Bewoners van de Grotestraat

Meer gezinnen uit de Grotestraat staan op deze pagina.

Ook bij winkels en cafes & herbergen

Voor het aanleveren van foto's neem contact op met de webmaster  Alvast bedankt!

 

 


 

 ca. 1900. Gezicht op Well en de Grotestraat, die toen nog gedeeltelijk Schoolstraat werd genoemd.


 

Gezin van meester Piet Arts *Well 20-03-1865 †Venlo 21-01-1934 en Maria Peters *Vierlingsbeek 24-07-1877 †Well 13-05-1935. 

Achteraan v.l.n.r. Huub - Mien - Gerard - Jo en Frans. Vooraan: Nelly - vader - moeder en Mia.


 

Nadat hun ouders waren overleden bleven de kinderen Arts in het ouderlijk huis wonen. Dit pand (nu Grotestraat 18 en 20) liep grote schade op in de Tweede Wereldoorlog. Mia trouwde later met Toon Kortooms en Nelly met Bèr Jacobs. De drie paters gingen als missionaris naar de Missie. Jo en Mien (onderwijzeres) verhuisden begin jaren '50 naar een nieuwe woning op de Kasteellaan.


 

Frans, Gerard en Huub Arts. Paters van de HH Harten (SSCC).


 

Dora (1897-1973) en Anna (1899-1972) Hendrix waren dochters van Piet Hendrix en Nel Broekmans. Piet had de bijnaam: Schoester Piet. Ze hadden een schoenenzaak in de Grotestraat die later overgenomen werd door Jos en Jo Verrijdt - Wolters.


 

Fam. Lenssen - Hendrix. v.l.n.r. Nelly - vader Chris - Gerrit - Betsy met moeder An en Huub.

Chris was petroleumventer, hij had de bijnaam 'Ollie Chrieske' hij verkocht diverse soorten (smeer) olie en petroleum en An runde de levensmiddelen winkel. Ze waren op 03-11-1927 getrouwd. Medio jaren '30 hadden ze een nieuwe woning laten bouwen op het huidige adres Grotestraat 12.


 

Moeder Mina Simons - Visser met links dochter Corry, die later met Aloys Verzijl uit Venlo trouwde. Zij woonden in de St. Nicolaasstraat. Rechts dochter Nella, zij trouwde met Bertus Jacobs. dit paar woonde aan de Molenbeek in de Grotestraat nr. 10.  Mina was de echtgenote van  Martinus Simons en vroedvrouw van beroep.


 

Petrus Hermanus Huijgen en echtgenote Johanna Gertrudis Thomassen met hun kinderen  v.l.n.r. Wim - Maria en Jan.

Maria trouwde met Antoon Kopczinski - Jan trouwde met Marie Camps en Wim bleef vrijgezel. Hij woonde in het ouderlijk huis bij zijn broer en schoonzus op Grotestraat 1 vlak naast de brug.


 

De bakkerswinkel  annex graanhandel met de familie van Bommel-Hijnen in 1903. Drie kinderen waren al gestorven. V.l.n.r. Albert, Piet, vader Thei , Truuke, peuter Drikus, moeder Marie, Jan en Joep. Moeder stierf in 1915, vader in 1924. Bakker Joep nam de zaak over en Piet bezorgde met paard en wagen tot 1947. Huidig adres: Grotestraat 25.


 

Zomer 1927. Tonny en Gerard (Sraar) van Bracht - van Lin in de tuin van hun huis. (nu adres Grotestraat 48). In dat jaar waren ze op 22-02 getrouwd.


 

De  huisarts Gerard van Bracht met zijn vrouw Tonny en dochters Wilmy - Lea en Reinée. In 1946 verhuisde het gezin van Bracht-van Lin naar Meerssen waar jongste dochter Birgitt werd geboren. 

Ruim 20 jaar was de in Wanssum geboren dokter van Bracht huisarts geweest in dienst van de gemeente Bergen. Het gezin woonde op Grotestraat 48. Bij hun vertrek sprak Jo Thissen (de Post) een indrukwekkend woord van afscheid namens de bevolking. Het ontroerde de dokter zoals te zien is op deze foto. Ook duidelijk zichtbaar aan de woning zijn nog de sporen van de oorlog.


 

 


 

1963. Staande: Ger - Noor - Pieter - Willy. Zittend: Magda Simons - Vis en Theo Simons. Vooraan Els - Dorien en Magda.

De familie Simons - Vis woonde op Grotestraat 48.


 

Het echtpaar Linders - Verkoelen had een tuinderij en winkel met groenten, levensmiddelen en zaden op Grotestraat 21.

 v.l.n.r. Mia - Harrie - Gerrit - Corry - Huub - Minie en Math.  Vooraan: vader Piet - Joep - Loes en moeder Nel.


 

Uit de krant van september 1916.

