De oude scholen in de Schoolstraat

Schoolfoto uit 1895. Links met baard de toenmalige 30 jarige meester Piet Arts.

Een nieuwe school...

In 1857, kwam er een nieuwe school aan de achterkant van het oude kerkhof. Nu staat op die plek een bungalow adres: Grotestraat 9. De foto hieronder toont de achterkant van het gebouw na 1900, toen het een particulier huis was geworden. De hoge trap duidt op de hoge ligging i.v.m. hoog water. Het pand werd in de volksmond 't schòhuus en later 't kerkehuus genoemd.

Zo zag het schoolgebouw er aan de achterzijde aan de Maas uit. Toen deze foto gemaakt is werd het huis bewoond door bakenmeester Arnold Robijns

Links het pand dat ca.23 jaren lang als schoolgebouw diende. Dit gedeelte van de Grotestraat heette destijds Schoolstraat.

Nieuwe openbare lagere school in de Schoolstraat....

In 1882 kwam er een nieuwe school aan de overkant van de straat en zoals bij de voorgaande scholen was ook deze bestemd voor jongens en meisjes.

Tot het jaar 1901 gingen ook de kinderen uit Wellerlooi in Well naar school. In weer en wind liepen de meeste kinderen destijds op klompen naar school. Voor de meesten een lange weg om te gaan. Schoenen en fietsen waren een luxe en die was voor de "gewone" mensen niet weggelegd.

In 1901 ging ook de eerste Nederlandse leerplicht wet van kracht. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. De leerplicht startte dus bij de aanvang van het schooljaar nadat de kinderen ten volle 6 jaar geworden zijn. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Dochters mochten ook thuis blijven om het gezin te verzorgen.

De Leerplichtwet 1900 kende als speciale vorm van onderwijs ook nog het huisonderwijs (zoals dat in adellijke families toen nog voorkwam) als geldige vorm van onderwijs, mits door een bevoegde onderwijzer gegeven.

Het schoolgebouw uit 1882 lag met de achterzijde aan de Plankenweg. Deze Plankenweg zou een overblijfsel zijn van een oude verbindingsweg tussen Xanten en de Maasovergang bij Well. Hij liep vanaf de oude kerk dwars door het broek (het winterbed van de Maas), dat bij hoog water blank stond. Dat maakte een brug noodzakelijk : een houten brug op palen, vandaar de naam Plankenweg.

De Openbare Lagere School uit 1882.


 

Naamsverandering.

Op 1 januari 1931 werd de naam Openbare Lagere School veranderd in " R. K. Bijzondere Jongensschool".

De jongensschool bleef zo tot 1962, het jaar dat het schoolgebouw werd afgekeurd. Vanaf 1963 werd de oude jongensschool gebruikt als bibliotheek en jeugdhuis. In 1976 brandde het gebouw af. Later werd hier een woonhuis gebouwd door Toon Koppers. Hij noemde het pand " òp 't Plenkske", een verwijzing naar de Plankenweg.

De pomp op de speelplaats van de jongensschool....

De oude jongensschool na de brand in 1976.