Zoek

Overstroming in juli 1980

Juli 1980. Met de nieuwe Koninginnebrug in aanbouw.


 

Zes weken had het geregend in juni en juli. Hoogtepunt was hevige regenval tussen vrijdag 18 juli en zondagavond 20 juli. De Maas kreeg in korte tijd zoveel water te verwerken dat het peil net zo hoog kwam als normaal in de wintermaanden. Er viel in twee dagen 71 millimeter, normaal voor de hele maand juli. Boeren hadden een grote strop. Veel hooi ging verloren, evenals een groot deel van de aardappelen- en bietenoogst. Ze bleven rot in de grond zitten. 


 

Maar hoe triest ook voor veel mensen die schade opliepen, de Wellse jeugd vond het prachtig. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om heerlijk door het water te lopen, te fietsen, te roeien en in de Grotestraat werd er in de ondergelopen achtertuinen gespeeld.


 

Bericht van maandag 21-07-1980

Behalve de Waal is ook de Maas hoger dan normaal. Uiterwaarden in Limburg dreigen nu onder water te komen te staan. De rijkspolitie in Roermond heeft de boeren gewaarschuwd voor overstroming van de uiterwaarden. Het Maaswater staat nu al zeker zo hoog als afgelopen winter en zal mogelijk nog verder stijgen. De stuw in Borgharen werd zondag gestreken en er werd een stand gemeten van 43,65 centimeter, die na een uur met zeven centimeter was gestegen. Een uniek hoge stand voor de zomer. Er werd gemeld dat er nog steeds „was" werd geconstateerd van de Maas, zodat  waarschuwingen van de Rijkspolitie uitgingen om het vee op veiliger plaatsen te brengen en eventuele campings, die in de overstromingszone komen te liggen, te ontruimen. Duidelijk is, dat als de was; van de Maas aanhoudt, meer landerijen onder water zullen komen te staan.

Bericht van dinsdag 22-07-1980

Vannacht om twee uur bereikte de Maas bij Borgharen de hoogste zomerstand sinds 1926: 45.45 meter boven NAP (normaal voor deze tijd van het jaar is 41 meter). De Maas kreeg op dat moment gemiddeld 2600 kubieke meter water per seconde te verwerken. 

In Noord-Limburg kwamen talrijke landerijen blank te staan. Een groot aantal boeren ziet de oogst volledig verloren gaan. Langs de hele Maas liepen weilanden onder. Boeren moesten in allerijl hun vee naar hogergelegen plekken brengen. Een delegatie van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap zal zich vandaag op de hoogte stellen van de problemen, waarmee de boeren hebben te kampen.

Bericht van donderdag 24-07-1980  

In Limburg wordt nog met het Maaswater geworsteld alhoewel bij Heel (ten westen van Roermond) de spanning wat is geweken, hier waren militairen vanochtend bezig een dertig meter breed gat in de zomerdijk te dichten. Daar zakte het water ongeveer dertig centimeter en week het acute gevaar voor verdere dijkdoorbraken. De waking blijft nog wel gehandhaafd. Bij Borgharen zakte het water ruim twee meter. In Noord-Limburg evenwel is de misère groot. 

Ondanks het betere weer begon de hoge waterstand van de Maas gisteren ook in Noord-Limburg ernstige problemen op te leveren. De Baileybrug over de Maas tussen Welt en Wanssum werd door de overstroming van de Brugweg te Wanssum geheel afgesloten. Op een grote camping bij Wanssum werd een aantal sta-caravan door het water bedreigd. De campingboerderij 'de Kooy' was reeds geheel geïsoleerd. In Well, Aijen en Bergen stonden de straten blank van het Maaswater. Well werd in de loop van de dag zelfs geheel geïsoleerd en verwacht werd dat dit later ook met de beide andere plaatsen zou gebeuren. De schade bij tuinders en agrariërs loopt in de tonnen.

Manschappen van de rijkspolitie en personeel van de gemeentewerken uit Bergen kwamen reeds in de vroege ochtend in actie om vee uit de overstroomde gebieden weg te halen. Een tijdige oproep aan de boeren om hun vee uit deze gebieden weg te halen in verband met de verwachte hoge waterstand, was door vele boeren blijkbaar naast zich neergelegd.

Uit het familiealbum van Vic Timmermans


 

Het redden van vee op de Kamp dat niet op tijd uit de wei is gehaald.


 

Het vee van agrariër van Lin uit Bergen wordt gered op 24-07-1980 rond 20.00 uur, op de Kamp nabij de St. Rochuskapel. Met o.a. Nelly en Hay Daemen. Chauffeurs Ger Hebben en Ger Theeuwen en oplegger van Sjef Klabbers. De oplegger wordt getrokken door een legerleswagen, die de militaire schoonzoon van Sjaak Lemmen had laten aanrukken.

Uit het familiealbum van Sra Klabbers-Krebbers

Een impressie vanaf het Veerhuis van Nellie Drissen, met de kaarters - Bèr Simons - zwemster Jolanda Hebben en de roeiboot van de Wellse Rijkswaterstaat.