Zoek

Halve Maan en Vossenheuvel

Gebied de Halve Maan - Vossenheuvel rond 1900.


 

Halverwege de kom van Well en Bergen ligt de Halve Maan. Misschien is dit waarom dit gebied zo heet.

Op de Halve Maan staan 13 woningen. De jongste woning dateert uit 1966. De oudste woning heeft als bouwjaar 1884 en ligt aan de overkant van de Oude Baan, huidig adres Halve Maan 5. Aan de Halve Maanseweg staan 6 woningen. 

Gebieden op de Halve Maan waren o.a.:  Op gen Holl - Hollend - Hollkant - Houtland - Hollerbroek Hollschestraat - de Fack - het Smeelen - de Vossenheuvel. 

De naam Op gen Holl betekent: in de buurt van een drassig, veenachtig gebied. De lang geleden afgebroken boerderij  'de Holl' lag tegenover het huidige adres Halve Maan 4 en daar ligt een rietkoel waar ooit eens turf uitgegraven is.

De naam Fackt is ontleend aan het Germaans en Frankisch woord Fakker, een nederzetting zoals Holl - Baij - Beij - Sterberg en Wehr. Namen die op de Halve Maan voorkwamen en nog steeds voorkomen. 

De boerderij uit 1884.


 

Halve Maan 5.


 

Hoeve de Grote Muys (vroeger Meuws genaamd) van de familie Peter Haumann-Wijnen. Nu adres Halve Maan 3.

De tekst van een dokument van de vroegst bekende eigenaar van boederij de Meuws uit 1470 luidt: Op ghen Holl. Primo Bartholomeus Ghenen van sijne hoff mit al sijnen toebehoeren aldaer van alder gelegen nijet dairvan uitgenomen noch gescheyden op Sinte Remeys dach toe tijnse XV111 vlems te winnen mit dobbelen tijns, wanner sich dat gebeurt end is dair voir sijn erfftijnsguet. Idem noch van den selfen hoff vursch op Sinte Andries dach toe pacht 111J malder rogge.


 

Hoeve de kleine Muys van de familie Dries Nijsen-Weijs. Halve Maan 1.


 

Asperge steken in 1973 bij de familie Toon en Mien Leenen-Verhoeven. Halve Maan 10.


 

De Woning fam. Luijpers - Kersten op de Vossenheuvel 5.


 

De Sterberg.


 

Vanaf De Vossenheuvel.