Zoek

De bouw van de Koninginnebrug 1978 - 1980

Uit de krant van 27-03-1970 toen men nog andere plannen had over de ligging van de nieuw te bouwen brug.


 

Uit de krant van 10-03 1971.


 

Uit de krant van 23-08-1976


 

Jarenlang werd er bij het ministerie geklaagd over de Baileybrug, die een oude versleten noodbrug was.

Er werd ook jarenlang gepraat en eindelijk in 1976 werd door het Rijkswaterstaat besloten om tussen Well en Wanssum een nieuw brug te bouwen.

Op 14 april 1978 is de brug aanbesteed.

De laagste inschrijver van de 35 ingeschreven aannemers was van bruggenbouwer Fa. Dirk Verstoep uit Gouderak (Z.H.) voor ƒ 12.780.000,-

De totale kosten bedroegen ca. 20 miljoen gulden.

Een schets van de te bouwen nieuwe Koninginnebrug.


 

Het gekozen ontwerp.

De nieuwe brug is samengesteld uit een onderbouw van gewapend beton en een bovenbouw die bestaat uit een doorgaande twee-cellige kokervormige hoofdligger van voorgespannen beton. De hoofdoverspanning van de brug bedraagt 112 meter, de totale lengte is 946 meter.

Uitvoerder.

Fa. Dirk Verstoep - Gouderak / Rotterdam.


 

Drie foto's uit het album van Hen Peters uit de Grotestraat, die net als menig Wellenaar, neveninkomsten had aan de bouw van de brug.

De betonnen platen werden ter plekke gestort en in het weekend drogen. Op maandag werd er door de Wellenaren gewerkt.


 

Uit de krant van 17-08-1979.


 

18-11-1979.


In de brug werden de volgende hoeveelheden materiaal verwerkt:

- niet gewapend beton                 2000 m3

-gewapend beton                         4000 m3

- voorgespannen (grind) beton     9000 m3

- voorgespannen (licht) beton      3000 m3

- betonstaal                                  1500 ton

- voorspanstaal                             420 ton

-stalen onderdelen                        250 ton

- stalen damwand                         1800 m2

-beton palen                                  3300 m1

 

18-11-1979.


Onderbouw.

De brug heeft een onderbouw die bestaat uit totaal 22 steunpunten. Behalve beide rivierpijlers en twee steunpunten in de noordelijke uiterwaard die op staal zijn gefundeerd, zijn de overige steunpunten gefundeerd op palen van voorgespannen beton "vierkant" 0,45 meter.

18-11-1979.


Bovenbouw.

Voor de hoofdoverspanning werd gekozen voor een konstruktie met verlopen hoogte. De hoofdligger verloopt van 5 meter boven de rivierpijlers naar 2 meter in het midden van de hoofdoverspanning.

18-11-1979.


Uitvoeringsmethoden.

De nieuwe brug in Well is vooral interessant omdat bij de uitvoering ervan drie verschillende bouwmethoden een toepassing vinden, namelijk : de steigerloze uitbouwmethode, het traditionele ter plaatse storten en de zogenaamde schuifmethode. De bovenbouw wordt in zijn totaliteit uitgevoerd in voorgespannen beton ; gedeeltelijk in grindbeton, gedeeltelijk in lichtbeton.

 

18-11-1979  Er waren dagen, dat men binnen- in de brug kon bekijken. Met de camera in de hand werd daar gretig gebruik van gemaakt.


 

18-11-1979.


 

18-11-1979.


 

02-12-1979.


 

02-12-1979.


 

Lente 1980.


Stichting Brugfeesten 1980.

Er werd een Stichting Brugfeesten 1980 in het leven geroepen. Hierin hadden inwoners van de Gemeente Bergen en de Gemeente Meerlo-Wanssum zitting : Huub Schönberger - Ed van de Berg - Wim Schrover (allen uit Well) - Jan Daemen (Bergen) - Wiel Vogels (Wanssum) - Albert Rouschop en Pierre Beterams (uit Blitterswijck) 

Door dit bestuur werden, m.m.v. veel verenigingen, een aantal  grote evenementen georganiseerd, die vooral waren bedoeld voor de inwoners van de beide gemeenten.

Zomer 1980.


Brugfeesten.

De overweldigende belangstelling voor de Lozo beurs van 8 en 9 nov. sloeg over op vrijwel alle evenementen die de Stichting Brugfeesten 1980 met een groot aantal Wellse verenigingen die als gastheren fungeerden-op touw zette rond de opening van de nieuwe maaoeververbinding. Men vond het feit op zich belangrijk genoeg om er een feest omheen te bouwen!

Veel belangstelling was er b.v. voor de beroepenmanifestatie i.s.m. LBO, MAVO, HAVO / VWO. Idem dito voor de grote spel-instuif voor de kinderen.

Hoogtepunt was de openingsdag woensdag 12 november. Er was behalve de feestelijke opening op de brug zelf, een stijlvolle gezongen Eucharistieviering met de 13 pastores resp. rectores van beide Gemeenten, die voorgingen. Burgemeester Meijer van Bergen en Burgemeester Dittrich van Meerlo-Wanssum hielden toespraken, alsmede stichtingsvoorzitter dokter Hub Schönberger. Alle koren van beide gemeenten verzorgden een openingsconcert.

Een sportkamp werd gewonnen door het team uit Blitterswijck. Liefst 700 bejaarden dansten vrijdag de middag vol en beleefden het feest van hun leven. Men genoot van zang, voordracht en muziek. Ook de vrijdagavond met fanfare- en harmonieconcerten werd een feest op zich.

Ook de historische tentoonstelling in 't Oever onder het motto "Waar de brede stroom der Maas" trok veel bezoekers, met veel intens genoegen bekeek men de de foto's uit verleden tijden.

En ook de beurs van maatschappelijke en sociale instellingen uit de regio alsmede de creativiteits-beurs op zaterdag genoot ruime aandacht van velen. Op zaterdagavond genoten ong. 1000 jongeren van het  muzikale programma dat hun werd voorgeschoteld.

Zondagmorgen 16 nov. werden de Brugfeesten afgesloten met een grote Carnavalszitting van 8 deelnemende Carnavalsverenigingen en joekskapellen tijdens een intergemeentelijk Frühshoppen o.l.v. de Maasjoertse-vorst Vic Timmermans.

De Brugfeesten waren een grandioos succes!


 

December 1980.


 

Overdracht.

Op  woensdag 12 november 1980 werd de nieuwe Koninginnebrug feestelijk geopend door Minister Tuinman. Op die dag werd de Koninginnebrug officieel overgedragen aan Rijkswaterstaat.

De Gilden van Geijsteren en Well betrokken de erewacht. Ook de muziek verenigingen waren present en van de bevolking van weerszijde van de Maas was veel belangstelling.


 

Januari 1981.


Maker van deze foto's:

De maker van deze zwart - wit  foto's, Sjef Vink van 't Moleneind, ontwikkelde ook zelf in zijn doka deze foto's. Vandaar de verschillende afmetingen. Het geheel geeft een mooi beeld van de bruggenbouw.

Blijvende herinnering.

In de Grotestraat (tegenover nr.42) onder de eikenboom werd een blijvend monument onthult in de vorm van een dikke steen, die opgebaggerd werd in een van de grindgaten nabij het Leukermeer.

Ook kwam er een plaquette, met de tekst: Ontmoeting door overbrugging.


 

 "Ontmoeting door overbrugging"

Heb jij nog foto's van de brug? Laat het even weten aan de webmaster.