Zoek

Maria van Zeven Smarten

In 1705 bouwde de op de kamp wonende Dereck Daemen 't eerste kapelletje (Heilig huisje) aan de veldweg aan de weilanden van Well richting de Maas naar Maashees.

Wat hem hiertoe bewoog is niet met zekerheid te zeggen, maar in de 17e - 18e eeuw maken de Franciscanen zich in Nederland sterk voor de verering van de zeven smarten van Maria.
De zeven smarten zijn:
- de voorspelling van Simeon dat een zwaard haar ziel zal doorboren
- de vlucht naar Egypte
- het verlies van de 12-jarige Jezus in de tempel
- de ontmoeting met Jezus die het kruis draagt
- de kruisiging
- de afname van het kruis
- de graflegging.

Waarschijnlijk was het kapelletje van origine dus ook al toegewijd aan Maria van Zeven Smarten.

In 1886 liet Peter Hannes Daemen het beschadigde kapelletje herstellen. In de loop van de jaren had het veel geleden van hoog water, ijsgang, baldadigheid en landlopers. In 1893 liet de familie Daemen er een nieuw beeld van "Onze Lieve Vrouw ter nood" in plaatsen, vervaardigd door kapelaan J. van Soest, een priester-kunstenaar. Dit beeld ging door het hoog water van 1926 verloren. De kapel werd 1923 herbouwd door Gerardus Daemen en hij plaatste in 1926 een eenvoudig Vesperbeeldje van de Moeder van zeven smarten in de kapel.

Uit de krant van 06-09-1935


 

Eigenaar Hay Daemen en enkele vrijwilligers schilderden de kapel in 1982 op en Hay plaatste een nieuwe plaat met tekst, zoals hierboven afgebeeld staat. 

 


 

Het jaartal van oprichting en herstel staat in deze siersteen gebeiteld. Op de top staat een smeedijzeren kruis. 


 

Met de komst van de watergeul tussen Well en Ayen is het kapelletje op 4 juli 2015 ca. 500 meter richting Kamperweg verplaatst. Nu staat het nabij de Piloriushof van de fam. Thijssen. Om 07.30 uur arriveerde de kraan en vrachtwagen en om 11.00 uur was de operatie van het 30.000 kg. wegende gebouwtje klaar. Ondanks de hitte van ca. 40º liet de Heilige Moeder Maria zich gewillig verplaatsen en ging alles goed.  De kapel staat onder beheer van de familie  Verberne -  Daemen ( Sint Rochus Stichting Erven Vincent Daemen). Een nazaat van de stichter van de kapel, Teun Verberne, de zoon van Willy en Pierre, droeg zorg voor o.a. de vergunning bij de gemeente Bergen. De stichting verkocht de grond waarop de kapel stond aan Rijkswaterstaat en kocht een ander stukje grond.  De fam. Daemen zorgt al generaties lang voor zowel de Sint Rochus kapel (op de Kamp) als voor dit "Maria van zeven smarten" kapelletje.   

 

Teun Verberne met zijn ouders Willy en Pierre Verberne - Daemen.