebbers. Twee jongens met pet op dragen een bord met tekst. Links is Math van Sjang Simons en rechts Sra van Piet Klabbers.

Opmerkelijk detail; "Van de ene bruiloft komt de andere" is een gezegde: later trouwde Nellie Krebbers met Sra Klabbers...

Dit groepje wordt gevolgd door de Werkliedenbond.


 

De jonge dames uit Well, verkleed als matrozen met het huwelijksbootje. 

Te herkennen zijn: links Caroline- met achter zich haar zus Odilia (Od genaamd) van Soest. Rechts vooraan Mina Rutten met er naast haar vader Bertus (met wandelstok)  Voorlaatste rij achteraan rechts is Mien Arts. 


 

Paard en wagen en een huisje met een dak van stro. De vrouw des huizes is een verklede man en de veldwachter klimt op de wagen..... De toeschouwers hebben pret, dus er wordt een komische scène uitgebeeld.


 

Een groepje jongens uit de Grotestraat die beroepen uitbeelden, met voorop, zo te zien, jongens van Sjang Simons met de tekst: Limburg Oranje.  Links als slager verkleed is Jan Sijberts, verder rechts achter de bakkersjongen met punthoed is Toon Janssen van  bakker Karel herkenbaar.


 

De Koninklijke Marechaussee o.l.v. opper Aartsen versierde de gevel van hun kazerne. Op deze plek staat nu het pand Grotestraat 39a.