Zoek

Hoenderstraat met Plankenweg


Romeinen

De grote Romeinse heirweg van Tongeren naar Nijmegen, die in totaal 148,847 km.lang was, toendertijd uitgedrukt in 67 leugae, had halverwege bij Well een knooppunt. Daar bij die Maasovergang werd hij doorkruist door de oude verbindingsweg met Trajana, het tegenwoordige Xanten. Een deel daarvan is nog lang bewaard gebleven in een oud landweggetje, de Plankenweg. (tussen Hoenderstraat 33 en 35).
Vanaf de Maasovergang en het eerste stuk van de Hoenderstraat leidde deze weg door het broek in de richting van Xanten. Dwars door het winterbed van de Maas. Geregeld was er hoog water en om toch de verbinding te handhaven bouwden de Romeinen een houten brug op palen: "de Plankenweg".
 

De Plankenweg. Links loopt deze weg door tot aan de Molenbeek.


 

Franken

Later streken hier Frankische stammen neer, waarvan met name in de Hoenderstraat vondsten gedaan zijn. Midden in Well moet een deftige familie gewoond hebben, want bij het effenen van het terrein voor de bouw van de nieuwe kerk werd op 15 juni 1956 ( St. Vitus) onder de huidige sacristie een grote cirkel met een aslaag ontdekt,die aangaf waar de Franken hun begraafplaats hadden.
Verder werden in de gegraven sleuven voor de kerkfundamenten allerlei vondsten gedaan: urnen, handvatbeschermingen van krijgsschilden, z.g. umbo's, lanspieken, een gedeelte van een sabel en een grote ijzeren spijker.
Dit alles is nu nog te bezichtigen in het Venrays Museum, waaraan een deel door het Wellse Kerkbestuur in bruikleen werd gegeven.


Naam

Het was een belangrijke plek in Well en de naam Hoenderstraat is dan ook een historische naam. Hoen heeft helemaal niets te maken met hoenders/kippen, maar is een Frankisch begrip voor 100. In de Duitse taal is 100 Hundert.
Een hoenschap was een gemeenschap van 100 personen/gezinnen en ook in de Bijbel vinden we het verhaal van een honderdman, een bevelhebber over 100 soldaten. Well heeft overigens ook een kapelaan met de naam Petrus Hoen gehad. Al voor het jaar 1669 bestond deze naam en eerder schreef men Hoenderstraet.


 

Tot ongeveer anderhalve eeuw geleden was de Hoenderstraat de straat, waardoor ook veel Kasteelbewoners hun laatste gang maakten.
Bij de oude kerk was immers een grafkelder, waar verschillende mensen van adel begraven zijn. In 1878 werd hier de laatste kasteelbewoner, de freule Marianne von Evers, bijgezet. De eerste grafkelder was aan de Maaskant, de laatste, aan de kant van de Schoolstraat (nu Grotestraat ) naast het altaar.


 

Uit de krant van 01-04-1935. Aanbesteding woning Ser Kessels, nu Hoenderstraat 10.


 

Pension Ser Kessels, eind jaren '30.


 

De pastorie - Hoenderstraat 16.


De St. Vituskerk ligt al sinds 1958 aan de Hoenderstraat. Tegenover de sacristie van de kerk ligt de pastorie. Deze werd in 1791 door Architect Wirlz uit Geldern gebouwd ten tijde van Pastoor Joannes Franciscus van Hilst, die in 1748 geboren werd in Hasselt. Hij was van 24 juni 1779 tot 28 augustus 1799 pastoor in Well. Tussen de 1e bewoner Pastoor van Hilst en de huidige bewoner Pastoor Clemens kende de pastorie nog 16 andere pastoors. Vóór 1791 stond op dezelfde plek ook al de pastorie. Dáár begon vroeger pas de Hoenderstraat. Het eerste stuk van de huidige Hoenderstraat, vanaf de Kasteellaan tot de pastorie, was vroeger eigendom van het kasteel en stonden er aan twee kanten hoge lindenbomen. Dit gedeelte werd ook wel de Kleine Kasteellaan genoemd.

