Zoek

Jongensschool 3e klas 1958 / 59

Boven : André Spillekom - Jan Engelen - Toon Rutten - Herman Stevens - Geert Brauers - Karel Klabbers - Rien Eikmans.

2e rij: Toon Linders - Jan Haumann - Pieter Smals - Jan van Vegchel - Wim Eikmans - Wiet Simons - Peter Keijers - Piet Huibers - Meester Hermsen - Helmuth Janssen.

3e rij : Piet Roosen - Piet Roodbeen - Michel Stevens - Jan van Soest - Wiel Klabbers - Frans Heijnen - Chris van Pinxteren - Hans op het Veldt.

Onder : Martien Peeters - Marius Nijsen - Pierre Cornelissen - Joop Stevens - Evert Reiniers - Piet van Rhee -  Jan Hofmans - Joop Dura. 

Op 19-09-2015 vierden deze mannen een klassenfeest, samen met de meisjes van leergang 1950. Ze zijn allemaal 65 jaar geworden in de afgelopen periode en dat was een reden om elkaar weer eens te ontmoeten.

v.l.n.r. Michel Stevens - Ed Reijnen - Piet Roodbeen - Math Peeters - Toon Rutten - Marius Nijsen - Jan Hofmans - Toon Linders - Piet van Rhee - Joop Stevens - Hans op het Veldt - Peter Keijers - Pierre Cornelissen - Evert Reiniers - André Spillekom - Geert Brauers en Henk Dolders


 

Leergang 1950.  Zie ook: 6e klas meisjes  1961 / 1962