Well en zijn historie

In de rubrieken over de historie van ons dorp Well vindt u allerlei verhalen, foto's, gedichten e.d. over de inwoners van nu,  maar ook van vroeger.

Over hun huizen, boerderijen en akkers. Over hun beroepen en hun taal. Over het leven in ons dorp in al zijn varianten. Over het leven aan de Maas, die zo'n belangrijke rol speelde in het ontstaan van ons dorp.

Hoe is Well ontstaan?  Hoe komt Well aan zijn brug?  De betekenis van de naam en het wapen van Well.  Het onderwijs.  Well en de Maas. Winkels - Cafés - Landerijen - Boerderijen. Hoe zag Well er uit na de tweede wereldoorlog?​

En daarnaast ook het leven in en om het Kasteel.

De foto's worden met regelmaat aangevuld. Wilt u meer (oude) foto's en ander historisch materiaal  bekijken, kom dan eens op donderdagmorgen op bezoek in ons Archief Well.


 

 


De historie, de geschiedenis van Well gaat ver terug, tot vóór onze jaartelling.

Méér dan 2000 jaren geschiedenis, dat is wat we met zekerheid kunnen zeggen aan de hand van gevonden bodemschatten. Op verschillende plaatsen in ons dorp e.o. zijn archeologische vondsten gedaan: uit het Stenen Tijdperk, de IJzertijd, de Gallisch-Germaanse cultuurperioden en ook uit de tijd dat de Romeinen hier waren. In de omtrek van Well werden o.a. gevonden: stenen bijlen - een bronzen zwaard en vele urnen. Ze worden bewaard in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Op de Wellsche Heide, nu de Hamert genoemd, is een groot grafveld blootgelegd. Hier werden een groot aantal Gallo-Germaanse urnenheuvels gevonden en een zeer rijke verzameling van urnen was het resultaat van de opgravingen.

Onlangs verscheen de Canon van Nederland.

Ook is er een Canon van onze Provincie Limburg.

Die van Well zou in deze reeks zeker niet misstaan.


 

Welkom in Well aan de Maas