Zoek

Elsteren

De naam zou samengesteld zijn uit  'Elster en Rode'. ELSTER zou betekenen moerassig gebied en RODE: ontginning, omgeploegd land. De naam kan ook afgeleid zijn van de els. Deze boomsoort komt algemeen voor in moerassige gebieden. Als je deze boom doorzaagt kleurt de stam oranje-rood.

Het is moeilijk na te gaan waar de naam precies vandaan komt, maar de eerste vermelding is al in 1251 (Anno domini millesimo CC quinquagesimo primo), wanneer de weduwe Mechtildis van Geijsteren en haar zoon Ludolf, advocaat te Straelen, een rente schenken van dertig Keulse denarieën uit hun goed Elster te Welle, aan het klooster ter Bethlehem in Doetinchem.

In het oudste cartularium (middeleeuws register van akten en oorkonden) van Well is in 1447 sprake van "Elslar".


 

Detail van een kaart uit 1813


 

De online kadastrale kaart van Well. Ga naar DEZE pagina.


 

Detail van de Rivierenkaart in 1849.


 

Uit de krant van 12-10-1867. Grondverkoop op het Kesseling.


 

Hoeve 'De Keseling'.

Als je vroeger vanuit het dorp via de Nicolaasstraat richting het Elsteren ging passeerde je eerst de inmiddels verdwenen Liensebrug. Een paar honderd meter verder stond het eerste huis: De Keseling. Het gebied daar heette "Op het Kesseling". In dit pand woonde de familie Theodoor en Gertrudis Derckx - de Rijk. Ze hadden 14 kinderen, waarvan er zeven vroeg stierven. In 1932 kwam het pand in bezit van Dr. Richard Wolters, eigenaar van kasteel Well. Het huis is in beslag genomen als vijandelijk vermogen door de Nederlandse Staat, Wolters was immers een Duitser. Na WO II op 12-04-1949 werd het pand en 12 roei grond te koop gezet en op een veiling verkocht aan Wim en Dien  Eikmans - van Dijk. Later is deze boerderij afgebroken en is er een nieuw huis gebouwd op het adres Elsteren 4.


 

Het nieuwe huis van de familie Eikmans-van Dijk.


 

Café-boerderij 't Kruufke in 1935.

Handrie Eickmans nam in 1920 deze woning over van zijn ouders Willem en Petronella Eickmans-van de Munckhof.  Hij had als bijnaam Kruufkes Handrie. Later bewoond door zoon Huub en weer later door kleinzoon Sjaak Eickmans. Huidig adres Elsteren 3.


In het Elsteren staat een oude boerderij centraal met de naam Gulickshof, vernoemd naar de toenmalige laatmiddeleeuwse eigenaren Van Gulick.

De Gulickshof geldt als de oudste boerenhofstede in Well.

Voor de boerderij heeft een oliemolen gestaan, waar olie geslagen werd. Hiervoor waren in de kelder, waarvan de muren zo’n 75 cm. dik zijn en die een prachtig kruisgewelf heeft, diverse stutten langs de muur aangebracht, waar de olievaten werden opgeslagen.

In 1938 kwam de familie Wim Rijs-Heijligers hier te wonen. 


 

De nieuwe woning op Elsteren 5 waar de familie Jan Swemmers woonde.

In 1949 is de oude boerderij die er eerst stond onbewoonbaar verklaard en is deze woning gebouwd. Zie ook pagina familie Swemmers-Janssen


 

Piet en Betje van de Beuken kochten in 1958 het pand Elsteren 11. Daarvoor hadden ze in Castenray, Ysselsteijn en nog een jaar in Millingen gewoond. Voorheen woonde hier de fam. Joseph Theunissen. (bijnaam Kèrsen Joep). Theo Laarakker maakte deze foto op 02-06-1977.

Ten tijde dat de familie Derickx hier woonde (1800 en eerder) heette deze boerderij "Burgershof".


 

Uit de krant van 17-02-1866.

In 1867 werd boerderij de Baand verkocht aan Michiel Achten, die het weer doorverkocht aan zijn broer Peter. Deze woonde er tot aan zijn dood in 1908. Daarna kocht Giel Koppes de boerderij met de percelen grond. In 1926 stond ook deze boerderij onder water en moest de familie Koppes evacueren.


 

In 1942 lieten Giel en Nel Koppes deze nieuwe woning bouwen op het Elsteren 8. Daarvoor stond er een boerderij die men ook "De Bond" noemde. Deze oude hoeve is gesloopt. Het echtpaar had de bijnamen Bondse Giel en Bondse Nel.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 03-04-1951.


 

Overstroming in 1995. Telkens als de Maas ver buiten de oevers treedt is het Elsteren niet meer bereikbaar over de weg. Slechts met een roeibootje is de bebouwde kom in de Grotestraat bereikbaar. Rechts vooraan ligt hoeve 'de Bond'.


 

1995. Ondanks keihard werken en alle getroffen voorzorgsmaatregelingen kwam de bloemenkas na 13 maanden voor de tweede keer onder het Maaswater te staan. Het was een bizarre tijd voor de familie Huibers-Janssen. In 1998 werd de Kezeling door Jan en Katelijn Huibers verkocht. Het gezin verhuisde naar de Nicolaasstraat.


Woningen in het Elsteren met huisnummers. Foto's MaTiKo.


 

Komend vanaf de Elsterendijk sluit de weg door het Elsteren aan op de Nicolaasstraat.


 

 De chrysantenkas van de Kezeling in 2009, als de avond valt.


 

Voorjaar 2010 in het Elsteren met een hoge bloeiende Meidoornhaag.


 

Zie ook: pagina bewoners Elsteren.

Martin Philipsen (getrouwd met Mia Rijs) schreef een prachtig boek over het Elsteren en de rest van Well. Het boek is nog te koop zolang de voorraad strekt.