Zoek

Bijzondere archeologische vondst

19-04-2023

Nabij de vroegere parkeerplaats Sterrenbos 1

Als voorbereiding op de realisatie van de nieuwe rotonde aan de N271, wordt in Well archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een interessante vondst gedaan: een verzilverde knoop van +/- 2 centimeter met daarop het cijfer 2.

De knoop zat in een oude akkerlaag vlakbij een voormalige 19e-eeuwse boerderij aan het Sterrenbos in Well. De knoop dateert uit de periode 1804-1814 en behoort toe aan het 2e Régiment de Lanciers de la Garde Impériale (Keizerlijke Garde) van het leger van Napoleon Bonaparte. Deze Hollandse formatie had als belangrijkste taak het beschermen van de uitvoerende en wetgevende macht van de Franse Republiek. De Keizerlijke Garde was een belangrijke machtsfactor voor Napoleon en volledig aan hem toegewijd.

Een mogelijke verband kan gelegd worden met Baron P. W. de Liedel de Well. De baron was eigenaar van de boerderij waarvan de fundamenten zijn aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek. De Baron was namelijk Frans gezind en kamerheer van Napoleon. Hij veranderde zijn naam zelfs in het Frans.

Bron: gemeente Bergen (L)