Zoek

Grotestraat

De Grotestraat, (in de oude spelling Grootestraat) werd eeuwenlang Gemeynestraat genoemd (dit betekende Gemeentestraat) en later ook "Dorpsstraat".

Een gedeelte daarvan (vanaf hoek Hoenderstraat) werd vroeger Schoolstraat genoemd en die liep (vanaf de Molenbeek) verder door in de Broekstraat.

Tegenwoordig dus samengevat onder een naam: Grotestraat

Aan de Grotestraat liggen Kloosterhof (met seniorenwoningen) en Eldershof. Deze straatnamen herinneren ons het vroegere klooster en de familie Elders-Hoeken die het bejaardenhuis gesticht heeft.


 

Gezicht op Well in 1909 met de Grotestraat, die toen nog gedeeltelijk Schoolstraat werd genoemd. Rechts vooraan ligt een lading boomstammen op de oever, die per schip vervoerd werden. Naast huidig adres Grotestraat 7a liep een karweg naar de Schoolstraat.


 

Foto gemaakt door de Wellse fotograaf Jos Drissen, begin 1900.

Geheel links het pand van slager Thei Koppers die daarna naar de overkant verhuisde en waar toen bakker Karel Janssen in kwam wonen.


 

Overstroming in de Grotestraat ca. 1910.


 

De Grotestraat ter hoogte van het huidige kermisplein zoals het er uitzag tussen 1905 en 1910. Ook deze foto werd gemaakt door Jos Drissen †1916. In de verte links zijn de nieuwe huizen te zien, nu Grotestraat 66 met het ovale raam in de zijgevel en nr.64.

In 1905 werd nr. 66 gebouwd en in 1910 nr. 64, beiden op het voormalige perceel van de 'Kasteelsche Barakken'. De woning uit 1905 van Sijberts op nr. 66 is na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. In 1953 is hier nieuw gebouwd. In pand nr. 64 is later door de fam. Schambergen de voordeur verplaatst naar de zijgevel.

Het straatje rechtsaf naar de Maas noemde men 't Beckersströtje, dit om dat er eerder (vanaf 1830) op nr.37 een familie Beckers woonde.

In het herenhuis woonde in de tijd van deze foto de weduwe Aleida Otten-Nass die er een winkel had annex café "de Leeuw". Te zien is dat vanaf dit herenhuis de straat is beklinkerd met kinderkopjes en de trottoirs waren gelegd met Maaskeien. Deze bestrating liep door tot aan de kerk. 

Vanaf zaal 'Onder de Linden' t/m de Marechausseekazerne was de Grotestraat niet verhard en dat gedeelte noemde men in de volksmond 'het Hitje'.


 

Rond 1930.  Rechts de bomen in de tuin van de Marechausseekazerne.

Links huidig adres Grotestraat 88. Deze dubbele blok werd gebouwd in 1927. Daarnaast de lage woning van Sjang en Betje Simons-Coenders, waar daarvóór de weduwe Daemen - Sijberts woonde met haar dochter Jozefien. En de buren van Sjang Simons was het echtpaar Helm Zegers-Anna Drissen, die een winkel hadden.


 

Foto uit 1931 vanuit de kerktoren.

Het pand aan het huidige adres Grotestraat 11 werd in 1973 voor het eerst getekend door Jan de Beijer. Van 1782-1905 was de kasteelheer eigenaar en het stond sinds 1860 bekend als café 'Den Blindeman'. Baron Franz von Schloissnigg liet hier ca.1880 dit pand (zoals op de foto) bouwen. In de tijd dat deze gemaakt is was het bewoond door de familie Michael Janssen (brievengaarder) en Marie Cecilia van der Zanden en er was een postkantoor in gevestigd tot 1932. Daarna werd het weer café en heeft diverse keren van eigenaar gewisseld en werd diverse keren verbouwd. Zie ook pagina: het Veerhuis fam. Drissen 


 

1933. Links de woning van het echtpaar Antoon Vos en Elisabeth Cornelia Janze en verder de kapelanie met daarachter de St. Vituskerk.

De kapelanie was eerder bewoond door de notaris familie Ribbergh.


 

De Grootestraat in 1935.

De huizen rechts van Hein Brauers en Jo Thissen waren kortgeleden gebouwd. Links zaal Onder de Linden met het smalle café - woonhuis dat Mantje Klabbers in 1927 liet bouwen 

De huidige panden Grotestraat 94 en 92 werden in 1936 gebouwd op de lege plek naast het smalle café-pand.


 

De woning van fam. Piet Arts - Peters. Nu Grotestraat 18 en 20.


 

Nöl Reiniers, postbode en destijds woonachtig in de Hoenderstraat, vertelde:

"Enkele jaren voor zijn dood in 1976 heb ik enkele keren een onderhoud gehad met pastoor Driessen en vertelde hem dat ik na de oorlog van 1946 tot juli 1948 in het half verwoeste huis van de fam. Arts gewoond had. Dit pand lag aan de Grotestraat waar nu de dubbele woning van de gebroeders Groenen staat. Van het oude huis was de helft door granaten weggeslagen.Toen ik vanuit de kelder die onder het weggeslagen gedeelte lag, het keldergat (wat ook grotendeels weggeslagen was) opruimde, ontdekte ik, dat beginnende bij het keldergat, zo'n 30 cm. onder de oppervlakte een gewelfde, circa 50-60 cm brede gang. Welke vol puin zat, dit gewelf liep in de richting van het nog overeind staande stuk huis en verdween schuin in de fundering. Toen later het huis gesloopt werd kwam er een mergelstenen put voor de dag. Deze put ligt precies op de noord-oost hoek onder het huis van Groenen-Gooren nr. 18".

