6 Wellse soldaten

6 Wellsche Landstormers verbannen naar Harderwijk 15-8-1917

Deze 6 Wellse vrijwilligers waren ver van hun Limburgse dorpje gedetacheerd in garnizoen stad Harderwijk.

Ze kregen maar af en toe vrij en voelden zich dan ook letterlijk "verbannen",

Vier van de Wellse soldaten uit de mobilisatie  1914-1918 zijn bekend. Dat is tweede van links: Piet Sijberts uit de Grotestraat en rechts naast hem : Sjang Jacobs uit de Hoenderstraat.  Tweede van rechts is Jan Swemmers uit 't Elsteren. en helemaal rechts Drikus Martens uit het Knikkerdorp. Mocht u uw opa of vader herkennen, laat  ons dan even de naam weten.

 Wat was de Landstorm?

 

maart 1913: nieuwe wet creëert de Landstorm

Met het oog op de nieuwe oorlogsdreiging in Europa wenst de minister van Oorlog, H. Colijn, het leger verder te versterken. De Landstorm wordt samengesteld uit vrijwilligers tot 40 jaar en alle ex-leden van de Landweer  en van de militie. Hij is bedoeld als reserve in oorlogstijd. In totaal kan Nederland nu in tijd van oorlog beschikken over 123.000 miliciens, 84.000 leden van de Landweer en 160.000 leden van de Landstorm, bij elkaar 367.000 man.