Zoek

Openbare school 1895

Dit is de oudste schoolfoto die we hebben. De namen van de Wellse en #Wellerlooise kinderen zijn onbekend.

In 1880 werd de nieuwe openbare  school in de Schoolstraat gebouwd. Dit gebouw kennen de meeste mensen tegenwoordig als de latere jongensschool in de Grotestraat. Daarvoor werd les gegeven in het z.g. "Scholhuus", een gebouw dat ca. 1800 was gebouwd achter het kerkhof van de St. Vituskerk aan de Maas. (Nu de plek waar Hennie Roodbeen woont).

#Tot het jaar 1901 gingen ook de kinderen uit Wellerlooi in Well naar school. In dat jaar kwam meester Piet Arts aan school.