Zoek

Excursie naar Kilsdonkse Molen

20-09-2016

Wellse inwoners die zich hiervoor interesseren kunnen mee.

Op 15 oktober 2016 wordt er een bezoek gebracht aan de Kildonkse molen.

Deze molen, gelegen in het beekdal van de voormalige waterloop van het riviertje de Aa is uniek in zijn soort. 
Het is een molen met een gecombineerde aandrijving: een zogenaamde watervluchtmolen. De molen  maalt meel met de wieken op de wind en slaat olie door het rad op waterkracht. Ze komen niet meer voor in Nederland en zijn ook in het buitenland uiterst zeldzaam. De oliemolen heeft een, voor Noord-Brabant, zeldzame dubbele inrichting die wijst op een grote productiecapaciteit. De combinatie van deze elementen maakt het molencomplex volstrekt uniek op internationale schaal.

Meer info: www.kilsdonksemolen.nl

Heeft u interesse om mee te gaan?

Vertrek om 09.30u bij de Buun.
Na aankomst ontvangst met koffie/thee en Kildonkse Molenkoek en uitgebreide rondleiding. 
Het geheel duurt ongeveer 2 uur. 
De kosten zijn € 3,65 voor de koffie en koek, € 3,50 voor de rondleiding.

Opgave voor 8 oktober u bij Joost Schoenmakers E-mail: schoenmakersjoost@gmail.com
Als u zich opgeeft geef dan ook door of u met de auto mee rijdt voor het vervoer.
Meerijkosten in onderling overleg.