't Leuken

Look, blook (blok), kamp en bocht zijn de meest voorkomende veldnamen die o.a. in de Belgische Kempen op omheinde percelen betrekking hebben. Ook in Brabant en rond Weert komt de naam  voor. Maar ook in ons eigen dorp.De omheinde percelen kunnen akkers en weilanden zijn.
Nu zult U zeggen look klinkt nog niet als Leuken, maar het meervoud van look  werd vroeger gevormd door er een Umlaut op te zetten.  Denk aan de Duitse taal: Haus wordt Häuser en Rad wordt Räder. Welnu look (omheind perceel) werd in de loop der jaren , en dan spreken we vanaf ca. 1300  look, opt Loeken, opt Loecken, opt Leeuken . Soms zien we ook : loke, loick, loicke (n)
En gaan we dit dan schrijven zoals we het uitspreken, dan staat er Leuken. Look, gelookt is afgeleid van luken / loeken en betekent sluiten, iets omheinen, omwallen.
In het Engels is to lock nog altijd sluiten gebleven. En dan zien we meteen, dat  vanuit de vroegere spreektaal, de streektalen oftewel het dialect later o.a. het Engels, maar ook ons Nederlands,het ABN, het Algemeen Beschaafd Nederlands ontstaan is.
Leuken is zoals ze vroeger schreven: een stucxken lants genaempt loicxken ( luecxken).

" ’t Leuken " : een oude benaming voor een omsloten, omwald of omheind gebied. 

 De Leukerhof van de Fam. Rijk

Ook het Leukermeer, het vakantiepark en Jachthaven "het Leuken" is naar dit buurtschap vernoemd.

Al op zeer oude kaarten komt de naam 't Leuken voor.