Zoek

't Zand

De bebouwing in 1883 van de regio Boskamp, Lamerskamp en 't Sand.  Het gebied dat nu 't Zand, Lammerskamp en Elsterendijk heet. Ook een stukje van de huidige Sterrenbos hoorde bij 't Zand, waar o.a. de woning van fam. Sjang Peters-Tunnissen staat.


 

't Zand in 2022 en in 1922. 


 

't Zand in 1951.

Bij het rode kruisje ligt de boerderij van de familie Kusters-van den Winkel, hoek 't Zand - Sterrenbos.


 

Woning Toon en Bertha Lenssen-Haumann, destijds adres 't Zand E 192.


 

Uitzicht vanaf Jacob Roosen-Sijmons. Rechts woning fam. Jacob Lenssen-Stevens.


 

Het voetbalveld van E.W.C.'46 lag van 1961-1973 in de Sterrenbos. Op de achtergrond zijn de huizen van 't Zand te zien.


 

Tandartspraktijk Harrie Daudey, voorheen woning familie Jacob en Mia Roosen-Sijmons. 't Zand 15.


 

Nieuwe Venlosche courant 13-11-1936. Ingekomen stukken, vergadering gemeenteraad Bergen.

Woning familie Dries en Hanna Cornelissen-Sijmons. Nu 't Zand 9. Het huis werd in 1937 gebouwd, in juni van dat jaar trouwden Dries en Hanna.


 

't Zand in 1965.

Links naast het rode kruisje ligt het huis van Dries & Hanna Cornelissen (nr.9), links er naast ligt het huis met varkensstallen van Wiel & Riet Smits (nr.7). En links van Smits de twee-onder-een-kap-woning van Broer & Carla Klabbers (nr.3) en Martin & Koos Peters (nr.5) Op de plek van de stallen kwam later de Zandsehof.


 

Woning van de familie Bol en Nel Dura-Tewiszen.


 

Woning van familie Martens-van de Winkel, 2e huwelijk Kusters-van de Winkel.


 

De familie Kusters verhuisde naar de Gun bij Swolgen, maar keerde na korte tijd weer terug naar 't Zand.


 

Slopen van het pand Kusters-van de Winkel. Links ernaast is hun nieuw huis gebouwd, nu adres 't Zand 54.


 

Nieuwe huizen worden gebouwd op de woeste grond in 't Zand.


In de raadsvergadering van november 1960 kreeg de verbindingsweg tussen 't Zand en de Vissert de naam Lammerskamp.

Volgens oude kronieken bestond "het Sand" al zeker twee eeuwen geleden. Toentertijd stonden er al verschillende woningen en werd er op deze zandgrond veel vlas verbouwd, die de boerinnen voor hun huishouden zelf sponnen. Ze lieten het op 't Sand weven en hadden zodoende stevige doeken en lakens in hun linnenkast.

De dienstbode, de meid, kreeg bij haar loon met Pasen "de toebaat", een flink stuk linnen cadeau. In ieder dorp in de Peel en aan de Maas werd gebraakt, gehekeld, gezwongen en gesponnen, termen die bij de vlasverweking gebezigd werden. Dan werd de hulp van de wever ingeroepen en kletterden en rammelden de weefgetouwen dag en nacht.

Zo ook op 't Sand.

Een zekere Petrus (Pierre) Cox uit Horst trouwde zo'n twee eeuwen geleden met Hermine Willems uit Well en vestigde zich op 't Sand. Hij richtte er een groot Weefhuis in en werkte daar met verschillende arbeiders. Zijn schoonzoon Jean Henry (Hendrik) Korting (Wèver Hen) *Uedem (Dld) 07-10-1782, volgde hem op. Hij trouwde in Bergen op 26-01 met Elisabeth Cox *Well 26-07-1784.

De opkomst van kleine fabriekjes betekende de doodslag voor het 'Wellsche Weefhuis', maar in ieder geval is de naam 't Sand / Zand met de aangrenzende Zandse Hof bewaard gebleven.

In het Boerenbondmuseum van Gemert, krijgen Wellenaren een demonstratie linnen weven.


De naam Zandsehof was een suggestie van de toenmalige Dorpsraad en werd op 12-09-1995 door de Gemeenteraad goedgekeurd. De weg is doodlopend, maar met de huizen eromheen ontstond er als het ware een hofje.

Zandse Hof.


Impressie 't Zand april 2010. Foto MaTiKo


 

Het huis van de fam. Jacob Lenssen-Stevens, later They en Nelleke van Els-Lenssen, staat met de voordeur aan de Lammerskamp, maar kreeg het adres 't Zand 6.

Vroeger heette deze plek Lamerskamp. Toen woonde hier het gezin Peter Seger Hofmans *Sint Anthonis 27-12-1797 †Well 16-05-1888. Gehuwd in Bergen 25-04-1825 met Hendrina Janssen *Well 23-02-1799 †Well 06-12-1875.  Ze waren eigenaren van het huis - twee percelen bouwland - een perceel heide en een schaapweide.


Zie ook bewoners van 't Zand