Zoek

Meisjesschool Kindje Jezus 1e / 2e klas Schooljaar 1961 - 62

In de klas van zuster Sebastiania (door de kinderen non Bats genoemd) zaten dit jaar ook jongens, i.v.m. de bouw van de nieuwe St. Vitusschool in de Hoenderstraat.

 Bovenste rij v.l.n.r :
Christien Eikmans - Annie Roosen - Marika Cornelissen - Gerry Peeters - Hans Derks - Joke Verzijl - Truus Rothoff - Marian Eickmans - Ineke van de Wijngaarden - Leon Sijmons. 

2e rij : José Vane - Dorien Koppers - Elly Janssen -  Rieky Albers - Paulien Stevens - Ger Groenen -  Frans Groenen - Elly Smits -  Nelly Rutten - Rietje Huibers - Truusje Lamers - Joke Janssen. 

Onderaan: Joke Broekmans - Wilmie Verhoeven - Annie Hendriks - Leny Sprunken - Ton Driessen - Sjaak Albers - Gerrie op het Veldt - Ineke Peters - Willy Jacobs - Theo  Drissen - Ineke van Aerssen.