Jan Reiniers *1918, geboren en getogen in  de Grotestraat schreef in een boekje over zijn jeugd:

 De haren moest ik laten knippen bij Toon Koenen. Deze Wellse  schoenmaker en omroeper, die rechts naast café Nol Drissen (veerman) woonde, telde 4 cent voor het knippen en Jan Soethof 10 cent. Bij Toon ging het als volgt: Je moest met je knieën op een stoel gaan zitten en vervolgens begon Toon te knippen met een tondeuse. Echter niet alles werd geknipt. Door de slechte staat van de tondeuse en het ongeduld van Toon werd een gedeelte van je haren uit je hoofd getrokken. Als je eenmaal deze pijnlijke gebeurtenis had ondergaan bleef je met een ringetje op je hoofd (net als de paters) achter..... Toen ik wat ouder werd ging ik naar  Jantje Soethof, daar kwam je ongeschonden uit de strijd. 

 

Jan Soethof *Well 28-09-1893 †Well 28-05-1959. Hij woonde met zijn vrouw op E 100 later heette dit adres Grotestraat 56, het smalste huis van Well. Zijn beroep was kleermaker / kapper / postbode. Jan had de bijnaam 'Klèn Pöske' vanwege zijn lengte. Zijn vrouw was Maria Elisabeth van Els *Overloon 26-02-1879 †Well 01-11-1947. Ze waren op 19-04-1934 getrouwd. Het echtpaar was kinderloos. 

Voor die tijd woonden zijn grootouders Jan en Elisabeth Soethof - Philipsen er ook al.  Zijn ongehuwde moeder was Petronella Soethof *18-02-1859.

 

Uit de krant van 28-08-1926


 

Dit is het huis dat Jan Soethoff liet bouwen: Het smalste huis van Well.

Na Jan Soethoff hebben hier Math en Lies Simons gewoond en daarna het gezin Piet en Marie Laarakker-Reijnders. Verder heeft o.a. Joke Brands hier nog gewoond en een journalist die bij de krant werkte. In 1981 kochten Mientje en Antoon Drissen de woning en staan op deze krantenfoto uit 1994. Zij hebben de woning doorverkocht aan neef Gijs Drissen


.

In de Grotestraat, nabij de kleuterschool, kwam Sjef Vink (van het Moleneind) in 1975 Bertus Tax tegen en maakte deze foto. Bertus woonde met zijn vrouw Truujke op Grotestraat 23.


 

In de jaren vijftig troffen deze senioren zich geregeld om een praatje maken. Ze zaten dan aan de Maas op het bankje achter de muur van Anna Otten.

Links Bertus Rutten, met Willem Geraedts.


 

v.l.n.r. Ser Kessels van de Hoenderstraat. Verder Tinus Daniëls, Gerrit Simons (van zaal-café Walaria), Bertus Rutten en Willem Geraedts. Allen woonachtig in de Grotestraat.


 

Wiel Holla *Arcen 02-03-1895 †Venray 27-05-1985

Hij  was schoenmaker en dit echtpaar had ook een schoenenzaak op Grotetraat 13.

Zijn eerste vrouw was Drika Coppers, een zus van Gieneke. Samen hadden ze drie kinderen Huub - Ferrie en Carla (Zus). Drika stierf op 06-09-1928. Ferrie 21 jaar, stierf op 25-03-1944 tijdens zijn Arbeitseinzatz te Koblenz.

 

Gieneke Holla - Coppers *Well 29-08-1896 †Well 23-01-1971

Gieneke kreeg vijf kinderen: Mia - Toon - tweeling Pierre&Giny en  Jan.  De kleine Pierre stierf als peuter op 07-08-1934​.

 

 

 

 

 

 

 


 

Buurtkinderen  ca.1961: v.l.n.r. Louis Verzijl (Nicolaasstraat) - Martien Stevens - Hans Simons en Jan Koppes. Achteraan Mia Josten (Elsteren) - Wilma Simons en Theo Koppes.

 De foto is gemaakt bij de kassen van Bèr Simons met op de achtergrond de bomen van de Kasteellaan. Het huis op de Hoenderstraat werd destijds bewoond door het gezin van hoofdonderwijzer "meister" Pierre Volleberg.


 

Aart van Loenen *Epe 25-02-1934 †14-09-2006 (Boswachter)

Aart, zijn vrouw Dinie en hun kinderen woonden aan het Kermisplein, Grotestraat 41.


 

Vier zusjes Stevens van loodgieter Sraar Stevens. Foto gemaakt door kapelaan Lebens in 1954. In de verte wordt de Baileybrug gebouwd. Rechts achter hun de "Loswal". v.l.n.r. Riny, Annie, Gerdie en Marga.


 

Herman en Cato Koppers - van den Broek.

