Zoek

Schooljaar Jongens 1958 - 1959

2e klas met Juf Thea Linders.

Boven v.l.n.r. : Henk Dolders - Frans Sprunken - Herman Rothoff 

2e rij : Leo de Riet - Hay Huebers - Gerrie Klabbers - Hay Sprunken - Herman Reiniers - Albert Janssen

3e rij : Math Verhoeven - Piet Sponselee - Karel Rijk - Toon Vink - Martien Derks - Jan Koenen

Zittend : Jos van Wanroy - Sjaak Janssen - Jan Groenen - Pieter Hendriks - Chris Denissen - Wil Driessen.

Dit is een slechte kopie, heb jij de originele foto om te laten scannen? Laat het weten.


 

3e en 4e klassers met meester Ger Hermsen.

Boven : André Spillekom - Jan Engelen - Toon Rutten - Herman Stevens - Geert Brauers - Karel Klabbers - Rien Eikmans.

2e rij: Toon Linders - Jan Haumann - Pieter Smals - Jan van Vegchel - Wim Eikmans - Wiet Sijmons - Peter Keijers - Piet Huibers - Helmuth Janssen.

3e rij : Piet Roosen - Piet Roodbeen - Michel Stevens - Jan van Soest - Wiel Klabbers - Frans Heijnen - Chris van Pinxteren - Hans op het Veldt.

Onder : Martien Peeters - Marius Nijsen - Pierre Cornelissen - Joop Stevens - Evert Reiniers - Piet van Rhee -  Jan Hofmans - Joop Dura. 

Op 19-09-2015 vierden deze mannen een klassenfeest, samen met de meisjes van leergang 1950. Ze zijn allemaal 65 jaar geworden in de afgelopen periode en dat was een reden om elkaar weer eens te ontmoeten.

v.l.n.r. Michel Stevens - Ed Reijnen - Piet Roodbeen - Math Peeters - Toon Rutten - Marius Nijsen - Jan Hofmans - Toon Linders - Piet van Rhee - Joop Stevens - Hans op het Veldt - Peter Keijers - Pierre Cornelissen - Evert Reiniers - André Spillekom - Geert Brauers en Henk Dolders


 

Leergang 1950.  Zie ook: 6e klas meisjes  1961 / 1962


 

De 4e klas met meester Harrie Vullings.

Boven: Wiel Jenneskens - Jan Rijk - Harrie Hagens - Joep Hebben - Geert Noy - Wim Camps - Joep Broekmans - Huub Reiniers.

2e rij: Harrie Rutten - Jo van Soest - Theo Derks - Ger Simons - Jan van Rens - Martien Drissen - Jan Koppes - Frans Zegers.

3e rij: Ger Eikmans - Wim Koenen - Jos Derks - Chris Wijers - Pierre Koppes - Wim Baltissen - Jan Janssen (Knikkerdorp) - Jan Janssen (de Paad)

Onderaan: Jac Hendriks - Frans Weijs - Koos van Rhee - Theo Wijnen - Klaas Xhofleer - Joep Koppers - Gradje Kessels - Pierre Peters - Peter van Hulst.

(Op deze foto ontbreken: Jan van Vegchel en Joep Dura)

Reünie op 4 oktober 2014.

Boven: Wiel Jenneskens - Jan Rijk - Hay Hagens - Geert Noy - Huub Reiniers  - Jan van Vegchel.

2e rij : Harrie Rutten - Jo van Soest - Ger Simons - Jan van Rens - Martien Drissen - Jan Koppes - Meester Harrie Vullings - Frans Zegers.

3e rij: Ger Eikmans -  Jos Derks - Chris Wijers - Pierre Koppes - Jan Janssen (Knikkerdorp) - Jan Janssen (de Paad)

Onderaan: Jac Hendriks - Koos van Rhee - Joep Dura - Theo Wijnen - Klaas Xhofleer - Joep Koppers - Gradje Kessels - Pierre Peters.


 

Jongens uit de 5e, 6e en de 7e klas bij schoolhoofd Meester Volleberg.

Boven v.l.n.r. : Piet van de Beuken - Leo Roodbeen - Rob van Hulst - Joep Linders - Karel Janssen - Camiel Krebbers - Ger Hendriks - Sraar Koenen - Frans Broekmans - Hein van Soest - Theo Roosen.

2e rij : Jan Dolders - Albert Thijssen - Jos Vink - Sjaak Koppes - Henk Driessen - Noud Hebben - Leo Heijnen - Jan Wijnen - Hubèr Koppers - Piet van Wanroy - Meester Pierre Volleberg - Cees Aarts.

3e rij : Jan Simons - Henk van den Hoef - Harrie van Wanroy - Herman Rothoff -  Math van Soest - Leo Heijnen - Jan Stevens - Frans Hommen - Antoon Hommen - Math Verblackt - Thijs Engelen.

Zittend : Math Sprunken - Huub Peeters - Jan Hendriks - Jos Brauers - Jan Kessels - Theo Lucassen - Bennie Lenssen - Wim Denissen.