Uit de krant van 04-04-1911.


 

De bekende Nederlander Hendrik van Bloem (schilder - tekenaar - etser) maakte begin jaren '50 dit schilderij vanaf de kruising Hoenderstraat / Pastoorstraat.


 

In het pand rechts was voorheen bakkerij / winkel Grad Albers gevestigd en daarvoor woonde de familie Frans Achten hier.


 

Een foto uit 1952, toen het nog dagelijks naar vers gebakken brood rook op de hoek van de Grotestraat / Hoenderstraat.


 

Een gedeelte van de Hoenderstraat in 1968


 

 

 

 

 

Drie ansichtkaarten uit de jaren '50.


 

Woning van de familie van Pinxteren,  het was hier in de jaren '60 een onbewoond pand.


 

De woning van fam. Sjang Jacobs - Roosen in 1952.


 

Hoenderstraat januari 1954. Begin 1950 werd deze straat aan weerskanten opnieuw aangeplant met kastanjebomen, vanaf de Kasteellaan tot aan het elektriciteitshuisje (nu Hoenderstraat 38}


 

Vanuit de kapelanie maakte kapelaan Lebens, in de barre winter van 1953 / 54, deze 2 bovenstaande foto's met uitzicht richting Kasteellaan. Begin 1954 ging de Maas met ijs.


 

In 1958 besteeg kapelaan Lebens met zijn fototoestel de gloednieuwe kerktoren en dit was het resultaat.


 

Dit uitzicht vanaf de kerktoren werd in 1958 gemaakt door Jan Reiniers (schilder Nicolaasstraat).


 

Woning fam. Nöl Albers-Koppes in de jaren '70.


 

De oude boerderij van de familie Jacobs-van Son.


 

Het oude pand werd gesloopt en deze woning werd op Hoenderstraat 31 gebouwd. Zie ook familie Jacobs - van de Ven. 


Totdat de gemeente Bergen na de Tweede Wereldoorlog de straatnamen in Well aanpaste, liep de Kasteellaan door tot de huidige splitsing Hoenderstraat / Pastoorstraat.

Vanaf de pastorie tot aan de Grotestraat bij de nummers 32 en 34 gold de naam Hoenderstraat.

1926. De Hoenderstraat, toen nog gedeeltelijk Kasteelaan tot aan de woning van Toon Coppers, met de prachtige bomenrij. Na WOII werden de linden gekapt omdat de bomen zwaar gehavend waren. Op het einde van de 17e eeuw was de lindenlaan aangelegd door de familie Van Vlodorp, de toenmalige bewoners van Kasteel Well. Links waar later de basisschool werd gebouwd ligt de z.g. " Maria weide".


 

Piet Kessels, die in de vroegere burgemeesters woning woonde, (nu Huibers-Krebbers), maakte deze foto van het hoog water in 1926. Zijn tuin liep ver door. In de jaren '30 bouwde zijn broer Ser (pension Kessels) een woning op het huidige adres nr.10 . Rechts steken de tuinderskassen van de Gebr. Simons nog net boven het hoge water uit.

Ook de echtgenote van Piet, werd vaak op de foto gezet door haar man. In die tijd was het bezit van een fotocamera een zeldzaamheid. Piet was een welgestelde koopman .

Het gezin Kessels - van Dijck had vier kinderen: Sjaak, die naar de USA emigreerde.  An, bleef ongehuwd nadat ze een verkering moest uitmaken van haar ouders en woonde later in Venlo. Herman, hij vertrok naar Velden en bouwde daar zaal / café de Blokhut. Kareltje, deze zoon was gehandicapt en stierf op 12 jarige leeftijd. Zijn graf is nog steeds te zien op het oude kerkhof aan de Maas.