Zoek

Kapelaan Jos Schreurs

Marie Guillaume Gerard Joseph Jos Schreurs *Nuth 18-11-1934 † Geleen 10-04-2022

Zoon van Peter Joannes Severinus Schreurs (gemeentesecretaris in Nuth) *Horn 23-06-1901 †Nuth 24-06-1972 Gehuwd in Heerlen 14-04-1931 met Wilhelmina Marie Jacqueline Josephine Antonia Honée *Meerssen 25-06-1904  †Nuth 09-10-1972

Priester gewijd door Mgr. Moors te Roermond op 20-03-1959

Kapelaan in Well van augustus 1959 - mei 1963.


 

Keplaon Schreurs, zoals hij hier bekend stond, werd op 24 jarige leeftijd benoemd tot kapelaan in onze parochie.
In Well heeft hij bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Hij was een enthousiaste priester en door zijn bemoeienissen met het jongerenwerk werd hij vooral bij de jeugd een populair figuur. Hij was een jonge priester die door zijn informele optreden voor een modernere en nieuwe frisse wind zorgde binnen de traditionele Rooms Katholieke samenleving in ons dorp. Deze manier van optreden werd hem, vooral door de oudere generatie, niet altijd in dank afgenomen. Maar als verbinder en door zijn optreden verkleinde hij de kloof tussen de geestelijkheid en de burgers. Vanaf het begin van zijn benoeming was zijn invloed in Well merkbaar. 

Kapelaan Schreurs tijdens de voorbereiding van de Plechtige Communie, temidden van de 6e klassers op het kasteel.


 

Kapelaan Schreurs bij het bekendmaken van de eerste Maasjoertsprins in januari 1960.


Als lid van de Parochiële Jeugdraad, een overkoepelend orgaan dat bestond uit vertegenwoordigers van verschillende verenigingen, nam hij ook zitting in het Carnavals Comité. Dit comité had als doel de Wellse jeugd in georganiseerde vorm carnaval te laten vieren. Kapelaan Schreurs kwam uit het zuiden van Limburg en kende het carnavalsgebeuren. Zijn nuttige tips kwamen goed van pas in deze beginperiode. 
Dat lukte met als gevolg dat de Wellse jeugd en ook de volwassenen in 1960 voor het eerst carnaval konden vieren met een Prins Carnaval en een Raad van Elf. 

Kapelaan Schreurs in de begrafenisstoet van pastoor Reiné op 08-08-1961.


 

Feestelijke intocht en opening van de sportdag op het Verkennerskamp te Well in 1961.


 

Hopman Gerard Kemper en kapelaan Jos Schreurs.


 

Links kapelaan Schreurs. Pastoor Reiné werd opgevolgd door pastoor Theo Driessen. Zijn installatie was 01-10-1961.


 

Kapelaan Schreurs met het bestuur van de L.L.T.B. Hij was niet alleen belast met het jeugdwerk, hij was ook van verschilende Wellse verenigingen de geestelijk adviseur.


 

Uit het Limburgs Dagblad van 27-04-1963


 

(vooraan 3e van links) In 2003 vierde Jos Schreurs in Well het 4 x 11 jarig bestaan van C.V. de Maasjoerts.


 

In 2013 schreef hij het voorwoord in deel 2 van ‘WELL sporen uit het verleden’. 
Hierin memoreert hij over zijn origineel afscheid in mei 1963 als kapelaan van Well in het bos in de buurt van de Wellsche Hut. Geheel onverwacht doken daar in het bos vele leden en vertegenwoordigers van het Wellse verenigingsleven op. Sinds die tijd heeft hij vaker in zijn leven afscheid moeten nemen, maar aan geen daarvan bewaarde hij zo’n warme herinneringen als aan zijn afscheid van Well. 
Hij schrijft: “Geen wonder, want als jonge kapelaan was Well mijn jeugdliefde; maar zelden vergeet iemand zijn jeugdliefde, zeker niet als je zoals ik zoveel van mensen mocht leren.”
Die avond kreeg hij als afscheid een boek vol namen en handtekeningen van alle verenigingen voor de jeugdigen en volwassenen, foto’s van Well en al die actieve clubs met veel hartelijke woorden.
“Wat hebben we samen veel gepraat, overlegd, georganiseerd, gelachen, gezongen en gebeden,” schreef hij. Het boek ”’n Klène herinnering án Well” kwam hij toen zelf brengen. Hij vond dat het na zoveel jaren thuis hoorde in het archief van Well. 


 

In Memoriam Jos Schreurs

Op palmzondag 10 april 2022 bereikte ons het bericht van het overlijden op 87 jarige leeftijd van Mgr. Jos Schreurs.
Met ingang van 3 augustus van 1959 werd hij benoemd tot kapelaan van onze Wellse Sint Vitus parochie. Tevens kreeg hij de zorg voor het jeugdwerk in de gemeente Bergen. Met ingang van 25 april 1963 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Servatius in Maastricht. De loopbaan van Mgr. Scheurs kreeg een heel specifieke wending, toen hij op 22 december 1969 benoemd werd tot aalmoezenier van Sociale Werken voor de dekenaten Gronsveld, Gulpen en Meerssen. Tot aan zijn emeritaat zou hij in dit werkveld actief blijven. 
Enkele opmerkelijke feiten uit zijn latere loopbaan: 
Sinds 1980 was hij korte tijd lid van de Eerste Kamer en trok hij de aandacht door als priester en CDA’er voor het wetsvoorstel over abortus te stemmen van het kabinet van Agt. Ook hield hij zich bezig met de zoektocht naar het verduisterd kerkgeld door deken Joep Haffmans van Gulpen-Gronsveld. Na zeven jaar onderzoek werd dat in 2016 afgerond.