Zoek

Bruggen over de gracht

 


Omschrijvingen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Brug over de binnengracht:

De toegang tot de hoofdburcht wordt verleend door een 17de-eeuwse bakstenen brug, die in de 19de eeuw vernieuwd is. De brug heeft twee bogen tussen pijlers en een opengewerkte bakstenen balustrade; gemetselde keermuren, deels gebogen, langs de gracht.

De BRUG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige doelmatige vormgeving;
- vanwege de markering van de toegang tot de hoofdburcht;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen van de buitenplaats.


 

De brug over de binnengracht naar de hoofdburcht.


 

 TOEGANGSBRUG met INRIJHEK.

De toegang tot de voorburcht wordt verleend door een bakstenen BRUG uit 1783 (zie jaartal in sluitsteen). De brug heeft drie bogen tussen pilasters en een balustrade met open (spitsboogvormig) metselwerk; aan de wegzijde is een deel halfrond uitgebouwd (draairuimte) met gebogen keermuren onder een rollaag, aan de zijde van de voorburcht een klapgedeelte (thans een vast brugdeel). Het hek bestaat uit vier forse bakstenen PIJLERS met rechthoekige spaarvelden in de schacht, beëindigd door een hardstenen dekplaat en bekroond door een lantaarn. Ter weerszijden van de toegangsbrug staan twee markante bomen (aan de kant van de Kasteellaan).

De TOEGANGSBRUG met INRIJHEK is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de vormgeving van de brug;
- vanwege de markering van de toegang tot de historische buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

De toegangsbrug met inrijhek.


 

Aan deze kant boven de middelste boog zit de ingemetselde sluitsteen met het jaartal 1783.


 

Sluitsteen van de toegangsbrug.


 

De toegangsbrug in ca.1925. Het houten gedeelte links was een ophaalbrug.


 

Brug naar de Gaarde

Over de zuidgracht tussen de huisplaats en de gaarde ligt een vlakke, iets boven het waterpeil uitstekende brug uit het eind van de 19de/begin 20ste eeuw; aan de walkanten aflopende treden naar het water toe tussen gebogen keermuurtjes doorlopend in een vlak brugdek eveneens tussen lage keermuurtjes; in het midden is een opening waar oorspronkelijk een houten brugdek (klapbaar?) lag. (Float)

De BRUG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de curieuze vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde.


 

Begin 1900 was er een trekpontje over de zuidgracht.


 

Dr. Richard Wolters liet een betonnen brug, met in het midden planken, over de zuidgracht leggen.


 

De brug naar de kasteelgaarde is tegenwoordig niet meer in tact en daarom gesloten.


 

Het bruggetje vanaf de Kasteellaan wordt o.a. gebruikt door het St. Antoniusgilde bij het jaarlijkse koningschieten op de gaarde.


 

Bruggetje met hek van de Kasteellaan naar de gaarde.
De omgrachte gaarde ten zuiden van de huisplaats is aan de zuidoostzijde toegankelijk middels een 19de-eeuws bakstenen boogbruggetje waarop twee gemetselde vierkante pijlers staan met een dubbel ijzereren toegangshek.

De BRUG MET HEK is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de historische buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de historische buitenplaats. 

Aan de achterzijde van de hoofdburcht is een houten brug gebouwd, die niet onder monumentzorg staat, zoals de stenen bruggen. In de tweede helft van de 20ste eeuw is deze brug gerestaureerd. 

Zij leidt van de kasteeltuin naar de z.g. ridderzaal.