Hermanus Franciscus Hubertus (Herman) Koppers (Brouwer / wethouder) *Well 16-05-1877 † Well 10-05-1944
Zoon van Johannes (Jean) Koppers en Anna Gertrudis Huberta Diebels. Gehuwd op 22-05-1917 in Liempde met
Johanna Catharina (Cato) van den Broek *Liempde 21-01-1882 †Well 27-12-1944.
Dochter van Johannes van den Broek en Maria Theresia Clercx


Kinderen:
Maria (Miep) Koppers *Well 12-08-1920 †Tilburg.... Gehuwd 28-12-1956 met Frans van Haaren *Venray 01-10-1920 †Well 22-02-1988
Johan (Jan) Koppers  *Well 06-02-1924 †Venlo 20-07-1996 Gehuwd in 1952 met Cristina Theodora Josephina Ariaens *Venray 27-12-1928 †Well 23-12-1996.

 


 

ca. 1930 v.l.n.r. Harry Derks - Miep en broertje Jan Koppers op de binnenplaats van Brouwerij het Hert. Nu Grotestraat 52.


 

Advertentie uit de krant van 22-04-1937


 

Jan Holla en zijn kameraad Jan Reiniers liggen hier gezellig op een zondagmiddag op 'de Bleek' (in het dialect 'de Bleik'), het winterbed van de Maas.

Jan Holla's vader was schoenmaker en had zijn werkplaats achter het woonhuis in de Grotestraat. Jan Reiniers woonde op de Nicolaasstraat 1 en werd evenals zijn vader Ben huisschilder. Op de foto uit de jaren '50 is nog de open plek te zien waar later het huis van Huub en Fien Smits is gebouwd. In het huis links woonde destijds de familie W. Geraedts en in de woning op de achtergrond de familie Reiniers-Vrede. Het was in de tijd dat je voor 10 ct. bij Koenen een Heldro ijsje of in het weekend een zakje friet voor 25 ct kon kopen.  En 's avonds ging je voor Fl 1,25 of Fl 1,50 naar Bioscoop Walaria, naar de film! Zwemmen leerde je destijds van Gerard Kemper (Hopman van de verkenners) in de Maas. Er werd zelfs een heus zwembad gemaakt in de Maas met kleedhokjes en een (koude) douche.


 

Op Grotestraat 62 woonden Nöl en Els Eickmans-Klabbers totdat ze naar 't Elsteren verhuisden. v.l.n.r.  Corry - Marian - Gerry - Henriette en Tiny. Helma was nog niet geboren.


 

Jan en Wil Schonenberg -Janssen.  Wil overleed in 1996 en Jan in 2000. Ze hebben drie kinderen Rob - Ed en Angela.  Jan en Wil runden vele jaren café - zaal "Walaria" 


 

Smits Boer, werd hij genoemd.  Martinus Albertus Smits. *04-07-1897  †27-09-1971


Jarenlang hebben hij en zijn vrouw Maria Lenders *29-10-1905  †06-12-1977 de Guddenhof gepacht, die men nu Hoeve van den Speulhof noemt op Grotestraat 3.

Hierboven op de foto is hij met zijn zoon Sjaak aan het werk op het aardbeienveldje met op de achtergrond het huis van hun buren Jan en Marie Huijgen-Camps.

 

 

Rond 1955 werd deze foto gemaakt in de wei, rechts naast de woning van de familie M.Smits - Lenders in de Grotestraat. Twee dochters van Smits met vriendinnen poseren voor de fotograaf. Staande: Willy Simons (Grotestraat) met Jeanne Smits. Onderaan Rinie Hagens uit 't Leuken, Loes Smits en Sanja Kessels uit de Hoenderstraat.

Sanja Kessels *06-03-1948  †09-04-1968 stierf ook op jeugdige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte.

(foto rechts) Loes * 08-02-1948  †31-05-1972 stierf kort voor haar huwelijk door een tragisch ongeval.

 

 

Zie ook pagina fam. Smits - Lenders

 


 

Math Smits bewerkt in mei 1981 met zijn Belgisch trekpaard zijn land nabij de Maas. Math *Well 18-11-1935 †Well 29-11-1992 woonde zijn leven lang op de Guddenhof die later omgedoopt werd tot 'Hoeve van den Speulhof'. Hij was getrouwd met Cis van den Hoef * Well 14-12-1937 †Nijmegen 30-06-1980 


 

Allemaal meisjes uit de Grotestraat, ca. 1923. V.l.n.r. staand: Leen Koppers - Jet Janssen - Annie Drissen en Jo Arts. Zittend Miet Drissen - Tonny Braem - Mien Arts en Mie Braem.

In deel 2 van WELL sporen uit het verleden wordt deze foto uitgebreid toegelicht. In deel 4 staat bovendien een verhaal over de ouders van Jet Janssen. Zij woonden destijds'met hun gezin in het pand waar nu restaurant 'Brienen aan de Maas is gevestigd. Vader Janssen was postkantoorhouder.


