Zoek

Weideweg. In Well zegt men: Wèèjse straot

Begin 1900. De weg vanaf de Grote Waaij richting het dorp, ter hoogte van de bocht bij de Mariakapel. Links af noemde men de weg naar de Sluis. De oude St. Vituskerk staat in de verte aan de Maas.


 

De Weideweg loopt vanaf de afslag op de N 271 tegenover de Grote Waaij, via een bocht naar rechts bij de Mariakapel, naar de Grotestraat naast de brug. Wanneer de weg de naam Weideweg heeft gekregen is bij het archief niet bekend. Op oude kadasterkaarten wordt deze weg de "Weg van Well naar Kevelaer" genoemd.

Destijds was de huidige Weideweg een veldweg. De Mariakapel was eigendom van de Grote Waaij. Tegenwoordig is de grond waar de Mariakapel op staat gemeentegrond.

 


 

Uit de krant van 02-07-1935. Gedeelte van het verslag van de Raadsvergadering over wegverbetering in de gemeente Bergen. Uit geen enkele kadastrale legger en kaart blijkt overigens dat deze weg eigendom was de Grote Waaij en geen publieke weg.


 

Uit de krant van 28-11-1938. Agendapunt Raadsvergadering gemeente Bergen.


 

Uit de krant van 01-12-1938. Uit het verslag van de Raadsvergadering.


 

De Grote Waaij

Leonardus Peters, geboren 08-08-1769 te Wanssum, kocht na de Franse tijd 'De Groote Waaij'. Tot ca.1900 bleef dit het stamhuis van de familie Peters.

In de uitgave van september 1919  van het maandblad de Maasgouw schrijft zijn kleinzoon Gerard Peters, (Rentmeester van kasteel Well en tot 1918 burgemeester van de gemeente Bergen) :

Hierbij moeten wij opmerken dat in den laatsten tijd in officieele stukken en bekendmakingen — ook op het kadaster — maar steeds geschreven wordt Groote en Kleine WEIDE. Deze schrijfwijze is absoluut verkeerd en ik wil een bescheiden poging wagen de verminking te herstellen. De wijze, waarop die naam in het Wellsche dialect wordt uitgesproken, geeft duidelijk aan, dat hier niet WEIDE is bedoeld. Het Hollandsche „aai" wordt hier uitgesproken „èj" , zoo in: krèj (kraai); wèjen (waaien); mèjen (maaien).
Men zegt daarentegen; weide, eik, leiden, breien, enz.; in den volksmond heeten de genoemde hoeven : de Groote en Kleine Wèj,  het is dus beslist onjuist van „Weide" te spreken.

Foute benaming:

Veel Wellse mensen weten niet eens dat de weg deze naam heeft, er staat nergens een straatbordje. Maar Gerard Peters zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist dat de gemeente Bergen deze weg officieel de naam 'Weideweg" heeft gegeven in plaats van de Waaijse straat. In de volksmond wordt deze weg door veel mensen de Wèèjse straot genoemd.

Overstroming van de Maas op de Weideweg in 1958.


 

De Grote Waaij met links onder de afslag Rijksweg - Weideweg.


 

De Mariakapel aan de Weideweg.