Toen ik dit aan pastoor Driessen vertelde, zei hij het volgende: "Wat gij mij verteld hebt, maakt mijn vermoeden, dat dit de plaats is waar het eerste Kasteel van Well gestaan heeft groter".

Ik weet wel dat bij de bouw van de twee woningen nergens over gepraat is en de put snel onder werd gewerkt. Het moet wel een hele oude put zijn geweest, want in de kelder lag nog een gemetselde put, waar de pomp op aangesloten was.

Bij een onderhoud dat ik had met de aannemer Dhr. Klabbers, kwam het volgende op de proppen: Ik vroeg hem "Wat is er nou eigenlijk voor den dag gekomen in 1947" ? Het pand Arts werd gesloopt. Ik zei: "Het is mij bekend dat er een gewelf schuin naar binnen liep". Hij vertelde toen dat het gewelf nog meters onder het huis doorliep, dat er een mergelstenen put zit wist hij ook. 'Maar, zei Thei, er zat nog meer: dikke brokken natuursteen, met Romeinse schrifttekens er op zijn tevoorschijn gekomen. En alles is, om de nieuwbouw niet te vertragen, afgevoerd als puin".

Pastoor Driessen zal dus wel gelijk hebben gehad, dat daar de 'eerste sterkte' van Well heeft gestaan. 


 

De Grotestraat vóór de oorlog, gezien vanaf de hoek Kasteellaan-Nicolaasstraat-Grotestraat.

De grote bomen begrenzen de tuin van de kazerne, waar na de oorlog het dorpsplein (kermisplein) kwam. Vooraan rechts nog een klein stukje van het huis van Piet Klabbers (nog zonder dakgoot).


 

Fietsers in de Grotestraat in 1941, gezien vanaf de andere kant.

Rechts zaal café Walaria, dat toen aan de linkerkant nog een doorgang had naar de ingang van de nieuwe zaal, die Gerrit Simons in 1935 had laten bouwen. Daarnaast (nu nr.62) de woning met café van de fam. Huub en Guusta Wolbertus - Drissen.

Links de manufacturenwinkel van Willem Geraedts met aan de rechterkant hun woongedeelte (nu nr. 15 en 17) Daarachter Handrie Derks - Jans (nr.19)  en hun buren Piet Linders-Verkoelen (nr. 21)


 

Het midden van de Grotestraat vóór de oorlog.

Rechts: (met de linker voordeur) het huis van bakkerij Karel Janssen met blijkbaar nog een stokoud pannendak. De rechter voordeur was de ingang van het snoepwinkeltje van Koos Janssen, de zus van bakker Karel. Zij was eerder getrouwd geweest met Aloysius Sprenkels. Het pand met de markiezen is de Coöperatie.

Links: de winkel van Han Surgers-Franssen en daarachter slagerij Thei Koppers.


 

Het laatste stuk van de Grotestraat net na de oorlog. 

Het ergste puin is opgeruimd. Op de achtergrond de kruising met de Kasteellaan en de nog onverharde Nicolaasstraat. Links een hek voor de tuin van de kazerne, nu het dorpsplein. De kazerne was vanaf de andere kant van de Maas kapotgeschoten, vandaar ook dat alle huizen in het directe schootsveld aan de andere kant van de Grotestraat in puin lagen. Aan de linkerkant van de weg het huis van Sraar Stevens. Op de achtergrond (links) dat van Piet Klabbers. Aan de rechterkant het huis van Sjang Simons, dat juist weer bewoonbaar is gemaakt. In 1961 werd dit pand gesloopt.


 

Ansichtkaart uit 1952 met zicht op Well.


 

Hotel-Restaurant-Café 'het Veerhuis', begin jaren '50. Huidig adres Grotestraat 11.


 

Links, (nog net te zien) de Coöperatie, met de afslag naar de Pastoorstraat.  Daarachter bakkerswinkel Wim Janssen. Rechts slagerij Leo Koppers. 


 

Begin jaren '60 vanaf de Baileybrug. Links de timmerwerkplaats van Jan en Wim Huijgen. Voor de woning met winkel van de fa. Huijgen staat nog een kleine noodwoning (met lichte deur). Rechts het Groene Kruis gebouw en het bejaardenhuis complex.


 

Well in 1968.


 

Theo Laarakker maakte in 1973 deze foto vanaf de oude loswal met het straatje richting Grotestraat.

Geheel links op nr. 41 woonde destijds de familie Aad van Loenen, er naast nr. 39A  familie Cees Verdonk en rechts, met de oude muur op nr. 37, de familie Vic Timmermans.


 

Ook van Theo Laarakker is deze foto van de Grotestraat uit 1973. Gemaakt vanaf de Baileybrug.


 

Grotestraat 10 in 1975 met ernaast de brug over de Molenbeek.

Dit pand werd in 2013 afgebroken en er kwam een nieuw voor in de plaats.


 

In 1985 maakte Math Linders uit de Grotestraat deze foto vanuit een luchtballon.


 

2010. Vanaf de hoogste appartementen aan Eldershof, met uitzicht op Kloosterhof, de Grotestraat en op de Maas.


 

2018.


 

Koop- en huurappartementen op het complex dat nog steeds 'Eldershome' heet, aan het adres Eldershof. Dit complex werd in 2011 officieel geopend.


 

Een gedeelte van de Grotestraat met Kloosterhof en Eldershof.