 

Marlies Verdonk in de periode dat ze met vader Cees de firma 'Well Frost" runde, waar men grote porties diepvriesproducten verkocht. Ze deden dit in de oude LLTB gebouw aan de Kasteellaan, (nu het leegstaande winkelpand).


 

Gert Groenen * Well 26-03-1931 †Well 12-12-2005 Getrouwd met Wiegta Gooren. Zij bouwden samen met broer Herman Groenen en zijn vrouw Tiny Klabbers in 1957 een 'twee onder een kap' woning op Grotestraat 18 en 20. Gert was een fervent voetballer bij EWC'46 en in het Veteranen elftal. Hij was trainer van het damesvoetbalelftal en gaf later gymlessen aan dames.


 

Charles Koppers en Leonie Verbaandert in 1969 op het 25-jarig huwelijksfeest van Charles' ouders Leo Koppers en Anneke Joosten in de Wellsche Hut.


 

Grad Rutter, stucadoor / klompenmaker Bijnaam: d'n Uul. *Well 19-07-1870 †Well 21-03-1950 Hij was getrouwd met Nel Tissen *26-08-1869 †Well 14-04-1952.

Ze woonden vanaf de nieuwbouw in 1936 op Grotestraat 94. Kinderen: Drika - Hen en Anna. Anna is de moeder van Herman Stevens (foto hieronder). 


 

Reclame sticker van Herman Stevens.

Muzikant Herman Stevens *10-02-1920 †25-06-1994. Hij was getrouwd met Paula Gramsen uit Siebengewald. Het paar woonde op Grotestraat 94 en kreeg twee kinderen Joop en Paulien.


 

Liza en Frans Coppers - van Bommel. Frans was lange tijd herenkapper en koster. Ook runde dit echtpaar een levensmiddelenzaak op Grotestraat 34. 


 

Ger Smits, zoon van onderstaand echtpaar Huub en Fien. In 1974 was hij de jonge Maasjoertse Prins Ger d'n Urste. Ger werkt in het onderwijs en is lang verbonden geweest als leraar en directeur aan de St. Vitusschool.


 

Huub en Fien Smits - Hesen hadden een Heren-  en later ook een Dameskapsalon op Grotestraat 13a. Riet - Elly - Ger en Berna zijn hun kinderen. Ze waren het 1x11 jubileum Boerenpaar in 1985.


 

To en Piet Peters - Jacobs zijn vaak verhuisd in hun leven. Ze hebben echter jarenlang cafetaria "Cloggy" gerund op Grotestraat 62. Hier vieren ze de zilveren bruiloft op 05-07-1976 met hun kinderen Ger - Ineke en Anette.


 

Carnaval 1999. Nelly Drissen viert feest in haar café met Prins en aanhang. Ze was toen 88 jaar.


 

Nelly Drissen *Well 05-09-1910 †Nieuw Bergen 21-10-2004 runde meer dan zestig jaar hotel-café-restaurant 'het Veerhuis' op Grotestraat 11.

Nelly was een dochter van veerman / kastelein Antonius Arnoldus Drissen en Maria Elisabeth Janssen. Zij hadden het pand in 1932 gekocht en Nelly werd zelfstandig kastelein in 1936.


 

Anna (*1900) en Grad (*1903) van Gellecom woonden met hun broer Bertus*(1907) op Grotestraat 58. De ouders waren met de drie kinderen vanuit Wanssum naar Well komen wonen en hadden een manufacturenzaak. Vader Peter Johannes was kleermaker. Moeder Wilhelmina van Gellecom - Verkoijen was een van de Wellse oorlog slachtoffers, ze werd geraakt door een granaatscherf. Grad verkocht textiel bij de mensen aan huis en vervoerde dat in koffers op de fiets. Anna stond in de winkel en Bertus was net als zijn vader kleermaker.


 

Foto uit 1981 met Anna en Grad van Gellecom toen de Vredesmars door ons dorp trok.


 

 

Jeu van Asten *Weert 10-03-1926 †Well 21-03-2000 kwam met zijn vrouw Willy Biemans *Weert 14-09-1928 †Boxmeer 14-11-2011 in de jaren '50 naar Well en nam de bakkerswinkel over van Joep van Bommel.  

De zelfbedieningszaak van Jeu en Willy was bijzonder in de jaren '60. Boodschappen doen met een mandje kende men voor die tijd in Well niet.


 

Jeu was niet alleen een echte warme bakker maar ook een rasechte Carnavalvierder. Jaarlijks deed hij als eenling mee aan de optocht, was jarenlang Hofnar en Raadslid bij C.V. de Maasjoerts. In 1966 was hij heerser over het "Maasjoertseriek"als Prins Jeu d'n Urste.