Zoek

Meisjesschool 1933

Bovenste rij v.l.n.r.: An Rutten - Leen Simons - Anneke Jacobs - Mie Jenneskens - Sjaan Möhlman - Truus Wijers - Dien Derijck

2e rij: Juf Crins - Corry Simons - Bets Simons - Jo Simons - Drika Cornelissen - Dien Cornelissen - Stien Cornelissen - Els Möhlman - Greet Hagelaars - Franja Chlod - Truus Roosen - Juf Hettema.

3e rij: Toke van Aerssen - Truus, Marie, Lien en Door Derckx - Toos Stevens - Hanna Janssen - (met strik) Drika Janssen -  grote meisje? -  Anneke Janssen -  ? -  Thea Geraedts.

4e rij: Anneke van Aerssen - Lien en Jo Derks - Hannie Leenen - Dien Roeffen - Dien Janssen - Miep Koppers - Stien Wijers - Agnes Manders - Sjaan Cox.

Onderste rij: Mien en Marie Kessels - Odilia en Caroline van Soest - Fieny Drissen - Tineke en Drika Thijssen - Drika Wijers en Nelly Verstappen.

 

1933. De laagste klassen.

Bovenste rij v.l.n.r.  Martha Kessels (Knikkerdorp) - Anneke Sijberts (Grotestraat) – Nellie Simons (Grotestraat) -  Nellie en Goen Luijpers (Vossenheuvel)
 
2e rij staande: Koos en Mia Janssen (bakker Grotestraat) - Lies Janssen (Elsterendijk) -  Agnes Janssen ( de Paad) - Maria Koppes (Knikkerdorp)  - Mien Simons ( Grotestraat) - Koos Valckx (Màn - Op den Berg) – NN dochter  van marechaussee.
 
3e rij geknield: An en Door Zegers (Wellsmeer) - Annie Leenen (Halve Maan)  -  Lies Heijnen (Knikkerdorp) - Mie Vink (Wolfsven) - An Lucassen (Bosserheide) - Mia Hebben (Knikkerdorp) .
 
Zittend: Truus Swemmers (Elsteren) - Nelly Janssen (Bosserheide) -Trees Schreurs ( Grotestraat) - Mia Peters (de Moes) - Nelly Valentijn (Hoenderstaat)